MBO Yuverta

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Bedrijfsvoering

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Houten | Utrecht
Sluit 31 oktober 2021


Omschrijving Vacature

 

Wellantcollege, Helicon Opleidingen en CITAVERDE College zijn vanaf augustus 2021 samen verder gegaan onder de naam Yuverta. Door onze krachten te bundelen, blijven we kleinschalig en persoonlijke onderwijs in de regio aanbieden.

Yuverta is de grootste groene opleider van Nederland. En daar zijn we trots op! We hebben middelbare scholen met vmbo, mavo en het groene lyceum. Op onze mbo verzorgen we opleidingen op alle niveaus. Ook bieden we verschillende cursussen en trainingen aan. We hebben scholen van Amsterdam tot Heerlen en Den Haag tot Velp. Jaarlijks leiden we ruim 20.000 leerlingen en studenten op. Dat doen we met ruim 2.500 enthousiaste collega’s verspreid over onze 53 locaties. Groot, maar bewust kleinschalig én dichtbij.

Duurzaamheid vinden we belangrijk. We houden ons bezig met thema’s die er toedoen, zoals: klimaat, energie, water, voeding en welzijn van mens en dier. We willen écht van betekenis zijn voor onze leerlingen, studenten, cursisten, collega’s en de regio.

Wil jij meewerken aan de toekomst van anderen, de wereld en jezelf?

Dan voel jij je thuis bij Yuverta én thuis in de toekomst!

Lid Raad van Toezicht meest groene en duurzame mbo/vmbo-instelling van Nederland met focus op financiën en bedrijfsvoering 

(locatie o.a. Houten, indicatief 1-2 dagen/maand) 

Met Yuverta willen we écht van betekenis zijn voor onze leerlingen, studenten, cursisten, voor elkaar, de medewerkers en de regio. We zijn ‘thuis in de toekomst’, omdat we ons bezighouden met thema’s die ertoe doen, zoals klimaat, energie, water, voeding, en welzijn van mens en dier. Met het bedrijfsleven verkennen we de wereld van nu en morgen. Samen werken we aan een duurzame verbetering van ons onderwijs en onze leefomgeving.

Profiel nieuw lid raad van toezicht

Vanwege het aflopen van de benoemingstermijn van een van de huidige leden van de raad van toezicht zijn wij op zoek naar iemand met de volgende specifieke deskundigheden:

  • kennis van en ervaring met financiën en bedrijfsvoering, met name op het gebied van bedrijfsvoeringsvraagstukken en financiering vanuit de overheid.
  • kennis van en ervaring met risicomanagement, waaronder risico’s met betrekking tot fraude, informatisering en beheer van persoonsgegevens.

Een relevant netwerk strekt tot de aanbeveling.

Samenstelling

Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling op het gebied van persoonlijke kenmerken (geslacht, etniciteit) en herkomst (zoals bedrijfsleven, politiek, wetenschap, openbaar bestuur, maatschappelijke groeperingen).

De leden van de raad hebben een goede reputatie in het voor Yuverta relevante veld van stakeholders en kunnen op basis daarvan gemakkelijk toegang bieden tot relevante netwerken. Er is een register van relevante nevenfuncties dat door de voorzitter actief gebruikt wordt om onverenigbaarheid van functies of posities te voorkomen.

Bezoldiging

De bezoldiging voor een lid van de raad van toezicht is € 19.900, inclusief reiskosten. Dit is conform de Wet Normering Topinkomens.

Werkwijze en activiteiten op hoofdlijnen

De raad functioneert collegiaal waarin deskundigheden en netwerken van leden met elkaar verbonden worden, er ruimte is om het eigen functioneren kritisch te kunnen bezien en zo te kunnen verbeteren. Er is tegelijkertijd sprake van grote loyaliteit naar de Yuverta-organisatie én van een kritisch onafhankelijke opstelling. Lidmaatschap van de raad van toezicht vraagt voldoende tijd en beschikbaarheid, ook buiten de reguliere vergaderingen.

Onze bijeenkomsten vinden meestal plaats op kantoor in Houten of op schoollocaties. De gemiddelde inzet is, indicatief, één tot twee dagen per maand. Afhankelijk van de situatie en ontwikkelingen zal dat fluctueren.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Er is een informatiepakket op te vragen over deze functie via Ronald van Driel, Recruiter, r.van.driel@yuverta.nl. Hierin treft u onder andere een uitgebreide profielschets aan en een korte beschrijving van de sollicitatieprocedure. Heeft u specifieke vragen? Via Ronald van Driel kunt u ook een afspraak maken met Liesbeth de Wit, secretaris van de raad van toezicht.

 

SOLLICITEER >>


Sluit 31 oktober 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"