Metropool Poppodia van Twente

Lid Raad van Toezicht ( RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Hengelo | Overijssel
Sluit 20 december 2021


Omschrijving Vacature

 

Metropool is als poppodium al jaren gevestigd in Hengelo en sinds begin 2018 ook in Enschede. Sindsdien ontvangt de stichting Metropool Poppodia van Twente subsidie vanuit de twee gemeenten Enschede en Hengelo. Met de oprichting van de bovenstedelijke stichting en de uitvoering van het activiteitenplan en strategisch plan, is ingezet naar een poppodium dat op landelijk niveau de positie verkrijgt van het grootste en meest toonaangevende poppodium van Oost Nederland. Met een programma op locaties in Hengelo en Enschede en externe locaties in Twente, zoals het Openluchttheater in Hertme en het Muziekcentrum Enschede, heeft Metropool de ambitie om de komende jaren een bezoekersaantal van 200.000 per jaar te bereiken.

Mission statement
Popmuziek is de continue weerklank van een wereld in verandering met een dynamische samenleving. Een kunstvorm die voor iedereen bereikbaar moet zijn. Metropool is een landelijk aansprekend podium voor het mooiste en het beste dat de popmuziek te bieden heeft. Metropool wil verbinden binnen de Twentse regio. Door mensen samen te brengen in hun passie voor muziek. Door meer te zijn dan een poppodium alleen. Door het bieden van een gastvrije omgeving en optimale beleving voor bezoekers en artiesten.

De Raad van Toezicht zoekt een nieuw lid
In verband met het aflopen van de zittingstermijn van een van de leden Raad van Toezicht ontstaat er begin 2022 een vacature. Als lid Raad van Toezicht houd je samen met de andere leden en voorzitter, toezicht op het bestuur van Metropool en geef je gevraagd en ongevraagd advies. De raad bestaat uit 5-7 leden. Je brengt je professionele en maatschappelijke ervaring mee om de langetermijnvisie van Metropool vorm te helpen geven. Als lid neem je deel aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht gemiddeld 6 keer per jaar. Bij de uitvoering van de taken volg je, samen met de andere leden, de principes van de Governance Code Cultuur. De zittingstermijn is 4 jaar.

Je vervult je taken binnen de Raad van Toezicht vanuit een onafhankelijke positionering op een kritische en integere manier. Je bent in staat om de beleidslijnen te beoordelen vanuit je eigen expertise en kennis. De Raad van Toezicht kent een brede samenstelling in expertises en heeft een evenwichtige opbouw in diversiteit, waarbij er behoefte is aan een persoon met politiek bestuurlijke kennis en netwerk. Tevens is kennis op gebied van financiën wenselijk. Zie voor een toelichting de bijlage met aandachtgebieden Raad van Toezicht.

VACATURE
De RvT is op zoek naar een muziekliefhebber met ervaring in het politiek-bestuurlijke domein.

Gevraagde competenties en achtergrond

  • goed op de hoogte van en affiniteit met cultuur, het liefst popmuziek;
  • kennis en ervaring op het gebied van (cultureel) ondernemerschap;
  • kennis en ervaring op politiek / bestuurlijk gebied;
  • het vermogen om zicht te krijgen en te houden op de totale voor Twente van belang zijnde ontwikkelingen in de cultuursector, in de omgeving van de politiek en het bedrijfsleven;
  • integriteit: het handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met het toezicht houden te maken hebben zoals neergelegd in de Governance Code Cultuur;
  • begrip en inzicht hebben van (financiële) effecten van beleid, van belangen en processen in de organisatie, van maatschappelijke en politieke processen;
  • energie en drive om samen met je collega’s Metropool verder te brengen;
  • brede maatschappelijke belangstelling;
  • een pragmatische instelling;
  • echte betrokkenheid, dus voldoende tijd en beschikbaarheid.

Vergoeding:
De leden van de Raad van Toezicht van Poppodium Twente voeren hun taken onbezoldigd uit.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Meer informatie:
Te verkrijgen bij Hans Eppink: 06 – 20 52 05 90

Een motivatiebrief met een CV uiterlijk 19 december 2021 mailen naar rvt@metropool.nl

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 1 of 2 van 2022.


Sluit 20 december 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"