Mienskipssintrum Leppehiem

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

Juridisch e/o strategisch HRM profiel.

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Akkrum | Friesland
Sluit 1 mei 2021


Omschrijving Vacature

Over Mienskipssintrum Leppehiem

Leppehiem biedt zorg aan ongeveer honderd intramurale cliënten en aan ongeveer honderd zelfstandig wonende ouderen in aanleunwoningen en in de thuiszorg. Bij Leppehiem werken een kleine 300 medewerkers en 150 vrijwilligers uit de regio en deze zijn nauw met Leppehiem verbonden.

Mienskipssintrum Leppehiem wil al haar mogelijkheden binnen zorg en welzijn inzetten om alle kwetsbare ouderen in mid-Fryslân te helpen zelfstandig te blijven wonen. Als de leefsituatie erom vraagt biedt Leppehiem een thuis. De zorg en ondersteuning binnen Leppehiem wordt verleend vanuit de kerncompetenties professioneel, respectvol, vrij en ondernemend.


Bestuur en toezicht

De organisatie van Leppehiem wordt aangestuurd door een bestuurder en haar managementteam. De bestuurder legt op haar beurt verantwoording af aan de raad van toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en hanteert de Governancecode Zorg als uitgangspunt voor haar werkzaamheden. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken.

De Raad van Toezicht treedt op als geheel onder leiding van de voorzitter. Daarnaast zijn er binnen de raad een drietal commissies ingericht met een specifieke taak. Het betreft de auditcommissie (voor alle financiële aangelegenheden), de remuneratiecommissie (voor het werkgeverschap naar de bestuurder) en de commissie kwaliteit en veiligheid (gericht op kwaliteit en veiligheid van zorg).

Vacature lid Raad van Toezicht

Binnen de Raad van Toezicht is recent een vacature ontstaan in verband met het vertrek van een van de zittende leden. Daarom wordt op korte termijn een nieuw lid gezocht. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht wordt een nieuw lid gezocht met een Juridisch e/o Strategisch HRM profiel.

Functie-eisen

 • affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van Mienskipssintrum Leppehiem;
 • strategisch inzicht;
 • maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
 • ruime aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten e/o organisatorische ervaring;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
  het vermogen om het beleid en het functioneren van de bestuurder te kunnen toetsen;
 • voldoende tijd beschikbaar hebben om de functie als toezichthouder op een professionele wijze in te kunnen vullen;
 • het goed kunnen bewaken van het evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het beschikken over ervaring als jurist/advocaat met bij voorkeur kennis van arbeidsrecht en ervaring in de gezondheidszorg en/of:
 • het beschikken over ervaring als manager/adviseur HRM op strategisch niveau bij voorkeur binnen de zakelijke dienstverlening of gezondheidszorg
 • het nieuw te werven lid komt bij voorkeur uit de regio Akkrum/mid-Fryslân. Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Mienskipssintrum Leppehiem streeft naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Bij invulling van deze vacature wordt daarom bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven aan een vrouwelijke kandidaat.

Arbeidsvoorwaarden

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een, bij de omvang van de organisatie, passende beloning in overeenstemming met de geldende richtlijnen van de NVTZ en WNT.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Op de website www.Leppehiem.nl kunt u onder de knop Over ons bij documenten het volledige functieprofiel vinden en andere relevante documenten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter, de heer E.J. Weernink, telefoonnummer (06) 538 9496 5. Daarnaast kunt u contact opnemen met mevrouw I. Scholing, bestuurder, te bereiken via (0566) 654 654.

Uw reactie (motivatiebrief en CV) zien wij graag tegemoet uiterlijk vrijdag 30 april 2021. U kunt uw sollicitatie sturen naar Leppehiem, t.a.v. Mevrouw F. Smit, bestuurssecretariaat, Leppedyk 37, 8491 GJ Akkrum. Tevens kunt u uw sollicitatie mailen: fienkesmit@leppehiem.nl


Sluit 1 mei 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"