Mikz Kinderopvang - via Avident l interim en executive search

Lid Raad van Toezicht (RvT)

HR en bedrijfsvoering

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Kaatsheuvel | Noord-Brabant
Sluit 18 april 2023


Omschrijving Vacature

 

Voor Mikz Kinderopvang zijn wij op zoek een lid Raad van Toezicht voor de portefeuille HR en Bedrijfsvoering.

Algemeen

De organisatie

Mikz Kinderopvang is een brede maatschappelijke kinderopvangorganisatie in midden Brabant. Een innovatieve, regionale marktleider waar gedreven professionals kwalitatief goede kinderopvang bieden. Mikz draagt bij aan de ontwikkeling en het speelplezier van kinderen tussen 0 en 13 jaar vanuit de pedagogische visie dat het kind zelf, de mensen om het kind heen én ruimte bepalend zijn in de ontwikkeling van het kind. Daarmee levert Mikz Kinderopvang een onmisbare bijdrage aan het fundament voor groei en ontwikkeling van elk kind. Mikz Kinderopvang kiest nadrukkelijk voor samenwerking met ouders en het basisonderwijs. Daarnaast is er een stevige samenwerking met de domeinen sport, cultuur en jeugdhulp, waardoor er herkenbaarheid is in de leefomgeving thuis, op school en bij Mikz Kinderopvang.

Mikz Kinderopvang kent een informele cultuur. Het bieden van kwaliteit is diep verankerd in de organisatie.

De organisatie heeft geen aandeelhouders of directeur-eigenaren. Dit betekent dat het resultaat van de organisatie gebruikt wordt voor de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening. Mikz Kinderopvang is lid van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

Klik hier om een kijkje te nemen op de website >> https://www.mikz.nl

 

De Raad van Toezicht

Je ontmoet een professionele, informele Raad die zich inzet om vanuit de toezichthoudende rol een professionele bijdrage te leveren aan de missie en visie van Mikz Kinderopvang. De Raad komt in formele zin 5 keer per jaar bij elkaar. Daarnaast vinden er inhoudelijke bijeenkomsten, bijeenkomsten met de OR en werkbezoeken plaats. Binnen de Raad wordt gewerkt met 3 commissies; een Remuneratiecommissie, Financiële (audit)commissie en een (op te richten) commissie Kwaliteit.

 

Ontwikkelingen

Kinderopvang, en zo ook Mikz Kinderopvang, is sterk in beweging. Iedere dag werken de enthousiaste collega’s van Mikz hard aan de uitdagingen van de sector.

Op de strategische agenda staan de stelselwijziging kinderopvang, samenwerking met het onderwijs en IKC- vorming, verdergaande uitwerking van het pedagogische klimaat en het vergroten van de daarbij behorende deskundigheid en ketensamenwerking, goed werkgeverschap in relatie tot arbeidsmarktvraagstukken en een goede positionering in de regio. Structurele focus op een daarbij passende solide bedrijfsvoering mag niet uit het oog verloren worden. Tevens staan door een veranderende samenstelling van de Raad het groeien naar een nieuwe balans in taak- en rolverdeling op de agenda. Kortom, een periode van uitdagende ontwikkelingen.

 

Actuele thema’s

 • Goed werkgeverschap met inhoudelijke kwaliteit (arbeidsmarktvraagstuk/HR gerelateerde thema’s);
 • Het behouden van een (financieel) solide organisatie, gericht op kwaliteit;
 • Stelselwijziging kinderopvang;
 • Samenwerking onderwijs en IKC-vorming;
 • Regiobinding en samenwerking;
 • (Voorbereidingen) Ontwikkelingen in de sector.

 

Taken

De taken van de leden van de Raad van Toezicht, komen in eerste instantie voort uit datgene wat statutair over de Raad van Toezicht als orgaan in de organisatie is bepaald en richt zich specifiek op het toezien, gevraagd en ongevraagd advies geven en het vervullen van de werkgeversrol van het bestuur of de bestuurders. De Raad van Toezicht hanteert de voor de kinderopvang geldende Governance Code. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad kunnen worden nagelezen in het reglement Raad van Toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht hebben het vermogen om de juiste balans te vinden tussen:

 • Afstand en betrokkenheid;
 • Adviseren/inspireren en beoordelen/controleren/toezien;
 • Impact maatschappelijke ontwikkelingen en de beoordeling van het organisatiebelang.

Profielschets

Algemeen

Het profiel van de leden van de Raad van Toezicht laat zich samenvatten in de volgende kernwaarden algemeen bestuurlijke kwaliteit, affiniteit met kinderopvang, strategisch inzicht, collegialiteit, groot gevoel voor integriteit en verantwoordelijkheid.

De Raad van Toezicht heeft straks een gewenste omvang van 5 leden. Gestreefd wordt naar een samenstelling die recht doet aan de vereiste kennis en ervaring. Ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Daarnaast beschikt ieder lid van de Raad van Toezicht over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de invulling van zijn/haar specifieke taak, binnen zijn/haar rol in het kader van de profielschets van de Raad.

Binnen de Raad is ruimte voor ontwikkeling en talent. Dit betekent dat er ruimte is voor een beginnend toezichthouder. 

 

Algemene eisen aan de leden van de Raad van Toezicht

 • Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring in een veranderende (maatschappelijke) omgeving;
 • Academisch werkniveau;
 • Affiniteit met de sector en zicht op (landelijke) ontwikkelingen kinderopvang/onderwijs;
 • In staat te opereren op strategisch denkniveau;
 • Groot integriteits- en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • In staat zijn in een team te functioneren;
 • Open houding, stevig en op juiste toon;
 • In staat zijn tot zelfreflectie en een bijdrage leveren aan het verder professionaliseren van het team;
 • Naleven van de Governance Code op een eigentijdse/passende manier (governance wijs i.p.v. governance slim).

 

 

Specifieke eisen lid Raad van Toezicht

Aandachtsgebied HR & bedrijfsvoering

Naast de algemene kenmerken waaraan een toezichthouder moet voldoen, dient het lid van de Raad van Toezicht met HR & bedrijfsvoering als bijzondere aandachtsgebied –gelet op de strategische agenda en gewenste samenstelling van de Raad– idealiter te beschikken over de volgende aanvullende competenties en ervaring:

 • Inhoudelijk eigentijdse kennis en ervaring op strategisch niveau met het bepalen van de visie op organisatieontwikkeling en HR;
 • Ervaring met (arbeidsmarkt)vraagstukken, HR en bedrijfsvoering opgebouwd in een directiepositie binnen een complexe (maatschappelijke) onderneming;
 • Ervaring met zelfsturing, eigenaarschap, regie op locatie, centraal/decentraal vraagstukken;
 • Vakdeskundigheid op het gebied van HRM; met accent op strategische personeelsplanning, mobiliteit en professionalisering is een pre;
 • Het kunnen duiden van de context in relatie tot de bedrijfsvoering;
 • Om kunnen gaan met veranderende wet- en regelgeving en impact hiervan op de bedrijfsvoering;
 • Ervaring op het snijvlak publiek en privaat domein.

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Herken jij jezelf in bovengenoemd profiel? Dan kom ik graag met je in contact. Herken je jezelf onvoldoende in het profiel of mocht je niet kunnen reageren, maar ken je wel de juiste persoon? Wil je mij dan in contact brengen met de betreffende kandidaat. Hartelijk dank voor je medewerking!

Reageren kan tot 18 april 2023 middels deze link >>

Met vriendelijke groeten,

Team Avident


Sluit 18 april 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"