Ministerie van Justitie en Veiligheid (JV)

Externe (technische) voorzitter Audit Committee

deze vacature is niet meer actief ...
Openbaar bestuur en overheidsdiensten | Bezoldigde functie | Den Haag | Zuid-Holland
Sluit 23 maart 2023


Omschrijving Vacature

 

Het Audit Committee van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft momenteel vier onafhankelijke, externe leden (waaronder de voorzitter).

Door het vertrek van de externe (technische) voorzitter is één plek per 1 juli 2023 vacant. Het Audit Committee JenV is op zoek naar een voorzitter met ruime ervaring als bestuurder en/of toezichthouder in een raad van toezicht of (audit) commissie die hoofdzakelijk kennis van bedrijfsvoering, risicomanagement en verandermanagement en organisatievraagstukken heeft.

NOOT: In deze vacature wordt gesproken over een onbezoldigde functie. Onze criteria bij een Onbezoldigde bestuurs- of toezichthoudende functies is dat er geen sprake is van enige financiële vergoeding (buiten onkostenvergoeding). Dat is bij deze vacature niet het geval. Vandaar dat wij  deze vacature hebben geplaatst onder Bezoldigde vacatures. Let hierop als u solliciteert.

Audit Committee van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft momenteel vier onafhankelijke, externe leden (waaronder de voorzitter). Door het vertrek van de externe (technische) voorzitter is één plek per 1 juli 2023 vacant. Het Audit Committee JenV is op zoek naar een voorzitter met ruime ervaring als bestuurder en/of toezichthouder in een raad van toezicht of (audit) commissie die hoofdzakelijk kennis van bedrijfsvoering, risicomanagement en verandermanagement en organisatievraagstukken heeft.

 

Functie-eisen

 • Kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering;
 • Kennis en ervaring op het gebied van risicomanagement;
 • Kennis en ervaring op het gebied van verandermanagement en organisatievraagstukken;
 • Kennis van de ontwikkelingen binnen het domein van Justitie en Veiligheid;
 • Bestuurlijke ervaring als eindverantwoordelijke voor een grote private- en/of publieke organisatie;
 • Ervaring als toezichthouder en/of voorzitter in een raad van toezicht, raad van commissarissen of (audit) commissies;
 • Goed gevoel voor ambtelijke- en bestuurlijke verhoudingen;
 • Gedegen advieservaring;
 • Analytisch, besluitvaardig en samenwerkingsgericht;
 • Een kritische gesprekspartner, iemand die stevig in de schoenen staat en discussies aangaat;
 • Een lid die natuurlijk vorm kan geven van de relatie met de interne stakeholders, waaronder de directoraten-generaal, Dienst Financieel-Economische Zaken (DFEZ), Auditdienst Rijk (ADR) en Algemene Rekenkamer (AR) en;
 • Het geschatte tijdsbeslag is 150 uur per jaar.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisomschrijving
De vergoeding per vergadering/werkbezoek/bijeenkomst is onbezoldigd en is 3% van schaal 18 (trede 10) en een reiskostenvergoeding (indien van toepassing) conform Regeling audit committees van het Rijk en Instellingsbesluit Audit Committee Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienstverband
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Contractduur
Voor de duur van 3 jaar

Maximaal aantal uren per week
3


Bijzonderheden

Wat bieden we?
 • De kans en gelegenheid om uw kennis en ervaring te delen, van gedachten te wisselen en te netwerken met zowel het departementaal bestuur als ook de externe leden van de overige departementen binnen het Rijk en AC’s van JenV;
 • De benoeming is voor een periode van drie jaar met aansluitend een mogelijkheid van een verlenging voor een periode van drie jaar;
 • De vergoeding per vergadering/werkbezoek/bijeenkomst is onbezoldigd en is 3% van schaal 18 (trede 10) en een reiskostenvergoeding (indien van toepassing) conform de Regeling audit committees van het Rijk en het Instellingsbesluit Audit Committee Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Een divers en inclusief Audit Committee
We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig en vrij voelt in een omgeving waar wederzijds respect en waardering is voor elkaar ongeacht iemands voorkeur, opvatting, achtergrond en levensstijl. We willen daarom een divers en inclusief Audit Committee dat een afspiegeling is van de samenleving. Tijdens de selectieprocedure houden we hiermee rekening.

 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Audit Committee adviseert het departementaal bestuur van JenV over:

 • Het borgen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de financiële verslaggeving;
 • De regie op het auditbeleid en;
 • Het risicomanagementbeleid en de uitkomsten daarvan.

Daarnaast focust het Audit Committee zich ook op de primaire opgaven van JenV en de diverse ketens zoals de strafrechtketen, migratieketen en ondermijning.

Samenstelling
Het Audit Committee bestaat uit het departementaal bestuur, de onafhankelijke, externe leden (deskundig op het gebied van audit, bedrijfsvoering, digitalisering & IT, Governance, risicomanagement, verandermanagement en organisatievraagstukken) en wordt het bijgestaan door de Directie Financieel-Economische Zaken (DFEZ), Auditdienst Rijk (ADR) en Algemene Rekenkamer (AR).

Bijeenkomsten
De vijf reguliere vergaderingen (fysiek, online of hybride) worden afgewisseld met themasessies, werkbezoeken aan de taakorganisaties van JenV, jaarlijkse terugkerende gesprekken met o.a. de tekende accountant en het departementaal bestuur. JenV organiseert ook 1x per jaar een AC-symposium voor de audit committees/-commissies (AC’s) binnen het JenV domein. En vindt daarnaast jaarlijks een AC-symposium voor de audit committees van het Rijk plaats.


Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Justitie en Veiligheid kan en mag doen. Recht raakt mensen. Lees meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

 

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Alicia Sopacua l 06-10245033

Samira Arabou l 06-52761120

De sollicitatie sluit op 23 maart 2023.

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via de sollicitatieknop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

 

U solliciteert via deze >> SOLLICITATIEKNOP <<


Sluit 23 maart 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"