Museum Boijmans Van Beuningen

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Internationaal Museumbeleid

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Rotterdam | Zuid Holland
Sluit 29 oktober 2021


Omschrijving Vacature

 

De wereldberoemde kunstcollectie van Boijmans Van Beuningen is in 172 jaar uitgegroeid tot ruim 151.000 objecten. Tijdens de renovatie en vernieuwing van Museum Boijmans Van Beuningen blijft de kunst zichtbaar in schoolklassen en in (inter)nationale musea en instellingen. Bovendien opent het eerste publiek toegankelijke kunstdepot ter wereld – het depot- op 6 november 2021 haar deuren voor het publiek. 

Museum Boijmans Van Beuningen zoekt naar twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht.

Volunteer · Rotterdam

In verband met het aftreden na de maximaal benoembare termijnen, zoeken wij voor Museum Boijmans Van Beuningen naar twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Het voornemen is beide kandidaten uiterlijk 1 januari 2022 te benoemen.

Uiteraard dienen de kandidaten te beschikken over algemene capaciteiten en in het bijzonder:

  • ruime affiniteit met kunst en cultuur;
  • over een uitgebreid (Rotterdams) netwerk;
  • oog voor de maatschappelijke context van de superdiverse stad Rotterdam waarin het museum functioneert;
  • weloverwogen, nauwkeurig, onderzoekend en analytisch;
  • durven kritische vragen te stellen over feiten en argumenten en objectief zijn.

De huisvesting en de exploitatie van het museum verandert door de grootschalige renovatie van het museumgebouw, het openen van het depot, een in de toekomst verwachte sterke groei in de omzet en de bezoekersaantallen. Dat veranderende risicoprofiel creëert een juridische context die aandacht vereist. Grote maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken zoals inclusie en duurzaamheid hebben impact op de ontwikkeling van het museum en de museumorganisatie, nu en in de toekomst. Kandidaten worden mede beoordeeld op kennis en ervaring en de toegevoegde waarde die zij kunnen inbrengen.

Over de kandidaten

De kandidaat voor de eerste vacature beschikt specifiek over:

• een brede juridische kennis en ervaring;

• inzicht in vraagstukken op het gebied van governance in de culturele sector.

 

De kandidaat voor de tweede vacature beschikt specifiek over:

• museale ervaring en een diepgaande kennis van museumbeleid;

• kennis van de internationale museumwereld;

• kennis van relevante ontwikkelingen en actuele vraagstukken binnen de museumwereld .

Uiteraard zijn de kandidaten voldoende beschikbaar en bereikbaar voor uitoefening van zijn/haar taken en tussentijdse besprekingen, en in principe beschikbaar voor een termijn van twee maal vier jaar.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Solliciteer

Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit vóór 29 oktober 2021 te reageren via onderstaande button. U solliciteert online en ontvangt direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie.

Sollicitatie procedure

Geselecteerde kandidaten hebben een kennismaking/selectiegesprek met de voorzitter, een lid van de Raad van Toezicht en bestuur/directie van het museum. Met de beoogde kandidaten kunnen een of meer vervolggesprekken in een andere samenstelling plaatshebben. De Raad van Toezicht draagt vervolgens de kandidaat voor aan het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Rotterdam voor benoeming.

De voorlopige planning is als volgt:

• oktober 2021 openbare werving en selectie

• november 2021 selectiegesprekken

• medio november 2021 voordracht aan College B&W

• december 2021 benoeming College B&W

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke Staal, Hoofd P&O, via staal@boijmans.nl

Boijmans Van Beuningen erkent het belang en de noodzaak van diversiteit in de organisatie en streeft naar een evenwichtig samengesteld personeelsbestand, conform de Code Diversiteit en Inclusie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

SOLLICITEER NU >>


Sluit 29 oktober 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"