Nederlands Mijnmuseum

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Juridisch

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Heerlen | Limburg
Sluit 1 september 2023


Omschrijving Vacature

 

Stichting Carboon is exploitant van het Nederlands Mijnmuseum in Heerlen, een jong museum, waar het bewogen verhaal van de steenkoolwinning én de maatschappelijke impact daarvan kleur krijgt. Gehuisvest in een monumentaal warenhuis uit 1940 staat het mijnverleden letterlijk en figuurlijk in de etalage. Op een andere locatie in de stad liggen het schacht- en ophaalgebouw van de Oranje- Nassau I mijn. Dit rijksmonument is onderdeel van het Nederlands Mijnmuseum. De bezoeker kan daar een stukje industrieel mijnverleden van dichtbij beleven en ervaren.

Na de succesvolle opening van het nieuwe museum in mei 2022 hebben we de ambitie om jaarlijks minimaal 16.500 betalende bezoekers te ontvangen. Ook het verkrijgen van de museumregistratie is een belangrijke doelstelling. Daarnaast is het doorontwikkelen en actueel houden van het museum en de organisatie een belangrijk onderdeel voor de toekomstbestendigheid van het museum.

Het museum heeft een staf van professionals, die wordt bijgestaan door een groep vrijwilligers uit de regio. De gemeente Heerlen is de belangrijkste subsidieverlener van het museum. Daarnaast ondersteunt een groep donateurs het museum met een financiële bijdrage en genereert het museum inkomsten uit entree, museumarrangementen en bijdragen van sponsors en fondsen.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en vergadert 5 à 6 keer per jaar. De RvT werkt collegiaal en in een prettige constructieve sfeer en staat de directeur-conservator bij met goede raad en ondersteuning.

De Raad van Toezicht heeft de volgende taken:

  • integraal toezicht houden;
  • controle op de realisatie van de doelstellingen;
  • goedkeuring van de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening);
  • goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan;
  • goedkeuring van statutenwijziging(en) en de ontbinding van de stichting;
  • adviseren van de directeur/bestuurder;
  • vervullen van de werkgeversrol voor de directeur/bestuurder;
  • vertegenwoordiging van de stichting.

Vanwege het terugtreden van een lid van de RvT zijn wij op zoek naar een:

Toezichthouder met een breed juridisch profiel en kennis van governance vraagstukken (onbezoldigd)

Wij zoeken een lid met ervaring in een vergelijkbare bestuurlijke en/of toezichthoudende rol. Een empathische verbinder die gevoel heeft voor politieke verhoudingen en besluitvorming. U heeft affiniteit met en een grote betrokkenheid bij het mijnverleden, weet wat er speelt in de regio (Westelijke en Oostelijke Mijnstreek) en beschikt over een actueel en relevant netwerk. Bovendien bent u bij voorkeur woonachtig in de regio en heeft u aantoonbare belangstelling voor het regionale erfgoed, zowel materieel als immaterieel.

Voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt dat ze:

  • in woord en daad ambassadeur van het Nederlands Mijnmuseum willen zijn;
  • de culturele, maatschappelijke en/of bedrijfseconomische context, waarbinnen het Nederlands Mijnmuseum opereert, begrijpen en daar een mening over kunnen vormen;
  • het beleid van de directie willen controleren, daar de tijd voor hebben en een betrokken sparringpartner van de directie willen zijn;
  • kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de Raad van Toezicht en hierbij geen tegenstrijdig belang hebben;
  • de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code onderschrijven en daarnaar handelen.

Specifiek profiel: juridisch

Specifiek voor deze functie werven we een lid met een breed juridisch profiel. U beschikt over een universitaire opleiding Rechten, bij voorkeur arbeidsrecht en/of bestuursrecht. U heeft ervaring met arbeidscontracten, pensioenwetgeving, vrijwilligerscontracten, kennis van bruikleen- en schenkingsovereenkomsten en huurcontracten. De beschikking over een ‘juridisch denkraam’ is belangrijker dan specifieke detailkennis van een rechtsgebied. U beschikt (bij voorkeur) over expertise en adviesvaardigheid op het gebied van Governance. Binnen de Raad van Toezicht bent u verantwoordelijk voor de juridische portefeuille en bent u, na de directeur-bestuurder, contactpersoon voor de vrijwilligers. U adviseert gevraagd en ongevraagd de directeur-bestuurder / conservator bij juridischevraagstukken.

Persoonlijkheid

Leden van de Raad van Toezicht zijn in de eerste plaats enthousiast en gemotiveerd om zich voor de het Nederlands Mijnmuseum in te zetten, daarnaast:

  • kunnen zij verschillende soorten vraagstukken evenwichtig en in samenhang beoordelen;
  • zijn zij kritisch en oplossingsgericht;
  • zijn zij onafhankelijk en betrouwbaar;
  • kunnen zij goed luisteren en staan zij open voor andere meningen;
  • kunnen zij persoonlijke en zakelijke belangen goed scheiden.

Informatie- en Sollicitatiegegevens


Sollicitaties (motivatie en cv) kunnen per e-mail vóór 1 september 2023 worden verzonden aan: rvt@nederlandsmijnmuseum.nl. De mail kan gericht worden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, mevrouw Kelly Regterschot.

Een commissie uit de Raad van Toezicht voert de selectiegesprekken. In overleg met potentiële kandidaten worden data gekozen om deze gesprekken te voeren. Voorstel voor eventuele benoeming volgt in een vergadering van de Raad van Toezicht.


Sluit 1 september 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"