Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC)

Bestuursleden

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Amsterdam | Amsterdam
Sluit 30 september 2021


Omschrijving Vacature

 

De Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC) is opgericht om goed bestuur en toezicht in de culturele sector te bevorderen waarbij de Code Governance Culturele Sector leidend is. Focus van de NVTC ligt op de complexe rol van de toezichthouder in de culturele sector. We Zijn opgericht als netwerk van toezichthouders en bestuurders in de culturele sector. Verder zijn wij het expertiseplatform op het gebied van toezichtvraagstukken specifiek voor de culturele sector.

De vereniging is ambitieus en het bestuur zoekt versterking om deze groei te realiseren. Met ingang van 1 augustus 2021 zoekt NVTC voor haar bestuur twee nieuwe

Bestuursleden

 

Het betreft onbezoldigde functies voor een termijn van 4 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal één termijn.

Ons bestuur

Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden en werkt conform de Governance Code Cultuur. Het bestuur organiseert per jaar ten minste vier evenementen en draagt verantwoording af aan de leden. Voor het aankomende jaar staan een nieuwe website en ledenwervingscampagne gepland. De aankomende jaren zijn de speerpunten gericht op de groei van het ledenbestand, het verbreden van de dienstverlening en het versterken van de organisatie met vaste krachten.

In verband met vertrekkende bestuursleden zijn wij op zoek naar twee enthousiaste bestuursleden die zich op vrijwillige basis willen inzetten om NVTC te besturen aan de hand van het missie document.

 

We zoeken bestuursleden met een selectie van onderstaande karakteristieken:

  • Ervaring met toezichthouden in de cultuursector.
  • Aantoonbare deskundigheid op het gebied van juridische en governance vraagstukken.
  • In staat om door minimale doch gedegen (leden)administratie de processen van NVTC te stroomlijnen.
  • Aantoonbare deskundigheid op het gebied van marketing in de cultuursector of van verenigingen.
  • Een netwerk onder toezichthouders/bestuurders in de cultuursector.

NVTC is een open, informele en op samenwerking gerichte instelling en wil voor iedereen een toegankelijke plek zijn, ongeacht etnische, culturele en religieuze achtergrond, genderidentiteit, leeftijd, beperking en woonplaats. NVTC stelt zich gelijkheid, inclusie en diversiteit tot doel en wil dit vanzelfsprekend ook in het bestuur gewaarborgd zien. Wij nodigen alle geïnteresseerden van harte uit om te reageren en nemen bij de selectie de diversiteit binnen het bestuur in overweging.

 

Tijdsbeslag

  • Het bestuur komt in de regel 8 maal per jaar bijeen; veelal digitaal.
  • Bestuursleden zijn beschikbaar voor telefonisch en email overleg;
  • Verantwoordelijkheden worden verdeeld onder het bestuur.

Wij bieden een bijzonder kennisrijke omgeving i.z. Cultureel Toezichthouderschap, een sterk netwerk van cultuur-professionals en de mogelijkheid deze in te zetten om eigen interesses uit te diepen.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor meer informatie over de bestuursfuncties kunt u contact opnemen met Maarten Bul, secretaris a.i. via info@nvtc.nl. Wilt u solliciteren? Stuur dan uw motivatie vergezeld van een curriculum vitae voor 30 september 2021 naar info@nvtc.nl.


Sluit 30 september 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies zoekt een Voorzitter Bestuur.
Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een Voorzitter Bestuur.

"Naar begin pagina"