Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT)

Bestuursvoorzitter

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 30 oktober 2021


Omschrijving Vacature

 

De Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT) zoekt een voorzitter. Onze voorkeur gaat uit naar een beeldend therapeut, een voorwaarde is affiniteit met onze beroepsgroep en de zorg in het algemeen.

Informatie over de NVBT

De Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT) is voor en door leden en staat voor het vak dat wij uitvoeren. Dit houdt in dat wij leden verenigen, kennis uitwisselen, ondersteunen en faciliteren. Centraal staan hierin de belangenbehartiging en kennisinnovatie. Als NVBT willen we graag een bruisende vereniging zijn. De passie voor ons vak willen we omzetten in daadkracht om beeldend therapeuten met elkaar te verbinden en te versterken. Hierbij willen we streven naar een betere profilering en zichtbaarheid van ons vak. Onze belangrijkste speerpunten zijn het behartigen van de belangen van de vereniging en een voortdurende aandacht voor kennisinnovatie voor een blijvende ontwikkeling van ons vak. We stimuleren en ondersteunen beeldend therapeuten om hun kennis en expertise te beschrijven en te delen.

 

De missie van de NVBT:

 • Zoveel mogelijk beeldend therapeuten verenigen
 • Ondersteunen van, en richting geven aan de voortdurende kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening
 • Zich sterk maken voor een goede positie van beeldend therapeuten in het beroepenveld
 • Zich inzetten om beeldend therapeuten bekend te maken

Ons volledige meerjarenbeleidsplan vind je op www.nvbt.vaktherapie.nl

De afgelopen jaren hebben we ons hard gemaakt voor ons vak en dat is te zien. We hebben een Register Vaktherapie, Beroepscompetentieprofiel beeldend therapeut, organiseren iedere twee jaar een symposium, brengen regelmatig een nieuwsbrief uit en we hebben verschillende commissies/werkveldgroepen die mee bouwen in het aantonen van de kwaliteit van ons vak. Eén van onze speerpunten is om de samenwerking met en tussen de onderzoekswereld, de opleidingen en het werkveld verbeteren. Ook willen we graag investeren in de toekomst met een studentcommissie en hebben we speerpunten voor kennisinnovatie voor de beeldende therapie. De NVBT is als beroepsvereniging aangesloten bij de FVB, Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen.

Informatie over de FVB

In de Federatie Vaktherapeutische Beroepen werkt de NVBT met zes andere vaktherapeutische beroepsverenigingen samen aan een groot scala van onderwerpen vanuit een gezamenlijk belang. Deze onderwerpen zijn terug te vinden in het Meerjarenbeleidsplan FVB. De FVB zet in op belangenbehartiging, kwaliteitsbevordering en kennisinnovatie om zo haar doelen te bereiken, waar zinvol met externe samenwerkingspartners. Om de positie van de vaktherapeut te versterken werkt de FVB aan professionalisering en zet erop in dat vaktherapeuten elkaar versterken. Het gaat steeds om vaktherapie in al zijn vormen: de verschillende disciplines, vaktherapie aangeboden door vrijgevestigde vaktherapeuten en via instellingen, generalistische en specialistische zorg.

De voorzitter van de NVBT maakt deel uit van het Algemeen Bestuur van de FVB. Dit houdt in dat je meedenkt en mee beslist over hoe alle verenigingen samen op kunnen trekken en hoe de FVB vormgegeven wordt. Lees meer over de FVB op www.fvb.vaktherapie.nl.

 

Ben jij een voorzitter met een helikopterview die:

 • Enthousiasmeert, inspireert en weet te verbinden.
 • Overzicht kan behouden en de grote lijnen kan bewaken.
 • Beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten, zoals het vermogen om draagvlak te creëren voor strategie, beleid, uitvoering en samenwerking met (bestuurs-)leden van andere verenigingen.
 • Zijn of haar hand niet omdraait om uit (juridische) beleidsstukken dátgene te filteren waar het verschil maakt voor de beroepsgroep.
 • De belangen van de beroepsgroep weet te overzien, in een werkveld met een grote diversiteit aan doelgroepen en settingen.
 • Affiniteit heeft met beeldende therapie in het algemeen en de doelstellingen van de NVBT in het bijzonder.
 • Zijn/haar nek durft uit te steken voor haar leden, het bestuur zelf en tegelijkertijd de belangen van alle vaktherapeutische disciplines in het vizier houdt.
 • Zicht heeft op het maatschappelijk speelveld en daarbinnen weet te acteren.
 • Een bij voorkeur breed maatschappelijk netwerk heeft en er plezier in heeft om zijn/haar netwerk in te zetten voor de belangen van de beroepsgroep.
 • Intern het bestuurlijke proces bewaakt om de belangen van de NVBT te vertegenwoordigen.
 • Vanuit het algemeen bestuur van de FVB de bredere belangen van de federatie weet te vertegenwoordigen.
 • Minimaal HBO-werk en denkniveau heeft/minimaal een HBO-opleiding heeft.

Dan zoeken we jou!

Wat houdt de functie in?

Je kijkt naar waar we als vereniging naar toe willen en hoe we daar gaan komen. Je stuurt bestuursleden en de ambtelijk secretaris aan. Je bereid en zit de NVBT- vergaderingen voor. Je bent verantwoordelijk voor het coördineren en uitvoeren van het activiteitenplan. Je onderhoudt contact, denkt mee, beslist over visie, doelstellingen en stappen die worden gezet door de FVB en andere beroepsverenigingen. Dit met het belang van de NVBT in je achterhoofd. Je moet voor deze functie goed hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen onderscheiden. Je moet overzicht hebben van de belangen van de beroepsgroep en de belangen van de leden weten te integreren binnen de samen vastgestelde beleidskaders. Als persoon moet je betrouwbaar en punctueel zijn, doortastend kunnen samenwerken en taken kunnen delegeren.

De functie is voor 3 jaar. Dit is nodig om de continuïteit van het bestuur van de NVBT te waarborgen. We zoeken per direct een voorzitter.

Als voorzitter zijn er jaarlijks minimaal 6 vergaderingen met de FVB en 12 vergaderingen van de NVBT die in de avond plaatsvinden. Voor zover niet digitaal georganiseerd vinden overleggen plaats op het FVB-kantoor in Utrecht. Veel werk kan je vanuit huis doen.

Wat levert het je op?

Je ontvangt per maand bruto € 889,- betaald (dus € 10.668,- per jaar) voor 8 uur per week beschikbaarheid. Dit bedrag is inclusief vergoedingen voor telefoon en laptop. Het betreft geen dienstverband.

Als voorzitter ben je op de hoogte van de laatste zaken in het werkveld, je hebt de mogelijkheid om je kwaliteiten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Je werkt in een inspirerend team en samen geef je inhoud aan het bestuur. Je kijkt naar de leden, wat vinden zij belangrijk? En dan naar jezelf, wat vind jij belangrijk en wat vind jij leuk om te doen? Samen met je collega’s maak je van al deze ideeën een plan, dat je in de volgende periode gaat uitvoeren.

Naast het vergroten van je kennis en expertise en je deelname aan een enthousiast team, lever je ook een grote bijdrage aan ons vak.
Als beeldend therapeut bouw je een netwerk op en krijgt registratiepunten voor het Register Vaktherapie.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Ben je geïnteresseerd? Stuur jouw motivatie met CV of stel je vraag door een e-mail te sturen naar onze ambtelijk secretaris via nvbt.secretaris@vaktherapie.nl.

De vacature sluit op 29 oktober 2021.
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in november in de avond.


Sluit 30 oktober 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland heeft vacature voor bestuurslid PR en Communicatie.
Stichting De Hond Kan De Was Doen zoekt een Bestuurslid.
Vereniging NLT heeft vacature voor een Voorzitter Bestuur.
Stichting Samen Heerlen zoekt Bestuurslid met profiel marketing en communicatie.
Stichting Samen Heerlen zoekt Voorzitter Bestuur met profiel Maatschappelijk.

"Naar begin pagina"