Nibud

Lid Raad van Toezicht

Financieel profiel

deze vacature is niet meer actief ...
Dienstverlening | Bezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 1 februari 2023


Omschrijving Vacature

 

Voor de Raad van Toezicht van het Nibud zoeken wij een lid Raad van Toezicht dat ruime professionele ervaring heeft met financiële vraagstukken en over een relevant netwerk in de financiële branche beschikt. Wij zoeken vooral een collega die met zijn of haar ervaring en rol een constructieve bijdrage wil leveren aan de doelstellingen van het Nibud. Het Nibud is een stichting en heeft een Raad van Toezicht waar 5 leden zitting in hebben.

Over het Nibud

Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is een onafhankelijk kennis- en adviescentrum op het gebied van huishoudfinanciën. Al sinds 1979 ontwikkelen, verzamelen en vertalen we kennis met het doel te laten zien wat financieel kwetsbare situaties zijn en hoe die verbeterd kunnen worden.

Het voorkomen van geldproblemen is ons doel. Het Nibud is een netwerkorganisatie en staat midden in de maatschappij. We werken met talloze organisaties samen, van universiteiten en het financieel bedrijfsleven tot landelijke en lokale overheden en vrijwilligersorganisaties.

De huidige druk op de huishoudportemonnee is groot en omgaan met geld is ingewikkeld. Het werk van het Nibud is daardoor relevanter dan ooit. Steeds meer organisaties uit de publieke en private sector benaderen het Nibud met vragen over de bestedings(on)mogelijkheden van consumenten.

Profiel lid Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht moeten ten minste aan de volgende profielkenmerken voldoen: zij

 • zijn integer
 • hebben een moreel kompas
 • zijn omgevingsbewust
 • zijn onafhankelijk
 • zijn gevoelig voor verhoudingen en netwerk
 • zijn visionair en strategisch

Verder beschikken zij over:

 • affiniteit met het voorkomen van financiële problemen
 • brede maatschappelijke binding
 • (als team gezamenlijk) een functioneel netwerk op de volgende terreinen: politiek, toezichthouders, financiële sector (banken, verzekeraars, adviseurs en pensioenen), wetenschap
 • gevoel voor de plek van het Nibud in de maatschappelijke omgeving
 • kennis van landelijke en lokale overheden
 • gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en de positionering van het Nibud
 • gevoel voor de belangen van het Nibud en de verschillende stakeholders
 • bewustzijn ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen
 • de vaardigheid onafhankelijk ten opzichte van elkaar en de directeur te kunnen opereren
 • werkervaring in een complexe omgeving
 • voldoende tijd om daadwerkelijk inzet te leveren en als sparringpartner te kunnen optreden voor de directie

Ieder lid heeft een bijzondere specifieke deskundigheid die bijdraagt aan het geheel. De voorzitter heeft bestuurlijke ervaring, representatieve en contactuele vaardigheden en overwicht binnen en buiten de organisatie.

Specifieke kwaliteiten

Voor de positie in de Raad van Toezicht per 1 januari 2023 zijn de volgende specifieke kwaliteiten vereist:

 • De kandidaat heeft ruime beroepsmatige ervaring op het terrein van financiële vraagstukken
 • De kandidaat heeft een ruim maatschappelijk netwerk met instellingen die op het terrein van huishoudfinanciën relevant zijn
 • De Raad van Toezicht streeft bij de invulling van de vacature naar een gemengde en diverse samenstelling

In de procedure zijn gesprekken met de leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder van Nibud voorzien.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Kandidaten kunnen hun belangstelling voor de vrijkomende positie in de Raad van Toezicht kenbaar maken aan de vicevoorzitter van de RvT, de heer Peter Borgdorff, door middel van het sturen van een mail aan: pjc.borgdorff@planet.nl.

 


Sluit 1 februari 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"