Ons Tweede Thuis

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Nieuw-Vennep | Noord-Holland
Sluit 24 mei 2021


Omschrijving Vacature

Ons Tweede Thuis is een regionale organisatie in de regio’s Amstelland, de Meerlanden, Kennemerland en Amsterdam voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen en voor hun familie. Voor wonen, werken, re-integratie, dagbesteding, advies en hulp thuis. JIJ&IK is onze slogan. Samen werken we aan een betekenisvol leven voor mensen met een beperking. Wij werken dicht bij mensen die onze zorg nodig hebben en dicht bij de mensen om hen heen. We zijn een deel van de samenleving en daar dragen we op verschillende manieren aan bij. Kijk eens naar wat wij doen en hoe we het doen, door de ogen van onze cliënten brengen wij hun wereld in beeld. Zo laten we zien hoe kwetsbaar, zelfbewust, krachtig en vol lef en verbindend wij zijn in onze film vijf minuten Ons Tweede Thuis.

Wij zoeken een lid Raad van Toezicht met empathie voor onze doelgroep en affiniteit met de verbinding die wij willen leggen met de samenleving.

Kenmerken van onze organisatie

 • Is een grote organisatie met een omzet van ca. € 140 miljoen en het gros van de huisvesting is in eigen bezit;
 • Heeft de beweging gemaakt naar ‘zelforganisatie’ ter versterking van de wendbaarheid en het ondernemerschap;
 • Werkt samen met ggz, welzijn, huisartsen en andere medici, onderwijs en gemeenten en maakt deel uit van vele landelijke en regionale netwerkverbanden;
 • Heeft gezien de aard van de cliënten zowel een medezeggenschapsorgaan van cliënten als van familieleden die de zorg voor hun naasten aan Ons Tweede Thuis hebben toevertrouwd;
 • De komende jaren wil Ons Tweede Thuis zijn kennis, expertise en ervaring inzetten om de samenleving toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Dat betekent voor medewerkers investeren in externe communicatie en samenwerking en cliënten durven loslaten met behoud van een vangnet.

Belangrijke ontwikkelingen bij en voor Ons Tweede Thuis

 • De inkomsten komen verder onder druk te staan, het aanbod op de arbeidsmarkt blijft krap en de verwachting is dat de mogelijkheid van mantelzorg afneemt. Dat vraagt van Ons Tweede Thuis inventiviteit, zorgvernieuwing en een scherpe bedrijfsvoering;
 • Technologische ontwikkelingen, waaronder digitalisering worden steeds meer onderdeel van werk en leven en kunnen helpen om goede zorg te blijven leveren;
 • Ons Tweede Thuis wil zijn steentje bijdragen aan duurzaamheid.

Raad van Toezicht Ons Tweede Thuis

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden. De Raad zoekt wegens het aflopen van de tweede termijn van een van de leden een nieuw lid met het profiel ‘kwaliteit’. De Raad van Toezicht bevindt zich momenteel in een proces met de Medezeggenschapsorganen om de medezeggenschap gezamenlijk verder te versterken en te ontwikkelen.

Algemene verwachtingen van een lid van de Raad van Toezicht

 • Weet op hoofdlijnen zicht te houden op alle aspecten van Ons Tweede Thuis en verwerft snel inzicht en overzicht op complexe vraagstukken op uiteenlopende terreinen;
 • Heeft een goede antenne voor maatschappelijke ontwikkelingen, in elk geval op het gebied van zorg, mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten en inbedding in de samenleving;
 • Kan voor de Raad van Bestuur op strategisch niveau als klankbord fungeren en tegelijkertijd constructief-kritisch toezicht houden;
 • Weet als lid van de Raad van Toezicht zijn/haar inbreng te leveren en staat open voor de inbreng en inzichten van anderen. Gaat verschil van mening niet uit de weg en weet hierover constructief in gesprek te gaan;
 • Is in staat tot zelfreflectie, heeft een goede antenne voor integriteitsvraagstukken en heeft voldoende tijd.

Specifieke verwachtingen van toezichthouder profiel kwaliteit

Het betreft primair een ‘zorgprofiel’, dat betekent:

 • Heeft kennis van voor Ons Tweede Thuis relevante zorg als professie/vak;
 • Weet welke ontwikkelingen hier (te verwachten) zijn, zowel wat de praktijk als wat wetenschappelijke kennis betreft;
 • Heeft zicht op de kwaliteitseisen (bijv. van IGJ) en de risico’s op het gebied van kwaliteit en veiligheid van de zorg (ook de veiligheidsrisico’s voor medewerkers);
 • Heeft sensitiviteit en empathie voor de wensen en behoeften van mensen met een beperking;
 • Wordt lid van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid en heeft hiervoor een relevante achtergrond;
 • Heeft visie op de inclusieve samenleving met oog voor de mogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking, maar ook voor de grenzen;
 • Kan zijn/haar inbreng op strategisch/tactisch niveau leveren.

Honorering

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden, deze valt binnen de normen van de NVTZ regeling.

Procedure, contactgegevens en vragen

Procedure
Geschikt bevonden kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de selectiecommissie bestaande uit een afvaardiging van de Raad van Toezicht als ook met de adviescommissie bestaande uit een afvaardiging van de Medezeggenschapsorganen en de bestuurder. Wij hebben alvast ruimte in onze agenda’s gereserveerd. De gesprekken zullen plaats vinden op dinsdag 8 juni en op vrijdag 11 juni.

Er wordt gestreefd de selectieprocedure eind juni af te ronden, zodat de nieuwe toezichthouder per 1 augustus 2021 benoemd kan worden.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor de functie van lid Raad van Toezicht (met profiel kwaliteit) zien wij graag uw sollicitatie tegemoet. Solliciteren is mogelijk tot maandag 24 mei en kan via onze site www.werkenbij.onstweedethuis.nl. U mag uw sollicitatie richten ter attentie van Bernhard Drost, voorzitter Raad van Toezicht.

Heeft u vragen over de vacature?
Neem dan contact op met Bernhard Drost, voorzitter Raad van Toezicht via 0611768558 of met Titia Wagenaar beleidsmedewerker bestuurszaken via 0655164034. Bekijk voor meer informatie over Ons Tweede Thuis onze site www.onstweedethuis.nl. Tevens vindt u hier de doorverwijzing naar ons strategisch beleid, de kwaliteitswebsite enzovoorts.

Acquisitie n.a.v. de vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 24 mei 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Personeel gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Onderwijs gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel HRM en of ICT.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financiën.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridisch profiel.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"