Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ)

Lid raad van Toezicht (Lid RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Zoetermeer | Zuid-Holland
Sluit 29 januari 2022


Omschrijving Vacature

 

Sinds 1 januari 2010 wordt het Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ), met haar 19 openbare basisscholen, bestuurd door een College van Bestuur. Daarnaast functioneert een Raad van Toezicht als interne toezichthouder. De leden worden op voordracht van de Raad van Toezicht benoemd door de gemeenteraad van Zoetermeer

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht is daarnaast werkgever en strategisch adviseur van het bestuur.

Gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar belangstellenden met een financieel profiel en/of deskundigheid op het gebied van onderwijskwaliteit.

OPOZ streeft naar een inclusieve organisatie en een afspiegeling van de samenleving in al haar geledingen. Daarom worden kandidaten met een niet-westerse migratieachtergrond nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Bij gelijke geschiktheid krijgen deze kandidaten ook de voorkeur.

Profielschets

Er is een profielschets voor leden van de Raad van Toezicht. Daarin is onder meer opgenomen, dat kandidaten in meer of mindere mate moeten beschikken over ‘verankering’ in de Zoetermeerse samenleving. Het is verder van belang dat kandidaten:

• binding hebben met de missie en ambitie van het OPOZ;

• onafhankelijk, onpartijdig en integer zijn;

• samenwerkingsbereid zijn en beschikken over goede communicatieve eigenschappen;

• beschikken over het vermogen om het juiste evenwicht te hanteren tussen (functionele) betrokkenheid en professionele afstand.

De volledige profielschets treft u hieronder aan. Kandidaten met ervaring in een Raad van Toezicht elders genieten de voorkeur. Leden van de Raad van Toezicht mogen niet werkzaam zijn bij het OPOZ of bij de gemeente Zoetermeer.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Belangstellenden kunnen desgewenst nadere informatie over de functie verkrijgen bij de heer M. Oskam, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, telefoon 06-24779242.

Belangstellenden verzoeken we een sollicitatiebrief (voorzien van uw motivatie en een samenvatting van relevante kennis en ervaring) te richten tot de Raad van Toezicht van het Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer, Blauw-roodlaan 156, 2718 SK Zoetermeer.

Solliciteren via e-mail kan ook: rvt@opoz.nl Uw reactie dient uiterlijk 28 januari a.s. in ons bezit te zijn. De sollicitatiegesprekken zullen in de week van 7 februari a.s. worden gevoerd.

De sollicitatiecommissie zal bestaan uit 2 vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht, 1 vertegenwoordiger van de oudergeleding en 1 vertegenwoordiger van de personeelsgeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Het CvB is bij de gesprekken aanwezig en heeft een adviserende rol.


Sluit 29 januari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
RvT lid vacature bij Interzorg Thuiszorg BV te Oss.
RvT lid Vacature te Leiden bij Defence for Childeren.
Voorzitter Raad van Toezicht -RvT- vacature bij Simavi Amsterdam.
Vacature Lid van de raad van commissarissen voor belevenispark Steinerbos.
RvC lid vacature bij Doorpakkers welzijn gezondheid en forensische zorg te Eindhoven.
Vacature voor een Lid Raad van Commissarissen bij Doorpakkers te Eindhoven met Financieel profiel.
RvT-Lid Vacature bij Stichting Alkcare te Alkmaar.
RvT-Lid Vacature bij Stichting De Waalboog te Nijmegen.
RvT-Lid Vacature bij Stichting Sociaal Team Houten met profiel Sociaal domein.
RvT-Lid gezocht door Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis Onderwijs dat Past.
RvT-Lid Vacature van Zorgbelang Brabant|Zeeland.
RvC-Lid gezocht door Kanteel Kinderopvang te Rosmalen.
RvT-Lid gezocht door VSO JH Donnerschool te Hilversum.
Vacature Lid Raad van Toezicht bij Winkler Prins Onderwijs.
Commissaris gezocht door De Graafschap Betaald Voetbal.
Toezichthouder gevraagd bij Welzijn MensenWerk te Meppel

"Naar begin pagina"