Topaz

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Juridische zaken

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Leiden | Zuid-Holland
Sluit 1 augustus 2023


Omschrijving Vacature

 

Topaz is een ambitieuze ouderenzorg organisatie in de regio Leiden en de Duin- en Bollenstreek. Topaz biedt welzijn, zorg en behandeling aan kwetsbare mensen met een complexe zorgvraag van uit ons motto “het hele leven telt”. Alles draait om het geven van liefdevolle, persoonsgerichte en hoogwaardige zorg die aansluit bij de behoefte van de cliënt. De inzet van informele zorg ondersteunt hierbij en is in de toekomst niet meer weg te denken. Topaz hecht grote waarde aan kennisontwikkeling, onderzoek en onderwijs. Topaz heeft onder andere het Topcare-predicaat voor de Geriatrische revalidatiezorg en de ziekte van Huntington. Om de kwaliteit van de zorgverlening ook in de toekomst te waarborgen wordt nog meer ingezet op sociale en technologische innovaties.

In verband met het verstrijken van de zittingstermijn ontstaat er plaats voor een

Lid Raad van Toezicht met het profiel Juridische zaken

 

Functieomschrijving

De raad van toezicht bestaat uit zes leden en is opgebouwd rond een aantal deskundigheden. Er wordt als een collegiaal team met elkaar samengewerkt.

De kwaliteiten die we onder andere van u verwachten zijn:

  • Kennis en ervaring op het gebied van juridische zaken;
  • Kennis en ervaring als bestuurder van een complexe zorgorganisatie (bij voorkeur in de langdurige zorg) om invulling te geven aan de brede toezichthoudende rol in teamverband;
  • Weet uitdagingen en ontwikkelingen in de ouderenzorg,  waaronder samenwerking met andere partners, vanuit juridisch perspectief te beoordelen zodat de effecten op de governance besproken en gewogen kunnen worden;
  • Een brede maatschappelijke betrokkenheid en een relevant netwerk.

De raad komt gemiddeld zeven keer per jaar in vergadering bijeen en er vindt jaarlijks een zelfevaluatie plaats. Daarnaast zijn er themabijeenkomsten en overleggen met de medezeggenschapsorganen. Het betreft een toezichthoudende rol met een beloning die voldoet aan de Wet Normering Topinkomens.

Organisatieprofiel

Ruim 2.000 zorgzame professionals en 850 vrijwilligers bieden in de regio Leiden en Duin- en Bollenstreek in onze negen locaties een breed scala aan welzijn, wonen, zorg en behandeling aan onze 1.400 cliënten. Topaz heeft een twee hoofdige raad van bestuur en bestaat uit Lia de Jongh en Edwin Kalbfleisch. De medezeggenschap is belegd bij de ondernemingsraad, een centrale clientenraad, de lokale clientenraden en de verpleegkundige en verzorgende adviesraad.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Meer informatie over de raad van toezicht en de volledige profielschets van deze functie en de procedure kunt u vinden op www.topaz.nl/rvt. U kunt ook contact opnemen met Han van Esch (voorzitter RvT) of Tini Zitman (bestuurssecretaris). Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 92 12 303 of via bestuurssecretariaat@topaz.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Topaz. Het hele leven telt.


Sluit 1 augustus 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"