Park Zuiderhout

Lid RvT

Zorg en veiligheid

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Teteringen | Noord-Brabant
Sluit 25 oktober 2021


Omschrijving Vacature

 

Park Zuiderhout is een unieke plek aan de rand van Teteringen waar mensen op leeftijd landelijk wonen in een prachtig stukje natuur én met alle voorzieningen in huis.

Natuurlijk staan we voor goede ondersteuning en zorg en nodigen we bewoners uit bij het voeren van de regie over het eigen leven. Er is een rijk aanbod aan clubs, evenementen, activiteiten en uitjes en we hebben een eigen gastronomisch team, huishoudelijke dienst en wasserij. Ouderen die buiten Park Zuiderhout wonen kunnen ook van onze diensten gebruikmaken.

 

Per 1 januari 2022 is Park Zuiderhout wegens het aflopen van statutaire termijnen op zoek naar een:

lid raad van toezicht   

portefeuille: kwaliteit  van ondersteuning & zorg en veiligheid

 

De raad van toezicht

Park Zuiderhout committeert zich in werkwijzen, statuten en reglementen aan de Zorgbrede Governancecode en waardegedreven toezichthouderschap.

De raad van  toezicht bestaat uit ten hoogste vijf leden en werkt met een rooster van aftreden. De zittingsduur is vier jaar, na herbenoeming kan nog een tweede termijn van vier jaar volgen. De raad komt ongeveer zes keer per jaar in vergadering bijeen. Deze vergaderingen worden waar mogelijk gecombineerd met overleg met de cliëntenraad, de ondernemingsraad of het managementteam.

Voor hun werkzaamheden ontvangen de leden een honorarium dat past binnen de geldende klassenindeling van de WNT-regeling Zorg.

 

Wij vragen

 • onderschrijft de missie, visie en ambities van Park Zuiderhout;
 • heeft inzicht in ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector en beoordeelt deze op de consequenties voor Park Zuiderhout;
 • zoekt pro-actief informatie en vraagt door vanuit een analytisch oordeelsvermogen en een systematische manier van werken, herkent risico’s;
 • beschikt over organisatiebewustzijn;
 • is een communicatief vaardige persoonlijkheid en heeft een uitnodigende, op dialoog gerichte stijl;
 • is een teamspeler die zich ook onafhankelijk kan opstellen, beschikt over kritisch-analytisch oordeelsvermogen en kan reflecteren op de eigen rol en die van de raad
 • heeft energie en tijd en is flexibel in beschikbaarheid;
 • werkt vanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid;
 • heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • beschikt over bestuurservaring en/of ervaring in een raad van toezicht;
 • heeft kennis van en handelt conform de Zorgbrede Governancecode en waardegedreven toezichthouderschap;
 • kan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen.

Gezien de lokale functie van de organisatie en het streven om de eigen identiteit en zelfstandigheid te behouden, onder andere door samenwerking, gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die binding en bekendheid heeft met het werkgebied en die beschikt over een relevant netwerk.

Specifiek voor deze portefeuille:

 • Uitgebreide kennis van en ervaring met zorginhoud, organisatie, management, kwaliteit en veiligheid van ouderenzorg op strategisch niveau;
 • Kennis van kwaliteitsmanagementsystemen in de ouderenzorg;
 • Neemt deel aan de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid.

Het betreft een voordrachtszetel van de Cliëntenraad.

 

Park Zuiderhout  

Ouder worden overkomt je. Ongemakken, groot of klein, kunnen afleiden van waar het om gaat, wat het leven waardevol maakt. Ouder worden is ook een mooie fase in het leven. Om nieuwe energie en inspiratie op te doen en van dierbaren te genieten, er hoeft niet meer zoveel. Park Zuiderhout noemt deze fase ‘het vieren van het leven’. Wij zetten ons er dagelijks voor in om dat voor de 350 bewoners van het park mogelijk te maken.

Vieren van het leven doe je niet alleen, maar samen. Net als het vieren van je werk. Dat doe je ook samen. Daarin staan onze vier kernwaarden centraal: Vertrouwen, Verbinding, Verantwoordelijkheid en Veerkracht. Hiermee is het een fijne werkplek voor zo’n 250 collega’s en ruim 100 vrijwilligers.

Park Zuiderhout is een kleine, professionele organisatie met een hoog ambitieniveau. We zijn dan ook de trotse bezitter van het gouden keurmerk PREZO-VV&T

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer dr. T. Rozema (vicevoorzitter raad van toezicht) op het nummer 06 22 50 88 74.

Richt uw sollicitatiebrief met CV uiterlijk 24 oktober a.s. per mail aan vierjewerk@parkzuiderhout.nl t.a.v. Jasja van Hoof-Kuijpers (manager HR & Organisatieontwikkeling) o.v.v. vacaturenummer 5993. De gesprekken vinden plaats in de avond op de dinsdagen 9 en 16 november.


Sluit 25 oktober 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"