Schweigman&

Penningmeester

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 9 januari 2017


Omschrijving Vacature

Informatie- en Sollicitatiegegevens

Sluit 9 januari 2017
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuursondersteunende Functie
Ambtelijk Secretaris Deelraden Bewegen en Educatie en Diensten gezocht door Hogeschool Windesheim.
Lid Raad van Toezicht Vacature bij de Waddenacademie te Leeuwarden.
Toezichthouder gezocht door Stichting PC GVO.
Bestuurssecretaris Raad van Bestuur te Arnhem gezocht.
Directiesecretaris-Fondsenwerver gezocht bij Het Cultuurcluster Roosendaal.

"Naar begin pagina"