Stichting De Hond Kan De Was Doen

Penningmeester

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Wijk bij Duurstede | Utrecht
Sluit 12 december 2022


Omschrijving Vacature

 

De huidige penningmeester stopt na 7 jaar trouwe dienst op 31/12 2022 met zijn functie.

Stichting De Hond Kan De Was Doen zoekt daarom vanaf nu een vervanger!
De praktische invulling van de functie is bespreekbaar. Onze registeraccountant stelt de jaarrekening samen.

Kort over de stichting: Stichting De Hond Kan De Was Doen zet zich in voor kinderen- en volwassenen met een beperking of chronische ziekte, voor wie tal van alledaagse dingen een groot probleem kunnen zijn. Het opleiden van een assistentiehond kost circa € 20.000,-

Onze stichting zamelt geld in via allerlei acties en door het aanschrijven van fondsen om zoveel mogelijk mensen een assistentiehond te kunnen bieden. Er is een grote wachtlijst. Voor veel mensen zijn wij het laatste redmiddel, omdat aanvragen regelmatig worden afgewezen door zorgverzekeraars of gemeenten (WMO). Wij leiden zelf geen honden op. Wij laten geaccrediteerde hulphondenorganisaties, volgens richtlijnen van ADEu/ADI ( Assistance Dogs International), de teamcoaching/trainingen van 1,5 jaar verzorgen.

De stichting De Hond Kan De Was Doen heeft het CBF-keurmerk en de ANBI-status: is een landelijk Erkend Goed Doel. Stichting De Hond Kan De Was Doen neemt deel aan de NEN-CEN normcommissie Assistentiehonden om tot een standaardisering te komen in Nederland/Europa.

Ons bestuur bestaat uit vijf zeer betrokken bestuursleden, allen vrijwilligers. Er is een Raad van Advies die zorgt in overleg met bestuur voor jaarlijkse bezinning op beleid.

Gevraagde kwalificaties

• Je bent goed met cijfers en kunt ze ook goed motiveren en uitleggen.
• Je durft kritisch te kijken naar de financiële haalbaarheid van plannen en je wilt meedenken over de toekomst.
• Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen.

Wat krijg je ervoor terug?

• Een inspirerende functie in een leuk team van bevlogen mensen.
• Samenwerking met enthousiaste bestuursleden en vrijwilligers.
• De mogelijkheid om met jouw kennis en ervaring op financieel gebied de stichting te versterken.
• Het zien van het grote effect van assistentiehonden op het leven van deelnemers.
• Plezier in het werken aan een mooi Maatschappelijk Verantwoord Landelijk Doel!


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer

Philip Korff de Gidts, 0613487034

Voorzitter
Stichting De Hond Kan De Was Doen

Bij belangstelling kunt u tot 12 december reageren via bestuur@dehondkandewasdoen.nl

 

 


Sluit 12 december 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies zoekt een Voorzitter Bestuur.
Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een Voorzitter Bestuur.

"Naar begin pagina"