Art-S-Cool, dé kunstschool uit de Haagse Schilderswijk

Penningmeester

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Den Haag | Zuid-Holland
Sluit 21 juni 2022


Omschrijving Vacature

 

Ben jij de nieuwe penningmeester van Art-S-Cool?

Art-S-Cool, dé kunstschool uit de Haagse Schilderswijk, zoekt nieuwe bestuursleden om haar stichtingsbestuur te komen versterken. We zoeken gedreven idealisten die deze dynamische organisatie een warm hart toedragen en mee willen helpen om onze ambities te bereiken.

Wie we zijn
Art-S-Cool is er voor de toekomst van de jeugd. Kunst maakt vrij en biedt talloze manieren om naar de wereld te kijken en om eraan toe te voegen. Aan de wereld buiten je, maar ook de wereld in jezelf. Kunst maakt je creatief en oplossingsgericht, kunst geeft je zelfvertrouwen. Al tien jaar lang maakt het kunstenaarscollectief van Art-S-Cool zich hard voor de jeugd omdat we geloven dat kunst voor ieder kind belangrijk is én dat ieder kind het recht heeft om eigen talent te ontdekken.

We weten de juiste snaar te raken. Sinds de oprichting van de stichting in 2011 hebben meer dan 24.000 unieke kinderen en ouders deelgenomen aan onze kunstlessen op de scholen, in ons lesatelier en op andere locaties. Binnen Den Haag doen we de komende jaren mee aan de uitvoering van het cultuurbeleid van de gemeente Den Haag; we werken veel samen met andere culturele organisaties in de stad,waaronder de stichting Leergeld. Ook landelijk dragen we bij aan het bevorderen van actieve cultuur beoefening, bijvoorbeeld in het meerjarig project ‘Samen cultuurmaken’ van het Fonds Cultuurparticipatie, dat een doorloop heeft tot het jaar 2024. Soms zijn we anderen tot voorbeeld; in 2016 ontvingen we Culturele Diversiteit Award.

Kunst maken op de woensdagmiddag in het Talentenhuis aan de Ferdinand Bolstraat

Typering van de organisatie

Art-S-Cool is een stichting. Ruim dertig professionele kunstenaars en vormgevers voeren de werkzaamheden uit, naast zo’n tien vrijwilligers en stagiaires. Verder is er een directeur, een klein stafbureau en een vrijwilligersbestuur.

Over het bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit zes generalisten met specifieke kwaliteiten. Gezamenlijk vormen de leden een multidisciplinair, divers samengesteld en plezierig functionerend team.

Bepaalde aandachtsgebieden van het bestuur kunnen worden toegewezen aan portefeuillehouders. De Governancecode Culturele Sector is leidraad voor ons werk.

Besturen geschiedt op hoofdlijnen:

·       bewaken dat de stichting werkt aan haar doelstellingen binnen de kaders van regelgeving en statuten;

·       bewaken dat de stichting dit doet op een bedrijfsmatige en financieel-economisch verantwoorde wijze;

·       er op toezien dat correcte besluitvormingsprocedures en werkwijzen worden gevolgd ten aanzien van stakeholders, klanten, medewerkers en derden.

 

Wie zoeken we?

Wegens het aflopen van de maximale zittingsduur van de huidige penningmeester, zoekt Art-S-Cool een nieuw bestuurslid, met als portefeuille het penningmeesterschap.

Het bestuur wil de ambities van Art-S-Cool waarmaken. De penningmeester draagt daaraan bij door verantwoordelijkheid te nemen voor het welslagen van de financiële processen. Daaronder vallen het vaststellen van de jaarrekening en de begroting en het onderkennen van financiële risico’s.

De beoogde kandidaat beschikt over algemene bestuurlijke competenties, waaronder te noemen:

·      affiniteit met missie, visie en doelgroepen;
·      kunnen werken in teamverband;
·      besluitvaardig en resultaat gericht kunnen optreden.

Daarnaast is een aantal aanvullende competenties van belang om de voortgang van financieel beleid goed te overzien:

·      kunnen afstemmen met de directeur over de financiële voortgang;

·      advies aan het bestuur kunnen geven over de financiële zaken van de stichting;

·      toezicht kunnen houden op financiële planning, prognoses en verantwoording, die onder verantwoordelijkheid van de directeur worden opgesteld;

·      kunnen overleggen met de accountant over de accountantsverklaring bij de jaarrekening.

De kandidaat verricht in zijn dagelijkse werkzaamheden noch anderszins werkzaamheden, die aanleiding kunnen zijn tot belangenverstrengeling.

Een deel van het collectief van Art-S-Cool

Procedure

Kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de commissie, bestaande uit de directeur en de voorzitter. Na de kennismakingsgesprekken draagt de commissie geschikte kandidaten voor aan het bestuur. Het bestuur maakt kennis met de voorgedragen kandidaat, waarna het nieuwe bestuurslid wordt gekozen. Na een inwerkperiode zal de benoeming plaatsvinden.

 

Tijdsbesteding

Circa tien uur per maand, waaronder deelname aan de bestuursvergaderingen.

 

Vergoedingen

De bestuursfunctie is onbezoldigd. Declaratie van gemaakte kosten, die verband houden met de uitoefening van de bestuursfunctie, is mogelijk.

 

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Solliciteren

Bij Art-S-Cool stimuleren we inclusie en diversiteit in ruime zin: blikrichtingen, denkbeelden, cultuur, leeftijd, gender, seksuele voorkeur, geloof, etc. Kandidaten die zich hierin herkennen en die ons kunnen versterken, roepen wij op te reageren.

Heb je interesse in deze cultureel maatschappelijk betekenisvolle bestuursfunctie? Mail dan voor 21 juni a.s.  een beknopte motivatiebrief met curriculum vitae aan: info@art-s-cool.nl.

 

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de directeur Laura van Eeden, 06 83 57 68 66 of de voorzitter, Diantha Rumahlewang, 06 30 92 36 30.

Bekijk ook eens onze jaarverslagen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 21 juni 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester
Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een Voorzitter Bestuur.

"Naar begin pagina"