Pijnalliantie in Nederland (PA!N)

Bestuurslid /secretaris

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Zutphen | Gelderland
Sluit 5 juni 2021


Omschrijving Vacature

 

De PAiN is een krachtig samenwerkingsverband in Nederland van op dit moment 14 medische en (para- en peri-)beroepsverenigingen en het samenwerkingsverband pijnpatiënten naar een stem die zich met (chronische) pijn bezighouden.

PA!N brengt alle partijen in Nederland samen, die op welke manier dan ook met de preventie, diagnostiek en behandeling van pijn te maken hebben. Daarmee is PA!N het aanspreekpunt in Nederland betreffende multidimensionale aanpak van pijn.

Elke vereniging neemt met twee vertegenwoordigers zitting in het Algemeen Bestuur, zodoende is er sprake van directe betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de activiteiten binnen de PAiN. Op project basis wordt het activiteitenplan gezamenlijk uitgevoerd.

De dagelijkse gang van zaken wordt geregeld door het Dagelijkse Bestuur, bestaande uit twee co- voorzitters, secretaris, penningmeester en marketing/public relations (PR), ondersteund door het secretariaat.

Door een aantal werkgroepen wordt het beleid van het algemeen bestuur voorbereid en uitgevoerd.

De PA!N is gelieerd aan de Europese Pijnfederatie EFIC en de Internationale Associatie IASP.

——

Pijnalliantie in Nederland zoekt per 1 juli 2021

Een centrale spin in het web

Die op de achtergrond het bestuur ondersteunt met het voorbereiden van vergaderingen en het notuleren ervan, en  die de sociale media en onze eigen website bijhoudt, de penningmeester ondersteunt door het bijhouden van de boekhouding. Verder de communicatie met de leden onderhoudt en dagelijks ons telefonisch aanspreekpunt is.

Een belangrijke voordeel is, als hij/zij bekend is en ervaring heeft in de wereld van chronische pijn en gewend is met patiënten en professionals om te gaan.

Het tijdsbeslag van de functie bedraagt gemiddeld 4 uur per week. Onkosten worden vergoed.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Nadere informatie bij voorzitter : Prof.dr. M.F. Reneman, 050-3617723, m.f.reneman@umcg.nl

Stuur uw brief met CV naar : PA!N  t.a.v. L. de Both, loukdeboth@pijnalliantieinnederland.nl

Reacties graag voor 4 juni 2021.


Sluit 5 juni 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester
Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een Voorzitter Bestuur.

"Naar begin pagina"