Pontis Onderwijsgroep

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Onderwijs

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Heerhugowaard | Noord-Holland
Sluit 8 mei 2023


Omschrijving Vacature

 

Vanwege het aftreden van een van onze leden ontstaat er per 1 september 2023 een vacature.

De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit en dynamiek in inbreng en (culturele) achtergrond. Gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht, zoeken wij een lid dat invulling gaat geven aan de portefeuille Onderwijs. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

 

Nadere informatie:

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Uw schriftelijke reactie, voorzien van een Curriculum Vitae, kunt u tot uiterlijk maandag 8 mei 2023 per e-mail zenden aan w.pranger@pontis.nl

De sollicitatiegesprekken worden gevoerd door een benoemingsadviescommissie. Deze bestaat uit een afvaardiging van de GMR en twee leden van de Raad van Toezicht. De voorzitter van het College van Bestuur is adviserend lid van de benoemingsadviescommissie.

De eerste gespreksronde is gepland op vrijdag 26 mei vanaf 17.00 uur. Een eventuele tweede ronde is gepland op vrijdag 2 juni vanaf 17.00 uur.

De benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar. Na die periode is eenmalig herbenoeming voor eenzelfde periode mogelijk.


Sluit 8 mei 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"