KIVI: Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs

President

deze vacature is niet meer actief ...
Dienstverlening | Onbezoldigde functie | Den Haag | Zuid-Holland
Sluit 16 mei 2022


Omschrijving Vacature

Verbinden, vooruitkijken, enthousiasmeren

Nieuwe president gezocht

 

Ingenieursvereniging KIVI zoekt een nieuwe president, iemand met senioriteit in de ingenieurs- wereld, die in staat is te verbinden en onze vereniging te verjongen, waarmee KIVI verder kan groeien. De nieuwe president weet te inspireren en heeft plezier in interactie met ingenieurs binnen en buiten de vereniging. De nieuw president toont een focus op vernieuwing en maatschappelijke betrokkenheid met waardering voor bestaande kwaliteit.

KIVI is het kennisnetwerk dat zich inzet voor ondersteuning, zichtbaarheid en kwaliteit van ingenieurs. Als vereniging zoeken we verbinding met onderzoek, onder- wijs, samenleving en uiteraard ook met elkaar. Het KIVI helpt de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te waar- borgen en te verbeteren. Technologie en het werk van ingenieurs zijn van cruciaal belang voor het aanpakken van de grote maatschappelijke vraagstukken van dit moment. KIVI maakt zich daar sterk voor, door ingenieurs te ondersteunen, techniekonderwijs te bevorderen en in de samenleving de stem van de technologische oplossingen te blijven vertolken.

KIVI wil de komende jaren groeien. Verjongen is daarbij een ereiste, waar we fors in investeren. Vanuit de vereniging zullen wij de ingenieurs nog beter ondersteunen in hun beroepsuitoefening en erkenning van de waarde van hun werk.

De (onbezoldigde) functie is uitdagend door de vele facetten die ze te bieden heeft. In 2022 bestaat KIVI 175 jaar. De voornaamste festiviteiten concentreren zich rond half september. Om dit jubileum een succes te maken, is een zichtbare en toegewijde rol van de nieuwe president gewenst. De tijdsbesteding die met het presidentschap is gemoeid varieert, maar bedraagt gemiddeld 10 uur per week. We vragen van onze president betrokkenheid en zichtbaarheid, naar zowel de 17.000 leden van de vereniging als het bureau in Den Haag. Het bureau (22 fte) voert onder meer ondersteunende en promotionele taken voor de vereniging uit. De president is de gesprekpartner van de bureaudirecteur en van de voorzitter van de ledenraadscommissie. De actieve ledenraad controleert het verenigingsbestuur. Dit bestuur waarvan de president de voorzitter is, telt circa acht enthousiaste leden, die bestuurstaken onderling verdeeld hebben. Daarnaast maakt de president onderdeel uit van het bestuur van de Koning Willem I-prijs met als erevoorzitster koningin Maxima. Voor informatie over de functie kunt u contact opnemen met de vicepresident Toon Buddingh’ (toon.buddingh@kivi.nl). Voor informatie over onze organisatie, kunt u kijken op www.kivi.nl/meer/over-kivi of mailen met bureaudirecteur Miguel Delcour (miguel.delcour@kivi.nl).

 

Belangrijkste competenties

  • Verbinden
  • In staat zijn om vooruit te kijken en te anticiperen
  • Enthousiasmeren

Kennis en ervaring

  • Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur een vereniging
  • Kennis van en ervaring met strategische bsluitvorming en sturing
  • Beschikt over relevant netwerk en vervult een ambassadeursrol

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Richt uw cv en motivatiebrief uiterlijk 15 mei 17.00 uur aan hoofdbestuur@kivi.nl, onder vermelding van vacature President. We hopen de gesprekken eind mei te houden, digitaal zowel als fysiek.

 


Sluit 16 mei 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Serviceflat De IJssel zoekt een Bestuurder met een financieel profiel.
Vereniging Humanitas zoekt een Bestuurslid op voordracht van de OR.
Vereniging Humanitas zoekt een Bestuurslid met portefeuillehouder financiën.
Stichting Platform Wereldwinkel zoekt een Bestuurder - Penningmeester.

"Naar begin pagina"