Prezzent

Lid raad van Toezicht (Lid RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Zaltbommel | Gelderland
Sluit 29 juni 2021


Omschrijving Vacature

Kleine en eigenwijze organisatie
Prezzent wil als kleine en eigenwijze organisatie betekenisvolle zorg verlenen en grenzen verleggen voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Zo’n 140 medewerkers, ruim 75 vrijwilligers en vele verwanten/mantelzorgers ondersteunen ongeveer 270 cliënten. Wij bieden en organiseren wonen, werk en dagbesteding, vrijetijdsbesteding, ondersteuning en zorg midden in het mooie Rivierenland.

Wonen, werken, leven zoals jij dat wilt. Dat is ons motto. Tevreden cliënten zijn ons doel: mensen die hun eigen verhaal hebben, vrijheid ervaren, zelf aan het roer staan en ervaren wat voor hen optimaal mogelijk is. Hun wensen en mogelijkheden zijn het uitgangspunt in ons dagelijks werk. Professionele ondersteuners zoeken wat nodig is en kennen de beperkingen, maar zullen de cliënt altijd stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Cliënten praten en beslissen mee en worden in alles gehoord – ook op beleidsniveau.

Wij geloven in ‘oplossingsgericht werken’. Via deze methodiek werken we stap voor stap toe naar de gewenste situatie. Bereikte successen en mogelijkheden zijn de basis voor verdere ontwikkeling, zowel voor cliënten als medewerkers.

Prezzent is ‘van Rivierenland’. Cliënten en medewerkers wonen en werken veelal in deze regio en voelen zich er thuis. We willen dat mensen met een beperking hun vertrouwde omgeving niet hoeven te verlaten en iedereen een fijne en passende woon- en/of werkplek bieden. Graag dragen we ons steentje bij aan de sociale voorzieningen en het leefklimaat in de dorpskernen en steden. Niet alleen voor onze eigen cliënten, maar voor alle inwoners. We werken daarvoor veel en graag samen met (maatschappelijke) partners.

Onze verblijfslocaties zijn te vinden in Zaltbommel, Culemborg, Geldermalsen en Tiel. Daarnaast bieden we ondersteuning aan ambulante cliënten, die wonen in de Regio Rivierenland.

Prezzent biedt werk en dagbesteding aan cliënten binnen de locatie De Zorgimkerij op het prachtige Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd, de locatie Ziezzo in Zaltbommel en de locatie Prezzent Op de Markt in Culemborg.

Voor de ondersteunende diensten werkt Prezzent samen met Syndion, een collega zorgaanbieder in de regio. Kijk ook op: www.prezzent.nl

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en staat deze terzijde met advies. De Raad van Toezicht voert haar taken uit als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en vergadert ongeveer 8 keer per jaar. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. Leden worden voor een periode van vier jaar benoemd, met de mogelijkheid voor verlenging van maximaal één periode. Conform het rooster van aftreden ontstaat per 01-01-2022 ruimte voor een nieuw lid.

Binnen de Raad van Toezicht is vanwege het vertrek van een van de leden met kennis op het gebied van financiën en vastgoed behoefte aan een nieuw lid met deze deskundigheid. Wij zijn daarom op zoek naar een enthousiast en inspirerend

lid Raad van Toezicht met financieel profiel

Wat Prezzent van leden Raad van Toezicht vraagt:

  • Affiniteit met ondersteuning van kwetsbare mensen
  • Verbonden met de waarden, missie en doelstelling van Prezzent
  • Op strategisch niveau kunnen opereren
  • Affiniteit met de gehandicaptenzorg
  • Kennis van en ervaring met algemeen maatschappelijke onderwerpen
  • In staat zijn tot (zelf-)reflectie/evaluatie
  • Academisch denk- en werkniveau
  • Communicatief vaardig

Wat Prezzent specifiek voor deze vacature vraagt:

  • Kennis van en inzicht in financiële en vastgoed gerelateerde vraagstukken.
  • Zo mogelijk binding met het werkgebied van Prezzent (Regio Rivierenland), blijkend uit een aantoonbaar actief netwerk in de Regio Rivierenland.

Wat biedt Prezzent:
Prezzent biedt een veelzijdige, verantwoordelijke, maatschappelijke functie in een complex en dynamisch werkveld. De Raad van Toezicht professionaliseert zich gebaseerd op de Governancecode Zorg en geeft invulling aan de criteria van ‘Goed Toezicht’ van de NVTZ.

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de NVTZ. De Raad van Toezicht heeft besloten haar vergoeding vast te stellen op een lager percentage dan wat de richtlijnen aangeven omdat zij dit passender vindt bij Prezzent.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de heer J. Sponselee (voorzitter Raad van Toezicht). Neem daarvoor contact op met de bestuurssecretaresse Gerdie Keijsers telefoon: 0418-680200.

Herkent u zich in dit profiel?
Dan horen wij graag van u. Mail of stuur vóór 29-06-2021 uw motivatiebrief met CV:

Prezzent t.a.v. de heer J. Sponselee (voorzitter sollicitatiecommissie), Postbus 72, 5300 AB  Zaltbommel. E-mailadres: info@prezzent.nl o.v.v. Raad van Toezicht.

De sollicitatiecommissie maakt een voorselectie van de ingekomen sollicitaties. De bestuurder maakt deel uit van de sollicitatiecommissie. Een aantal kandidaten wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Deze gesprekken vinden plaats op vrijdagmiddag 09-07-2021. Indien u solliciteert, verzoeken wij u vriendelijk rekening te houden met deze datum.

Wij kijken uit naar uw sollicitatie!


Sluit 29 juni 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"