Quintus, centrum voor kunst en kunsteducatie

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Cultuureducatie

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Bezoldigde functie | Kampen | Overijssel
Sluit 10 november 2021


Omschrijving Vacature

 

Voor m/v met hart voor kunst en cultuur
Wij zoeken per 1 januari 2022

Lid Raad van Toezicht Quintus

Quintus is het kunstencentrum voor Kampen, IJsselmuiden en omgeving. Quintus beoogt alle inwoners van Kampen en omstreken de kans te geven cultuur te beleven op een manier die past en plezier en betekenis geeft. Quintus vult deze missie in met een inclusieve programmering en met het delen van expertise en faciliteiten. Met (amateur)kunst, (cultuur)participatie, talentontwikkeling en cultuuronderwijs voegt Quintus waarde toe in de domeinen Cultuur in Vrije Tijd, Onderwijs, Zorg en Welzijn en regionale Economie. We brengen onze missie verder door samen te werken met scholen, verenigingen, culturele organisaties, professionals, overheden, welzijnsorganisaties, ondernemers en met Kampen Partners (stadsmarketing).

Het Quintus team beoogt ieders talenten te helpen groeien en bloeien. Zo kan iedere deelnemer zijn of haar creatieve en persoonlijke kracht ontwikkelen. Het Quintusteam bestaat uit kunstprofessionals (muziek, theater, kunst & ambacht, dans, taal, advies cultuuronderwijs en amateurkunst) en een team dat de communicatie, organisatie, administratie en het relatiebeheer verzorgt. Het team bestaat uit circa 150 personen, inclusief opdrachtnemers. Het kunstencentrum staat onder leiding van de directeur-bestuurder. De toezichthoudende rol wordt verzorgd door de Raad van Toezicht.

Quintus ontwikkelt haar rol steeds meer in relatie met en tot de lokale en regionale partners. Quintus werkt samen met de culturele partners (SAMBIQ en anderen) aan een inspirerend cultuurprogramma voor alle Kampenaren. Samen werken we aan een inclusieve stad waarin cultuur ook een middel is om het meedoen aan de samenleving en de positieve gezondheid van mensen te versterken.

Quintus zoekt per 1 januari 2022 een lid voor de Raad van Toezicht.

Taken van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken. De RvT staat de directeur-bestuurder met raad en daad terzijde en is zijn werkgever, klankbord en sparringpartner. De taken liggen vast in de statuten en reglementen van de stichting. Deze zijn in lijn met de Governance Code Cultuur. Per vergadering ontvangen de leden een vacatievergoeding.

Profielkenmerken leden Raad van Toezicht

Elk lid is in staat de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. De Raad van Toezicht is zodanig met individuele expertise samengesteld, dat het als geheel de toezichthoudende taak naar behoren kan vervullen. De leden kunnen zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van de directeur- bestuurder onafhankelijk functioneren. De leden van de Raad van Toezicht hebben affiniteit met het vakgebied kunst en/of kunsteducatie.

Leden beschikken daarnaast over één of meer competenties op het gebied van onder andere:

  • Onderwijs/cultuureducatie
  • Marketing/ondernemerschap
  • Politiek/bestuur/beheer
  • Financiën/planning & control/risicomanagement
  • Juridisch/werkgeverschap/personeelsbeleid

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur in het bijzonder uit naar een deskundige op het gebied van onderwijs en/of cultuureducatie met affiniteit met medezeggenschap.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Paul Overgoor, via het e-mailadres paul.overgoor@gmail.com. Paul Overgoor mailt of belt u.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door uw motivatie en curriculum vitae te richten aan:

Stichting Quintus
t.a.v. Hendrik Jan Houtsma
Vloeddijk 38
8261 GC KAMPEN

U kunt uw motivatie en cv per mail sturen naar h.j.houtsma@quintuskampen.nl. Graag voor woensdag 10 november 2021.

De gesprekken vinden plaats op woensdag 17 en (eventueel) 24 november, op beide data tussen 19:30 en 21:30 uur.


Sluit 10 november 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Kind en Ziekenhuis zoekt Vacature RvT lid met financieel profiel.
Stichting Iselinge Hogeschool zoekt Lid Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Lid Raad van Toezicht met Financiele Expertise.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht podiumkunsten en cultuurbeleid.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht met profiel Openbaar bestuur en politiek.
Centrum voor Jeugd en Gezin in Veenendaal zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
DNODoen Opvang te Alkmaar zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Politiek en - of Bestuurlijk.
Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe zoekt Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.

"Naar begin pagina"