Stichting Welzijn Capelle

Lid Raad van Toezicht (RvT) - Op voordracht van de Ondernemingsraad

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Capelle aan de IJssel | Zuid-Holland
Sluit 17 januari 2023


Omschrijving Vacature

 

Wegens het verlopen van de termijn van een van de leden zoekt stichting Welzijn Capelle een nieuw lid Raad van Toezicht op voordracht van de Ondernemingsraad. Diversiteit in de samenstelling van de Raad is daarbij een expliciet aandachtspunt.

Inhoud van de functie

Welzijn Capelle is een verbonden partij van de gemeente Capelle aan den IJssel. De stichting wordt bestuurd door de directeur-bestuurder, ondersteund door twee managers. De Raad van Toezicht (de RvT) houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken van de organisatie. De RvT staat de directeur-bestuurder bij met raad en advies, vormt een klankbord en functioneert als werkgever voor de directeur-bestuurder. De leden worden door het college van B&W van de gemeente benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een herbenoeming van ten hoogste vier jaar.

Functie-eisen lid Raad van Toezicht op voordracht van de OR

 • bekend met de rol en positie van toezichthouder binnen een maatschappelijke organisatie
 • kennis/ervaring op het gebied van medezeggenschap, HRM en oog voor personeelsbelangen
 • actuele kennis over het welzijnswerk en de ontwikkelingen binnen het sociaal domein
 • heeft deskundigheid op meerdere terreinen waarbinnen Welzijn Capelle zich beweegt
 • beschikt bij voorkeur over een netwerk binnen het sociaal domein en/of Capelle aan den IJssel
 • is strategisch, analytisch, doortastend en besluitvaardig
 • heeft een goed ontwikkelde maatschappelijke en sociale antenne
 • is kritisch, onafhankelijk en durft ook moeilijke onderwerpen aan te kaarten
 • kan medeleden van de Raad en de bestuurder op een constructieve wijze uitdagen
 • is makkelijk benaderbaar, sociaal en open, kan goed luisteren, samenwerken en sparren
 • beschikt over voldoende tijd en betrokkenheid om de rol te kunnen vervullen

 

Samenstelling

De Raad streeft conform de governancecode Sociaal Werk naar een evenwichtige samenstelling. Momenteel zijn vrouwen, personen met een niet autochtone etnische achtergrond en jonge (startende) toezichthouders niet evenredig vertegenwoordigd. Het heeft de voorkeur dat kandidaten afkomstig zijn uit de directe regio van Capelle aan den IJssel.

Bezoldiging

De bezoldiging van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door het college van B&W van de gemeente en bedraagt momenteel € 4.040,= per jaar.

De organisatie

Welzijn Capelle ondersteunt en begeleidt Capellenaren. Vanuit het hart, omdat iedereen ertoe doet. Wij streven naar een samenleving waarin mensen positieve aandacht hebben voor elkaar. Onze visie is dat iedere Capellenaar zo zelfstandig mogelijk functioneert en op eigen wijze bijdraagt aan de samenleving. Onze medewerkers bieden Capellenaren hulp, informatie en advies. Ze stimuleren vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven die de wijken nog prettiger maken. Zo voelen wijkbewoners zich veiliger en meer verbonden met elkaar. En werken wijkpartners nog beter samen!

Welzijn Capelle heeft ongeveer 120 betrokken, bevlogen en goed opgeleide professionele medewerkers die elkaar inspireren en stimuleren. Zij werken samen met 200 vrijwilligers en 30 beroepsstagiaires die onmisbaar zijn in alle werkzaamheden die wij doen. De werksfeer is goed, open en positief. Het stimuleren van diversiteit in brede zin is een belangrijk aandachtspunt bij Welzijn Capelle. Wij streven naar een evenwichtig samengesteld personeelsbestand.

Voor meer informatie over Welzijn Capelle kijk je op www.welzijncapelle.nu

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Wil je meer weten over deze functie?

Een meer uitgebreide profielschets is te vinden op onze website.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht: Rob Meijer, telefoon: 06-19 868 425, e-mail rvt@welzijncapelle.nu.

Solliciteren
Sollicitaties ontvangen wij graag vóór dinsdag 17 januari 2023. Je kunt je sollicitatie richten aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, via solliciteren@welzijncapelle.nu
Wij verwachten de sollicitatiegesprekken op dinsdag 24 januari tussen 16.00 en 20.00 uur (1e ronde) en donderdag 2 februari (2e ronde) tussen 16.00 en 18.00 uur te zullen voeren.

Voordat een kandidaat bij het college van B&W wordt voorgedragen voor benoeming, vindt een gesprek plaats met een lid (of leden) van het college.


Sluit 17 januari 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.

"Naar begin pagina"