Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o.

Lid Raad van Toezicht (RvT)

HR en / of Juridisch

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Kerkrade | Limburg
Sluit 28 oktober 2022


Omschrijving Vacature

 

De Bibliotheek Kerkrade e.o. is een innovatieve organisatie die inwoners vrije toegang geeft tot betrouwbare informatie, met aandacht voor actualiteit, lokaliteit en maatschappelijke relevantie. Zij faciliteert levenslang leren, stimuleert vaardig (digitaal) burgerschap en heeft een belangrijke rol in het wegwerken van taalachterstanden. De bibliotheek is een uitnodigende en inspirerende ontmoetingsplek waar plaats is voor debat, kennisdeling en uitwisseling van cultuur. De bibliotheek timmert volop aan de weg en positioneert zich komende jaren als het laagdrempelige, lokale informatieknooppunt, waar leren, lezen en ontmoeten hand in hand gaan. In de HuB. worden samen met het Parkstad Limburg Theater, culturele organisaties en de school voor muziek en dans activiteiten geprogrammeerd. In 2021 is de HuB. Kerkrade verkozen tot Beste Bibliotheek van Nederland.

De Bibliotheek Kerkrade e.o. heeft binnen de vier gemeenten vijf vestigingen, twee servicepunten en twee uitleenpunten. Daarnaast zijn er twee schoolsteunpunten. We werken met een enthousiast team van 40 medewerkers en meer dan 130 vrijwilligers; de jaarlijkse omzet is m€ 2.2. Ons werkgebied bestaat uit de gemeenten Kerkrade, Voerendaal, Simpelveld en sinds 2022 door een fusie ook Brunssum. De algehele leiding ligt in handen van de directeur/bestuurder.

Met ingang van 1 januari 2023 is er een vacature voor een:

Lid Raad van Toezicht Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o.

Met het profiel HR en/of juridisch

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter en werkt met een renumeratie- en auditcommissie. Het toezicht verloopt volgens de Governance Code voor Culturele Instellingen. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid en de bedrijfsvoering van Bibliotheek Kerkrade e.o. Tevens is de raad de werkgever van de directeur/bestuurder.

De Raad heeft een Toezichtplan en komt gemiddeld zes keer per jaar bij elkaar en, behoudens enkele uitzonderingen, in aanwezigheid van de directeur/bestuurder. De jaaragenda wordt mede vastgesteld op basis van de planning- en control cyclus. De Raad heeft ook een maal per jaar een overleg met de personeelsvertegenwoordiging van de stichting. Je wordt als lid RvT aangesteld voor een periode van 4 jaar met mogelijkheid tot herbenoeming. Leden ontvangen een onkostenvergoeding en er is een aansprakelijkheidsverzekering.

Naar wie zijn we op zoek?

Je bent maatschappelijk actief, hebt een relevant netwerk op strategisch/bestuurlijk niveau. Je bent bekend met maatschappelijke en/of culturele organisaties en hebt interesse in de maatschappelijke vraagstukken van de bibliotheek binnen een breder netwerk. Je hebt specifieke kennis en ervaring

op het gebied van juridische zaken en/of human resources in relatie tot organisatieontwikkeling. We staan open voor een startende toezichthouder met veel HR en/of juridische expertise.

De Raad van Toezicht werkt als een collegiaal opererend toezichthoudend orgaan, de leden hebben affiniteit met datgene waar de stichting voor staat en zijn alert op een goed evenwicht tussen betrokkenheid en distantie. De leden dienen te beschikken over een analytisch werk- en denkvermogen op HBO-/WO-niveau. leden van de Raad van Toezicht hebben zo mogelijk een netwerk binnen de regio.

Algemene taken van de Raad

De Raad van Toezicht

  • houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder en de algemene gang van zaken van de stichting, zoals de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen.
  • bewaakt de gekozen strategieën en risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten.
  • beoordeelt de financiën op liquiditeit en solvabiliteit, toetst de naleving van wet- en regelgeving en subsidievoorwaarden.
  • adviseert de directeur/bestuurder gevraagd en ongevraagd en treedt op als diens sparringpartner.
  • neemt statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen, vastgelegd in het reglement RvT.
  • beoordeelt als werkgever van de directeur/bestuurder diens functioneren en indien relevant honorering.
  • draagt bij aan een open en constructieve samenwerking binnen de Raad van Toezicht en richting de directeur/bestuurder.

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

 

Wil jij je inzetten voor onze Bibliotheek? Stuur dan voor 28 oktober 12:00 uur een interesseprofiel

digitaal naar:

Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o.
t.a.v. de heer drs. P.W.M. Thönissen, voorzitter Raad van Toezicht Email: rvt@bibliotheekkerkrade.nl

Meer weten over de Bibliotheek kan via de website www.bibliotheekkerkrade.nl en via https://youtu.be/pl7Dt9bSiPw . Ook voor meer informatie kun je terecht bij de voorzitter van de Raad van Toezicht.
Het sollicitatiegesprek wordt in onderling overleg gepland in de eerste week van november.

We streven naar een evenwichtige samenstelling van de RvT en nodigen vrouwen van harte uit te reageren.


Sluit 28 oktober 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"