SWOA, Stichting Welzijn Ouderen Arnhem

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Arnhem | Gelderland
Sluit 13 november 2022


Omschrijving Vacature

 

SWOA, Stichting Welzijn Ouderen Arnhem, is een flexibele organisatie met korte lijnen en koploper in innovatie van dienstverlening in welzijn en zorg.

Koers SWOA

In de visie en strategische koers van de organisatie staan de resultaten en leefwereld van de inwoners van de Gemeente Arnhem centraal en niet de organisatie. SWOA gelooft dat ieder mens in staat is zijn leven te leiden zoals hij of zij dat zelf wil. Soms kun je dit even niet meer alleen en heb je daar hulp bij nodig. SWOA stimuleert het ontdekken van je talenten. SWOA stimuleert je te kijken naar je mogelijkheden en je kwaliteiten en deze ook te gebruiken. De overtuiging dat iemand meer kan dan dat hij of zij denkt is de motor van de ruim 450 vrijwilligers en meer dan 35 beroepskrachten.

SWOA vernieuwt haar dienstverlening en loopt daarmee voorop in de grote veranderingen van zorg en welzijn! SWOA volgt daarbij de inwoner en zijn/ haar netwerk en stimuleert actief burgerschap in plaats van een aanbod te creëren.

SWOA wenst de structuur van de organisatie flexibel te kunnen blijven aanpassen aan de inhoudelijke eisen van de praktijk.

Organisatie

SWOA is een stichting, heeft een eenhoofdige raad van bestuur en is ingericht volgens het Raad van Bestuur- en Raad van Toezichtmodel.

De statutaire doelstelling van de stichting is: het leveren van diensten en het ontplooien van activiteiten opdat ouderen in de gemeente Arnhem zelfstandig kunnen blijven functioneren.

De omzet bedraagt 3,2 miljoen. SWOA is een financieel gezonde organisatie. Het budget wordt voornamelijk gegenereerd uit subsidie vanuit gemeente Arnhem en diverse regiogemeentes, WMO-budgetten en vanuit verschillende fondsen en projecten.

Profiel Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van SWOA bestaat uit 5 leden.

Begin 2023 ontstaan er twee vacatures in de Raad van Toezicht wegens het bereiken van de maximum zittingsduur van twee van de leden. De Raad van Toezicht kent een algemene profielschets.

Voor de ene vacature zoekt SWOA een toezichthouder met:

– Actuele bekendheid met de domeinen welzijn en zorg

– Inzicht en kennis van de Arnhemse politiek

– Aantoonbaar bestuurlijke ervaring.

Voor de andere vacature zoekt SWOA een toezichthouder met:

– Een ondernemende innovatieve instelling

– Een financiële achtergrond of juist kennis van innovatie en technologie

– Aantoonbaar bestuurlijke ervaring

Honorering

De leden van de Raad van Toezicht krijgen voor hun werkzaamheden een vergoeding. Gemaakte onkosten worden vergoed. SWOA zorgt voor het lidmaatschap van de NVTZ zodat de leden kunnen participeren in netwerken en hun deskundigheid op peil kunnen houden.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Heeft u belangstelling dan verzoeken wij u uw brief met CV en motivatie vóór 13 november te mailen naar de heer H.A.E. Duits via personeelszaken@swoa.nl.

De selectiegesprekken vinden plaats op 25 november.

Wilt u eerst meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H.A.E. Duits, toekomstig voorzitter, via
026-3272266 of mevrouw S.G.M. Swart, directeur-bestuurder, 06-13530047.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.


Sluit 13 november 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"