Stichting Primair Onderwijs Achterhoek

Lid RvT

(primair) Onderwijs

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Doetichem | Overijssel
Sluit 0  


Omschrijving Vacature

 

Wilt u vanuit good governance professioneel sparren en toezicht houden?
De Raad van Toezicht van Stichting Primair Onderwijs Achterhoek (PRO8) is dan op zoek naar u.

PRO8 is een onderwijsorganisatie voor primair onderwijs die uit 15 basisscholen bestaat, verspreid over de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek.
Op onze scholen krijgen 3.100 kinderen iedere dag onderwijs, gegeven door 370 professionals.

PRO8 heeft toezicht en bestuur gescheiden middels het raad-van-toezicht-model. De Raad van Toezicht heeft het toezichtkader vastgesteld.
De kerntaken van de leden van de Raad van Toezicht zijn:

  1. werkgeversrol voor de bestuurder
  2. toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen via de Code voor Goed Bestuur van de PO raad
  3. toezien op de rechtmatige verwerving, de doelmatige bestemming en aanwending van de middelen van de stichting
  4. bewaken van het beleidskader waarbinnen de stichting en het College van Bestuur opereren met bijzondere aandacht voor het strategisch beleid, de doelstelling en continuïteit van de stichting
  5. sparringpartner voor het College van Bestuur

Binnen de Raad van Toezicht kennen we geen onderlinge taakverdeling. Desalniettemin vinden we het belangrijk om met kandidaten in contact te komen die beschikken over kennis van en ervaring met (primair) onderwijs dan wel een juridische achtergrond hebben.

Wij hechten waarde aan betrokkenheid met de stichting. Leden van de Raad van Toezicht van PRO8 zijn daarom woonachtig in het werkgebied van PRO8. Gezien de geografische spreiding gaat onze voorkeur uit naar kandidaten uit de gemeenten Montferland en Oude IJsselstreek.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Ben je nieuwsgierig en heb je vragen?

In de profielschets vind je meer informatie. Voor vragen en informatie kan je contact opnemen met de heer Reinier Gosselink-Wolbrink, voorzitter van de Raad van Toezicht.
Reinier is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 53 99 83 54.

Enthousiast en je wil met ons kennis maken?

Stuur je motivatiebrief en CV naar ons, wel graag voor 11 februari naar secretariaat@pro8.nu. De gesprekken zijn gepland voor eind februari / begin maart.


Sluit 0  
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"