Nederlandse Sportraad

3 Raadsleden

deze vacature is niet meer actief ...
Sport en recreatie | Bezoldigde functie | Den Haag | Zuid-Holland
Sluit 4 september 2020


Omschrijving Vacature

Drie vacatures raadsleden Nederlandse Sportraad

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) bestaat uit een voorzitter en negen leden. Bij het ingaan van de tweede termijn zijn drie vacatures ontstaan. Mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn wij op zoek naar drie nieuwe leden.

NLsportraad

De NLsportraad heeft als taak om de minister van Medische Zorg en Sport, overige leden van het kabinet en het parlement te adviseren over sport en sportgerelateerde vraagstukken. Adviezen van de raad zijn wetenschappelijk onderbouwd en praktijkgericht, en komen tot stand in interactie met experts en stakeholders. De NLsportraad beschikt over twee vaste commissies, de Wetenschapscommissie en de Beoordelingscommissie sportevenementen, en richt voor andere adviezen ad hoc commissies in bestaande uit raadsleden en externe deskundigen.

Nieuwe opdracht

De NLsportraad is in 2016 opgericht. Uit de externe evaluatie eind 2019 is gebleken dat de raad een toegevoegde waarde heeft voor het sportstelsel. Per 1 april 2020 is de NLsportraad de tweede termijn ingegaan en uiterlijk 1 april 2022 wordt de raad wettelijk verankerd. Bij de verlenging van de NLsportraad heeft de minister van Medische Zorg en Sport de raad een brede opdracht gegeven die de raad vertaalt in een nieuw meerjarig werkprogramma. Sport betreft zowel topsport, breedtesport als bewegen en staat in relatie tot tal van andere beleidsterreinen waaronder welzijn, gezondheid, onderwijs, ruimte en economie.

Competenties

De raad bestaat uit een voorzitter en negen leden. Bij het ingaan van de tweede termijn zijn drie vacatures ontstaan. Mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn wij op zoek naar drie kandidaat-leden die aan het volgende profiel voldoen:

 • brede oriëntatie op sport en samenleving;
 • gezaghebbende positie in wetenschap of praktijk, met inzet van een groot netwerk;
 • onafhankelijke en onderbouwde oordeelsvorming;
 • analytisch, kritisch, tegendraads en grensverleggend kunnen denken;
 • pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht en in teamverband kunnen werken;
 • affiniteit met bestuur, politiek en beleid;
 • goed gevoel voor communicatie.

Expertise en ervaring

De profielen van alle leden samen bestrijken het totale adviesterrein van de raad. Gelet op de huidige samenstelling van de NLsportraad zoeken we in het bijzonder kandidaten die vanuit de opdracht van de NLsportraad een verbinding kunnen leggen van (top)sport en bewegen met:

 • economische en financiële vraagstukken, en/of
 • maatschappelijke en sociale opgaven, en/of
 • de rol van publieke stelsels, waaronder welzijn, zorg, onderwijs, kinderopvang en sociale stelsels, en/of
 • de rol van commerciële branches, waaronder evenementen, sponsors en media.

De NLsportraad zoekt nadrukkelijk aanvulling op de expertise en competenties van de huidige raadsleden.

Randvoorwaarden

Raadsleden worden aangesteld op persoonlijke titel en moeten kunnen voldoen aan de gedragscode van de NLsportraad. Met deze code wil de raad de integriteit bewaken en belangenverstrengeling voorkomen. Het raadslidmaatschap vraagt een tijdsbeslag van twee dagen per maand. Hier staat een (vaste) vergoeding tegenover op basis van het vergoedingenbesluit.

organisatie logo

https://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2020/08/Schermafbeelding-2020-08-17-om-08.38.33.jpg
Informatie- en Sollicitatiegegevens

Meer informatie

Inlichtingen over deze functie en de sollicitatieprocedure kunt u verkrijgen bij Michael van Praag, voorzitter van de NLsportraad, Leanne van den Hoek, vice-voorzitter of Mariëtte van der Voet, algemeen secretaris. U kunt een telefonische afspraak maken voor uw vragen via 070-3407273.

Sollicitatie

Uw gemotiveerde reactie inclusief een cv ontvangen wij graag uiterlijk 4 september 2020 per email via secretariaat@nlsportraad.nl onder vermelding van ‘Vacature NLsportraad’.

NLsportraad staat voor een inclusieve samenleving. We zijn ervan overtuigd dat we het beste kunnen adviseren als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We nodigen met klem vrouwelijke kandidaten en kandidaten met een niet-westerse migratieachtergrond achtergrond uit om te solliciteren.


Sluit 4 september 2020
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuursondersteunende Functie
Humanitas DMH te Nieuwegein zoekt Bestuurssecretaris - Strategisch Bestuursadviseur.
Coöperatie ParkeerService te Amersfoort zoekt Bestuurs- en directiesecretaris.

"Naar begin pagina"