Radar

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Maastricht | Limburg
Sluit 9 september 2021


Omschrijving Vacature

 

Toezichthouden doen we SAMEN!

Om tot een goed samen te komen brengen wij diverse achtergronden, kwaliteiten en zo ook competenties bij elkaar. Jij als nieuw lid van onze Raad van Toezicht maakt het samen compleet, als jouw achtergrond en kwaliteiten aansluiten bij transformatieprocessen.

 

Waar staan wij voor

Voor ons is het vanzelfsprekend dat iedereen dromen, wensen en doelen heeft. Dus ook als je een verstandelijke beperking hebt. Iedereen wil actief meedoen in de samenleving, zich kunnen ontwikkelen en keuzes maken. Bij Radar helpen we mensen daarbij.

Iedereen verdient mooie kansen. We zoeken daarom samen met cliënten uit hoe ze willen wonen, werken, leren en leven en waar zij zich fijn en trots bij voelen. En het is aan ons om daar onbevooroordeeld en met lef oplossingen voor te zoeken. We zijn nieuwsgierig en gaan niet uit van wat is, maar van wat zou kunnen. En we gaan vooral uit van contacten en interactie. Verbinding en betrokkenheid, die menselijkheid en die aandacht zijn voor ons belangrijk. We zijn er voor hen en voor elkaar. Doe jij mee?

 

Daarom pas jij bij ons

Jij kunt je helemaal vinden in onze visie en wil hieraan meedoen! Je krijgt energie krijgt van transformatieprocessen en brengt de nodige praktijkervaring hierin mee. Je hebt praktische ervaring en tevens strategisch inzicht in zowel de harde als de zachte kant van veranderprocessen. Je bent iemand die erop toeziet de belangrijkste uitdaging in onze strategie realiseren: de stap richting inclusie. Een stap die nieuwe eisen stelt aan het functioneren van onze medewerkers, aan de inrichting van onze organisatie en aan het meedoen van de samenleving. We vragen medewerkers hun professionele autonomie, zowel individueel als op teamniveau, te combineren met het organiseren en regisseren van samenwerking op wijkniveau.

 

Jij binnen onze Raad van Toezicht

Als lid van de Raad van Toezicht houd je, samen met de andere vier leden, integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zake binnen Radar. Je toetst of de activiteiten bijdragen aan de vastgestelde missie en strategie en je bent sparringpartner en klankbord voor de Raad van Bestuur. Je kijkt en luistert naar wat cliënten, verwanten, medewerkers en directeuren je vertellen. Je vraagt door, bent onbevooroordeeld en kijkt verder dan je neus lang is. Je bent een verbinder en vindt medezeggenschap van cliënten, ouders en medewerkers belangrijk. Je neemt je verantwoordelijkheid en durft kritisch te zijn, je hebt visie en bent daadkrachtig. Ook naar jezelf en collega toezichthouders. We verwachten van jou een unieke en stevige inbreng. We werken bij Radar samen. Daarbij kun je altijd terugvallen op de andere toezichthouders en de bestuurder.

 

Ter aanvulling

Als lid van de Raad van Toezicht vervul jij jouw functie in overeenstemming met de Governancecode van de brancheorganisaties Zorg. Deze code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en daarmee aan het maatschappelijke vertrouwen. Samen met de andere leden van de Raad van Toezicht en bestuurder zorg je ervoor dat de governancecode wordt nageleefd.

Naast de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht met de bestuurder wordt je beschikbaarheid gevraagd voor deelname aan o.a. commissievergaderingen, bijeenkomsten met cliënten, ouders en medewerkers, werkbezoeken en netwerkactiviteiten.

Naast de toezichthoudende taken vervult de Raad van Toezicht ook de werkgeversrol voor de bestuurder.

Bij ons vind je een positie binnen een ondernemende zorgorganisatie met een duidelijke visie waarbij lef, nieuwsgierigheid en genegenheid de kernwaarden zijn. Voor de leden van de Raad van Toezicht passen wij de richtlijnen van de NVTZ-norm aan en voldoen we aan de WNT. De aanstelling zal zijn voor 4 jaar met een eventuele herbenoeming.

Diezelfde aandacht die we hebben voor de wensen en talenten van cliënten, hebben we ook voor jou. We introduceren je binnen de organisatie en blijven leren vinden we belangrijk. In de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht wordt onder andere gekeken naar de ontwikkelbehoeftes van de leden. Een ODC meting zal onderdeel uitmaken in de procedure of na benoeming.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met onze bestuurssecretaris Monique Lennertz, via 06-5066 7317 of via m.lennertz@radar.org. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 27 september en (mogelijk) 4 oktober.

SOLLICITEER >>


Sluit 9 september 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"