Radiotherapeutisch Instituut Friesland

Twee Leden RvT

Bestuurlijk en/of Financieel

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Leeuwarden | Friesland
Sluit 28 januari 2021


Omschrijving Vacature

Het Radiotherapeutisch Instituut Friesland heeft wegens einde zittingstermijn vacatures voor de functie van 

2 Leden Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht 

Als lid van de Raad van Toezicht oefent u toezicht uit op de realisatie van de statutaire doelstelling van de Stichting. Daarnaast staat u de Raad van Bestuur met raad en reflectie terzijde. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden met spreiding van kennis en ervaring op juridisch, financieel-economisch, medisch en bestuurlijk terrein. 

Het profiel 

Leden van de Raad van Toezicht: 

 • kunnen ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 • kunnen adequaat voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur;
 • hebben affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder;
 • hebben een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
 • hebben verschillende maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines;
 • hebben kennis en ervaring van een van de volgende aandachtsgebieden:
  medische zorgverlening, bij voorkeur als radiotherapeut; bestuurlijk-strategische verhoudingen in de gezondheidszorg; financieel-economische vraagstukken in de gezondheidszorg; juridische vraagstukken; relatienetwerken in de gezondheidszorg.

Algemene eisen:

 • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen; o.a. kennis van betreffende wet- en regelgeving;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende beschikbaarheid;
 • blijvend verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder;
 • zelf maatschappelijk actief.

Gezien de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht worden kennis en ervaring van de volgende aandachtsgebieden gevraagd:

1.bestuurlijk-strategische verhoudingen in de gezondheidszorg;

2.financieel-economische vraagstukken in de gezondheidszorg;

De Raad kiest uit haar midden een voorzitter, aangezien de huidige voorzitter afscheid neemt wordt uitdrukkelijk gezocht naar een kandidaat met kwaliteiten voor het voorzitterschap. 

Binding met het Noorden van Nederland en met name Friesland is gewenst. 

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Voor nadere informatie kunt u bellen naar het algemene telefoonnummer van het RIF: 058 286 66 67. Wij zullen uw naam en telefoonnummer noteren en contact met u laten opnemen door één van de leden van de Raad van Toezicht.
Uw reactie zien wij graag uiterlijk 28 januari 2021 tegemoet, vergezeld van een motivatie en uw curriculum vitae.

U kunt deze zenden aan het Radiotherapeutisch Instituut Friesland, t.a.v. de Raad van Toezicht p/a P&O, Borniastraat 36, 8934 AD Leeuwarden of per e-mail
naar P&O@skf-rif.nl.


Sluit 28 januari 2021
    Solliciteer nu (mail)        
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"