Reformatorisch Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (RefSVO)

Lid van de Raad van Toezicht.

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | |
Sluit 24 februari 2021


Omschrijving Vacature

Voor de vereniging waar RefSVO van uitgaat, zoeken wij met ingang van D.V. 1 juli 2021 een

lid van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht heeft in totaal vijf leden en functioneert als werkgever van de directeur-bestuurder. Samen houdt u op een opbouwende manier toezicht op zijn werk. U bent nauw betrokken op het reformatorisch onderwijs en u draagt onderwijs voor jongeren die extra ondersteuning nodig hebben een warm hart toe. Vanuit uw professionele achtergrond brengt u waardevolle expertise mee, bij voorkeur op het gebied van personeel en organisatie of juridische zaken, en kunt u de directeur-bestuurder nuttige adviezen geven. Daarnaast hebt u bestuurlijke ervaring en/of inzichten.

Een lid van de Raad van Toezicht mag niet gelijktijdig bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen bij één van de leden en niet als werknemer of op andere wijze een gezagsrelatie hebben met een lid van de vereniging.

U kunt de statuten, het reglement van de Raad van Toezicht en een profi elschets opvragen bij mevrouw A.H. van den Bos-Korpershoek, beleidsondersteunend medewerker. Haar mailadres is: hvandenbos@refsvo.nl.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Wilt u meer weten? De heer W. Büdgen, voorzitter van de Raad van Toezicht, gaat graag in op uw vragen met betrekking tot deze functie. Hij is bereikbaar op (06) 52 01 25 90.

Wilt u reageren? Wij ontvangen uw reactie met cv liefst per e-mail binnen twee weken via hvandenbos@refsvo.nl.
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op D.V. dinsdagmiddag 30 maart 2021.


WIST U DAT?

… Wij op 16 maart een webinar over de gevolgen van de WBTR voor bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen organiseren?

Meer informatie via deze link >>

Sluit 24 februari 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuursondersteunende Functie
Humanitas DMH te Nieuwegein zoekt Bestuurssecretaris - Strategisch Bestuursadviseur.

"Naar begin pagina"