Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland (HOOG

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

HRM

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Apeldoorn | Gelderland
Sluit 25 mei 2021


Omschrijving Vacature

 

Alle huisartsen in de regio’s Apeldoorn, Oost-Achterhoek en Zutphen hebben, middels een drietal regionale huisartsencoöperaties, hun krachten gebundeld en zijn gezamenlijk aandeelhouder van HOOG. HOOG staat garant voor samenhang, samenwerking, ondersteuning en innovatie. HOOG organiseert huisartsenzorg in brede zin, waaronder spoedzorg, ketenzorg diabetes, COPD en CVRM, ouderenzorg en ondersteunt praktijken met POH-Somatiek, POH-GGZ alsook zorginnovatie en ICT.

In de regio’s zijn alle activiteiten van de huisartsenzorg samengevoegd, waardoor de huisartsen als groep beter aanspreekbaar zijn voor patiënten vertegenwoordigers, ketenpartners, zorgverzekeraars en gemeenten. Bovendien kunnen de huisartsen daardoor gezamenlijk beleid ontwikkelen en uitvoeren ten aanzien van zorg, kwaliteit, innovatie, ICT, deskundigheidsbevordering en belangenbehartiging. Tenslotte kunnen huisartsen- en eerstelijnssamenwerkingsverbanden beter worden ondersteund en gefaciliteerd.

Er komt veel af op de eerste en tweede lijn. Zorg moet betaalbaar blijven. Landelijk is een tendens ingezet om zorg te substitueren naar een voorliggend echelon (substitutie van tweede naar de eerste lijn en van de eerste naar de nulde lijn). En dit alles zonder verlies van kwaliteit. De huisartsen in de regio’s Apeldoorn, Oost-Achterhoek en Zutphen werken nauw samen in de regio’s en maken onderling afspraken ten aanzien van substitutie (juiste zorg op de juiste plaats), diagnostiek, inzet zorgtechnologie, scholing, expertisebevordering en innovatie.

HOOG heeft thans een eenhoofdige raad van bestuur. De regio’s hebben elk een eigen coöperatiebestuur, bestaande uit 3-4 huisartsen. Tevens is er per regio een huisartsenpost en een programma voor de dag- en ketenzorg. De huisartsenposten verzorgen de spoedeisende huisartsenzorg tijdens de avonden, nachten, weekenden en tijdens feestdagen. Binnen de dag- en ketenzorg krijgt de samenwerking vorm tussen verschillende zorgaanbieders gericht op de behandeling van een specifieke chronische ziekte of doelgroep (ouderen en GGZ bijvoorbeeld).

 

Raad van Commissarissen (RvC)

Conform de landelijke Governancecode voor zorgorganisaties, heeft de RvC de volgende taken:

 • Toezichthouden op de organisatie in algemene zin;
 • Goedkeuren van het jaarplan en de begroting;
 • Advies geven en sparren met de raad van bestuur over beleid, uitgangspunten en vormgeving van de organisatie;
 • Werkgeverschap van de raad van bestuur.

 

De samenstelling van de RvC dient afgestemd te zijn op haar taken en de doelstelling van de organisatie. Binnen de raad zijn de volgende deskundigheden gewenst:

 • Zorginhoudelijk (huisartsenzorg);
 • Juridisch;
 • HRM;
 • Financieel-economisch;
 • Management en organisatie;
 • Bestuur en strategie.

 

Voor een lid van de RvC geldt het volgende profiel:

 • Het vermogen en de attitude om voor de raad van bestuur een klankbord te zijn, zonder in bestuurlijke verantwoording te treden;
 • Affiniteit met de eerstelijnszorg in het algemeen en huisartsenzorg in het bijzonder;
 • Affiniteit met coöperatieve governance;
 • Ervaring als toezichthouder;
 • Strategisch inzicht en visievorming;
 • Onafhankelijke oordeelsvorming, integriteit en ondernemerschap;
 • Vermogen om het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie te toetsen;
 • Visie op politiek maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Kennis van en affiniteit met organisatie- en verandervraagstukken.

 

Vacature

Voor deze vacature zoeken we een lid RvC met toezichthoudende ervaring. Het primaire aandachtsgebied voor deze functionaris zal zijn HRM, management en organisatie.

 

Honorering

Honorering is conform de WNT. De leden van de RvC worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) na bindende voordracht door de RvC. De zittingstermijn van een commissaris is 4 jaar. Een commissaris is 2 maal herbenoembaar. De RvC vergadert 4-6 maal per jaar met de Raad van Bestuur. Daarnaast zijn er twee vergaderingen met de aandeelhouders.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Karin Maas, manager HRM, 06-27 304 756. Een motivatie alsmede actueel CV ontvangen wij graag uiterlijk 24 mei 2021.
U kunt deze sturen naar HOOG, t.a.v. mevrouw K. Maas, manager HRM, e-mail werkenbij@hoogzorg.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

page2image1056338048


Sluit 25 mei 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"