Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam (ROHA)

3 Leden RvC

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 6 november 2021


Omschrijving Vacature

 

Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam (ROHA) is een zorggroep bestaande uit een coöperatie met 200 aangesloten huisartsen verspreid over Amsterdam. Als huisartsencollectief staan we sterk en vertegenwoordigen we het geluid van onze huisartsen in Amsterdam. We streven naar toekomstbestendige zelfstandige praktijken die hun aanbod afstemmen op de wensen en mogelijkheden van de patiënten en waarin de zorgverlener met plezier kan blijven werken.

De professionele ondersteuners die dit mede mogelijk maken zijn werkzaam binnen de ROHA BV. De ROHA-coöperatie is de enige aandeelhouder. ROHA BV maakt namens de aangesloten leden afspraken met zorgverzekeraars over de inhoud, organisatie, verantwoording en financiële vergoeding van de zorg voor chronische patiënten van de aangesloten praktijken (contractering). Ook levert ROHA BV ondersteuning aan de aangesloten leden op het gebied van ICT/ digitale zorg, kwaliteit, wijkgroepen, ouderzorg en praktijkorganisatie en versterkt daarmee de organisatie en infrastructuur van de huisartspraktijken.

In 2021 zal er een Raad van Commissarissen worden gevormd en is een kwartiermaker aangesteld om de werving en verdere organisatie van de Raad van Commissarissen in te richten in samenwerking met het Coöperatiebestuur en de Directie van de ROHA BV. De kwartiermaker is ook beoogd lid van de nieuwe Raad van Commissarissen, die in totaal uit drie leden zal bestaan. In dat kader ontstaan er twee vacatures voor de Raad van Commissarissen ROHA BV.

De ROHA-organisatie
In samenwerking met de Medisch Directeur en het Coöperatiebestuur bepaalt de Algemeen Directeur van de ROHA BV de strategie en beleid van de organisatie, worden contractafspraken met verzekeraars gemaakt en worden de aangesloten huisartsen ondersteund door de professionals van het ROHA-bureau (18 medewerkers). Daarnaast maakt de ROHA BV zich hard voor de randvoorwaarden die nodig zijn om het beleid uit te voeren door goede afspraken te maken met de stedelijke samenwerkingspartners in Amsterdam en omstreken. Dat alles in een open, flexibele, vernieuwende cultuur, gericht op samenwerking en resultaat.
Het zorglandschap is voortdurend aan verandering onderhevig, mede ingegeven door wijziging in regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen, zowel landelijk als stedelijk. Dit vraagt veel van betrokkenen om deze ontwikkelingen te interpreteren en te vertalen naar de ROHA leden. En daarbij telkens een goed evenwicht te vinden tussen het belang van de aangesloten leden en de interne organisatie en die van de partijen in de omgeving.

Raad van Commissarissen
In deze dynamiek is een professionele en betrokken Raad van Commissarissen onmisbaar voor een maatschappelijk en medisch verantwoorde zorgverlening door de bij de ROHA aangesloten huisartsen en de daarbij geleverde ondersteuning vanuit de ROHA BV.

De focus van toezicht ligt op de ROHA BV in ogenschouw nemend de kwaliteit, organisatie, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorgverlening van de bij de ROHA aangesloten huisartsen. De RvC heeft een adviserende rol naar het bestuur van de coöperatie.

De Raad fungeert niet alleen als toezichthouder, maar ook als up to date adviseur en kritisch luisteraar voor de directie van de ROHA BV.

Bij de start van de Raad van Commissarissen zal onder andere inhoudelijk uitwerking worden gegeven aan een eigen toezichtvisie en het formuleren van bijbehorende doelstellingen en acties.

Na aanstelling zal de Raad van Commissarissen zelf de verdeling over de portefeuilles aanbrengen, evenals het benoemen van de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Zorg, bestuur en toezicht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zorgverleners kunnen pas tot goede resultaten komen als het bestuur en directie de voorwaarden op orde heeft. Het gaat daarbij zowel om gedrag en cultuur als over het beschikken over de juiste systemen. De commissarissen letten op de werking van alle drie gebieden: de resultaten, gedrag & cultuur en systemen.

Profiel van de leden van de Raad van Commissarissen
Omdat er sprake is van een eerste werving van de gehele Raad van Commissarissen zal er bij het selectieproces beoordeeld worden op welke wijze er een passende samenstelling kan worden bereikt, die recht doet aan het werkgebied van de Raad. Daarom worden er in deze werving niet afzonderlijke portefeuilles benoemd maar wordt de kandidaten gevraagd de in te brengen specialismen uitdrukkelijk te benoemen. Ook wordt gevraagd aan te geven of er een voorkeur bestaat voor de positie van voorzitter.

Een grote betrokkenheid bij de eerstelijnszorg verdient de voorkeur, evenals een binding met de Amsterdamse regio. Omdat de focus van toezicht zich primair richt op het functioneren van de ROHA BV, zijn de volgende kennisgebieden van belang om te komen tot een passende portefeuilleverdeling:

 • Bedrijfsmatig, juridisch en financieel;
 • Kwaliteitssystemen en cliëntenbelang;
 • Medisch/maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • Contractering en interne dienstverlening;
 • Digitale zorg en innovatie.

Van de te werven leden wordt ruime inzet, ervaring en deskundigheid verwacht bij het vormen van een professionele Raad en het ontwikkelen en borgen van een visie op toezicht met en in de organisatie en ROHA-coöperatie, inclusief het ontwikkelen van het bijbehorend instrumentarium binnen de complexiteit van de grootstedelijke samenwerking.

Uiteraard zijn er naast bovengenoemde specifieke zaken ook de benodigde profieleisen die behoren bij deze functie, waaronder:

 • Een verbindende manier van werken en communiceren.
 • Ervaring met het functioneren in een toezichthoudende functie in een maatschappelijke omgeving.
 • Inzicht in de vraagstukken van de eerstelijnszorg en de benodigde grootstedelijke samenwerking.
 • Ervaring en kundigheid met stakeholdermanagement, zowel richting de eigen organisatie als richting externe stakeholders zoals de cliënten, verzekeraars en de gemeente.
 • Kennis en ervaring met de Governancecode Zorg en dit weten aan te sluiten bij de governancestructuur van de ROHA.
 • Een academisch werk- en denkniveau en in staat om met relatief beperkte informatie kritisch te kunnen beoordelen en toetsen en als sparringpartner op te treden voor de directie en het coöperatiebestuur.
 • Gevoel hebben voor precaire situaties, onderstromen kunnen opvangen en op een passende wijze op de beleidstafel aan te kaarten.
 • Voldoende tijd beschikbaar hebben om binnen redelijke termijn de nieuwe Raad van Commissarissen professioneel te laten functioneren.

Wat is het perspectief?
Het is de ambitie van de ROHA als grootste eerstelijns zorggroep in Amsterdam om steeds weer de beste resultaten te behalen voor de aangesloten leden en de Amsterdammer. De Raad houdt toezicht op deze ambitie en zullen dan ook hun inzet terugzien in een door alle ROHA-stakeholders bereikt maatschappelijk resultaat dat er mag zijn!

De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn daarna eenmaal hernoembaar. De vergoeding is passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT, klasse II). Daarbij wordt de NVTZ-norm van 80% aangehouden.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Bent u enthousiast over deze functie en onze organisatie en wilt u zich kandidaat stellen? Stuur ons uw motivatie met cv naar vacature@rohamsterdam.nl. Als u eerst meer informatie wilt over de functie en mogelijkheden, neem dan gerust telefonisch contact op met Eugène Schaëfer, kwartiermaker Raad van Commissarissen ROHA BV via vacature@rohamsterdam.nl.

De sluitingsdatum voor deze vacatures is 5 november 2021. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op 9 en 10 november 2021 eind van de dag.

Het streven is een benoeming per 1 januari 2022.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld


Sluit 6 november 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"