Rotterdam Sportsupport

Leden Raad van Toezicht

deze vacature is niet meer actief ...
Sport en recreatie | Onbezoldigde functie | Rotterdam | Zuid-Holland
Sluit 31 januari 2021


Omschrijving Vacature

Rotterdam is volop in ontwikkeling. De coronacrisis heeft een ongekende impact op onze gehele maatschappij. Het belang van gezondheid, participatie en sociaal contact is extra zichtbaar geworden. Hiermee ook het belang van een vitale sport- en beweegsector, waar Rotterdam Sportsupport zich samen met de gemeente Rotterdam en partnerorganisaties als Rotterdam Topsport en Sportbedrijf Rotterdam vol overgave voor inzet. Een uitdagende tijd, ook voor de 350 Rotterdamse sportverenigingen. Dat geldt zowel in het hier en nu als op langere termijn door beoogde structurele effecten van het coronavirus in de überhaupt al snel veranderende wereld.

Vanaf de start in 2003 is Rotterdam Sportsupport continu in beweging. We zijn ervan overtuigd dat de mate waarin een organisatie in staat is mee te bewegen met haar omgeving, bepalend is voor haar mate van succes. Om zo effectief en efficiënt mogelijk te blijven werken, hebben we onze dienstverlening en projecten in de afgelopen jaren permanent doorontwikkeld. Het ondersteunen van sportverenigingen is van oorsprong (en nog steeds) de basis van ons werk, maar onze rol en betekenis in de stad zijn gegroeid. Om met sportverenigingen blijvend van waarde te zijn voor de stad, blijven we (door)ontwikkelen met dank aan onze energieke en betrokken medewerkers en leden van de Raad van Toezicht. Voor de komende jaren zijn wij op zoek naar nieuwe toezichthouders.

Rotterdam Sportsupport

Rotterdam Sportsupport is het servicepunt voor de Rotterdamse sportverenigingen. Op hun beurt zorgen de verenigingen ervoor dat Rotterdammers niet alleen sportief maar ook maatschappelijk kunnen meedoen. Wij zijn trots op al die vrijwilligers en verenigingen die dit mogelijk maken. En ondersteunen hen zowel reactief als proactief. Met ruim 60 medewerkers, enkele vrijwilligers en jaarlijks meerdere stagiairs spant Rotterdam Sportsupport zich in voor vitale, veilige en toekomstbestendige sportverenigingen. Daarnaast maken we structureel sporten of bewegen bij sportverenigingen voor meer Rotterdammers toegankelijk en zetten we sport, bewegen en verenigen als interventie of als middel in om (maatschappelijke) impact te genereren. Onze grootste opdrachtgever is de gemeente Rotterdam. Wij voeren vooral opdrachten uit voor het sportbeleid maar ook voor het jeugd- en gezondheidsbeleid.

Naast uitvoeren dragen we actief bij aan beleidsontwikkeling. Onze helikopterview landelijk en lokaal, onze brede kennis en netwerken, onze jarenlange ervaring en duurzame relatie met veel sportverenigingen en onze ontwikkelkracht maken dat wij van grote waarde zijn voor Rotterdam. In ons werk schakelen we constant tussen de leefwereld van de Rotterdammers en sportverenigingen enerzijds en de systeemwereld van met name de gemeente en landelijke sportorganisaties anderzijds. We sturen en leren twee kanten op, zowel in verbinding met onze omgeving als in onze eigen platte organisatie. We vragen zelfleiderschap en oprechtheid van onze medewerkers en vinden diversiteit en inclusie belangrijk.

Bekijk hier onze video, de highlights van onze prestaties van 2019 en onze ambities/visie voor 2030.

Raad van Toezicht

Rotterdam Sportsupport heeft een betrokken Raad van Toezicht die niet alleen toezichthouder en werkgever van de directeur-bestuurder is, maar ook strategisch sparringpartner en verbinder. De huidige Raad van Toezicht met Roderick Post (voorzitter), Marc Damen, Eric Gudde, Liesbeth van Rossum en Astrid Jonker is een hooggekwalificeerd team. De leden hebben elk een specifieke deskundigheid en kunnen bouwen op een sterk en gevarieerd netwerk. De Raad van Toezicht vergadert circa vier keer per jaar in het bijzijn van de directeur-bestuurder en manager van de organisatie. Mede afhankelijk van interne en externe ontwikkelingen vindt in andere settingen overleg plaats en kan ieder lid naar eigen invulling meer betrokken zijn.

Nieuwe leden worden benoemd door de zittende Raad van Toezicht voor een zittingstermijn van drie jaar. Leden kunnen twee maal worden herbenoemd. We hebben op basis van de maximale zittingstermijnen afscheid moeten nemen van Mai Elmar, Ronald Luiten en Nanne Boonstra, waar tot op heden alleen Astrid Jonker nieuw voor in de plaats is gekomen. Begin volgend jaar zwaait Eric Gudde af. Daarom zijn we op zoek naar twee of drie nieuwe toezichthouders met een hart voor Rotterdam, verenigen en/of sport. Bij voorkeur met aanvullingen op de expertises, netwerken en diversiteit van onze huidige Raad van Toezicht.

Wil jij vanuit jouw ervaring, expertise en bekendheid met de sportsector en/of de stad actief meedenken in het blijvend van waarde zijn van Rotterdam Sportsupport? Heb je een duidelijke visie op je rol als toezichthouder en jouw meerwaarde voor onze organisatie, maar ook andersom: hoe wij voor jou van betekenis kunnen zijn? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet. Let op, het gaat om een onbezoldigde functie.

Zonder dat alles in één persoon verenigd hoeft te zijn, zijn wij in ieder geval op zoek naar:

  • Expertise op het vlak van financiën; gesprekspartner namens de Raad van Toezicht voor o.a. de jaarrekening en begroting.
  • Expertise op het vlak van positioneringsvraagstukken, public relations, marketing en/of innovatie.
  • Ervaring en netwerk in de sportsector.
  • Ervaring met bestuurlijke processen en verhoudingen in een publieke omgeving.

Informatie- en Sollicitatiegegevens

Wij geven graag antwoord op jouw vragen. Je kunt deze stellen aan onze directeur-bestuurder Gert-Jan Lammens via gj.lammens@rotterdamsportsupport.nl of 06-22672677.

Je wordt verzocht jouw interesse uiterlijk eind januari 2021 kenbaar te maken. Graag ontvangen we je cv en je (tekstuele) motivatie (eventueel ondersteund door een filmpje).

Geschikte personen uit het netwerk attenderen op deze functie wordt op prijs gesteld. Meer informatie over het Rotterdam Sportsupport vind je op www.rotterdamsportsupport.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 31 januari 2021
    Solliciteer nu (mail)        
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"