Kanteel Kinderopvang

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

Financieel profiel

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Rosmalen | Noord-Brabant
Sluit 6 oktober 2022


Omschrijving Vacature

Kanteel Kinderopvang is een grote regionale aanbieder van professionele, kwalitatief hoogwaardige kinderopvang met zo’n 40 vestigingen en circa 800 werknemers. Een organisatie met krachtige locaties die, veelal als onderdeel van een integraal kindcentrum (IKC), nauw verbonden zijn met de school en de buurt waarin zij werken. Bij Kanteel staat de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen centraal staan. Samen met het onderwijs en overige opvoedpartners stimuleren en volgen zij de ontwikkeling van elke kind, van geboorte tot aan de eerste tienerjaren. Kanteel hecht veel belang aan haar kernwaarden: Inspireren, Verbinden, Ondernemen (IVO). Door deze waarden gedreven is de organisatie voortdurend in beweging. De activiteiten van Kanteel Kinderopvang zijn geconcentreerd in ’s-Hertogenbosch, Uden en Zaltbommel.

Kanteel is aangesloten bij de Branche Vereniging Maatschappelijke Kinderopvang. De missie en visie alsmede het meerjarenbeleid kunt u nalezen in het meerjarenbeleid 2019-2023. Kanteel Kinderopvang kent een informele cultuur. De Raad komt 6 keer per jaar bij elkaar. Binnen de Raad wordt gewerkt met 3 commissies; een Auditcommissie, een commissie Kwaliteit en een Remuneratiecommissie.

Klik hier om een kijkje te nemen op de website: https://www.kanteel.nl

Organisatiestructuur
Kanteel Kinderopvang kent een 3-lagen structuur.
Het bestuur van Kanteel Kinderopvang wordt gevormd door een eenhoofdige raad van bestuur (RvB). De raad van bestuur staat onder toezicht van de raad van commissarissen (RvC) welke toezicht houdt op Kanteel beheer BV. Boven de RvC staat een stichtingsbestuur (aandeelhouders). De raad van bestuur wordt in de dagelijkse leiding bijgestaan door het managementteam (MT). Er is één ondernemingsraad en één centrale cliënten raad (CCR).

Taken
De taken van de leden van de RvC en daarmede ook de eisen aan de taakvervulling, komen in eerste instantie voort uit datgene wat statutair over de RvC als orgaan in de organisatie is bepaald en richt zich specifiek op het toezien, gevraagd en ongevraagd advies geven en het vervullen van de werkgeversrol van de Bestuurder. Als belangrijke aanvullende taak wordt het als klankbord terzijde staan van de RvB benoemd. Als algemeen kader geldt de aan de Branchecode Kinderopvang ten grondslag liggende uitgangspunten. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad kunt u nalezen in het reglement Raad van Commissarissen.

Actuele thema’s
Onderwerpen die voor de nabije toekomst op de governance agenda staan zijn onder meer;

 • Invoeren stelselwijziging kinderopvang;
 • Strategische (her)positionering Kanteel;
 • Samenwerking onderwijs en andere (keten)partners;
 • Het behouden van een (financieel) solide organisatie, gericht op kwaliteit;
 • Goed werkgeverschap, met inhoudelijke kwaliteit;
 • De verdere beweging van de Raad richting new governance.

Profielschets
Algemeen
Het profiel van de leden van de Raad van Commissarissen laat zich samenvatten in de kernwaarden algemeen bestuurlijke kwaliteit, affiniteit met kinderopvang, strategisch inzicht, collegialiteit, groot gevoel voor integriteit en verantwoordelijkheid. Gestreefd wordt naar een samenstelling die recht doet aan de vereiste kennis en ervaring. Ieder lid van de Raad van Commissarissen dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Daarnaast beschikt ieder lid van de Raad van Commissarissen over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad.

Algemene eisen Raad van Commissarissen

 • Affiniteit met kinderopvang- en de dienstverlening;
 • Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring in een veranderende (maatschappelijke) omgeving;
 • Academisch werkniveau;
 • In staat om te opereren op strategisch denkniveau en het stellen van de juiste vragen;
 • Groot integriteits- en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • In staat zijn om in een team te functioneren;
 • Open houding, stevig en met juiste toon op basis van de kernwaarden IVO;
 • Zicht op (landelijke) ontwikkelingen kinderopvang;
 • Heeft een innovatieve zienswijze als het gaat om kinderopvang en is op de hoogte van de ontwikkelingen die er in de branche spelen;
 • In staat om tot zelfreflectie en een bijdrage leveren aan het verder professionaliseren van het team;
 • Naleven van de Governance Code op een eigentijdse/passende manier (governance wijs i.p.v. governance slim).

Specifieke eisen Financieel profiel

 • Een (academische) bedrijfseconomische of accountancy opleiding;
 • Ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en vastgoed, opgebouwd in een bestuurlijke/(eind)verantwoordelijke management functie binnen een complex gefinancierde (maatschappelijke) onderneming.
 • Adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid, de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende verantwoording en informatiestromen
 • De persoonlijkheid en achtergrond bezitten om bij de besluitvorming in financiële kwesties een adviserende rol naar de overige leden van de Raad en naar de Raad van Bestuur te kunnen vervullen;
 • Het kunnen duiden van de context achter de cijfers en het kunnen stellen van de juiste vragen;
 • Kennis van bedrijfsprocessen en operational excellence;
 • Bij voorkeur kennis en ervaring met vastgoed en ICT vraagstukken;
 • Ervaring op het snijvlak publiek en privaat domein;
 • Kennis en ervaring met huisvestingsvraagstukken;
 • Kennis van de sector is een pre;
 • Woonachtig in, binding met de regio.

Informatie- en Sollicitatiegegevens

Herken jij jezelf in bovengenoemd profiel? Dan kom ik graag met je in contact. Herken je jezelf onvoldoende in het profiel of mocht je niet kunnen reageren, maar ken je wel de juiste persoon? Wil je mij dan in contact brengen met de betreffende kandidaat. Hartelijk dank voor je medewerking!

Reageren kan tot 6 oktober 2022 middels deze link >>  

Met vriendelijke groeten,

Monica Olislagers
Avident B.V.


Sluit 6 oktober 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"