Zorggroep Syntein

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

(Medische) zorg

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Boxmeer | Noord-Brabant
Sluit 1 mei 2022


Omschrijving Vacature

 

Zorggroep Syntein is een zorggroep van huisartsen verdeeld over 25 huisartspraktijken in de Noordelijke Maasvallei (Land van Cuijk en de Kop van Noord-Limburg).
Syntein implementeert, organiseert en faciliteert zorgprogramma’s voor mensen met chronische aandoeningen. Daarnaast is Syntein actief in de bredere ondersteuning van de aangesloten huisartsen en is zij aanjager voor zorgvernieuwing in de regio. Momenteel telt Syntein ongeveer 10 fte verdeeld over 20 enthousiaste medewerkers, waarvan een groot deel bestaat uit kaderhuisartsen uit de eigen regio.

Syntein zoekt ter vervanging een

Lid Raad van Commissarissen Profiel
(medische) zorg

 

Werkwijze Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) geeft op moderne wijze inhoud aan zijn statutaire taak om toezicht te houden op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Syntein.
De RvC adviseert het bestuur bij bestuurlijke vraagstukken en strategische ontwikkeling. Daarnaast fungeert de RvC als werkgever van de beide bestuursleden.

De RvC bestaat uit drie leden en vergadert zesmaal per jaar. De RvC kent één commissie, de remuneratiecommissie. Verder stellen de RvC-leden zich regelmatig op de hoogte van het reilen en zeilen binnen Syntein door contacten met o.a. het bestuur van de huisartsen- coöperatie, medewerkers van Syntein en door het bijwonen van één of meerdere algemene ledenvergaderingen van de huisartsencoöperatie. Tevens zijn zij beschikbaar voor consultaties van het bestuur op hun specifieke terrein.

Binnen Syntein ontstaat per 1 oktober 2022 een vacature voor een lid RvC, met als primair aandachtsgebied (medische) zorg. De vacature ontstaat als gevolg van het statutair aftreden van een huidig lid. Voor deze functie is, naast het aandachtsgebied (medische)zorg, ook ervaring en kennis nodig van verandermanagement in relatie tot interne en regionale samenwerkingsvraagstukken. In de regio is veel aandacht voor (regionale) samenwerking, Positieve Gezondheid en digitalisering.

 

Algemene functievereisten / competenties leden RvC

Eisen aan de RvC in zijn geheel:

 • binding met de missie, visie en strategie van Syntein;
 • kritisch met betrekking tot toezicht. Constructief en deskundig met betrekking tot toetsing van en advisering aan het bestuur. Een veilige werkomgeving creërend voor de leden van het bestuur. Uitdagend en stimulerend met betrekking tot vernieuwing in de eerstelijnszorg;
 • kennis en ervaring om Syntein en zijn succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen en op basis daarvan toezicht te kunnen houden en te adviseren;
 • evenwicht en diversiteit in samenstelling naar maatschappelijke achtergrond, regionale binding, deskundigheid, rolvervulling, leeftijd en geslacht;

Kwaliteiten/competenties gewenst in elk RvC-lid:

 • strategisch inzicht, in staat om integratief te denken en zich proactief op te stellen, kritisch-analytisch oordeelsvermogen en bereidheid om buiten gebaande paden te denken inzake strategie;
 • inzicht in het veld van stakeholders (zorginhoudelijk, maatschappelijk, financieel en politiek);
 • maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;

 

Specifieke kwaliteiten/ competenties nieuw lid RvC

Rekening houdend met de overige leden van de RvC zijn de volgende eisen en kwaliteiten extra aandachtspunten:

 • ervaring als (huis)arts/zorgprofessional;
 • kennis van of affiniteit met verandermanagement in relatie tot samenwerkingsvraagstukken in de zorg;
 • affiniteit en ervaring met digitalisering van de zorg;
 • innovatief denker, met oog voor investeringsafwegingen, praktische consequenties en implementatierisico’s
 • visie op eerstelijnszorg en inzicht in voor Syntein relevante toekomstige ontwikkelingen;
 • academisch denk- en werkniveau;
 • integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid, communicatief en analytisch sterk;
 • evenwicht tussen distantie en betrokkenheid;
 • onafhankelijkheid, geen (schijn van) onverenigbare belangen, posities of relaties;
 • voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment voor taken als RvC-lid;
 • bereidheid tot verantwoording en zelfreflectie inzake governance. Compliance met betrekking tot wet- en regelgeving;
 • voldoen aan de landelijke eisen voor wat betreft het aantal nevenactiviteiten;
 • voldoende bestuurlijke ervaring om invulling te geven aan de toezichthoudende rol in teamverband.
 • kennis en inzicht in de gezondheidszorg op strategisch niveau, met name in de eerstelijnszorg; bij voorkeur ervaring in een bestuurlijke c.q. toezichthoudende rol.

Honorering

De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

De procedure

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature, mail dan uw CV en motivatie naar info@syntein.nl.

 

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van Syntein op 0485-745310.

 

De uiterlijke reactiedatum is 1 mei 2022.

 

De planning

De eerste selectiegesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op vrijdag 20 mei 2022 in Boxmeer.


Sluit 1 mei 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"