Domijn

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

Financien en Control

deze vacature is niet meer actief ...
Woningbouw | Bezoldigde functie | Enschede | Overijssel
Sluit 11 april 2022


Omschrijving Vacature

 

Voel je thuis; daar staan we voor. Als woningcorporatie zorgt Domijn voor goede en betaalbare woningen voor mensen met een lager inkomen. Er wonen ongeveer 30.000 mensen in onze huizen in Enschede, Haaksbergen en Losser. Bij ons gaat het om meer dan alleen een huis; we zetten ons met hart en ziel in om huurders fijn én betaalbaar te laten wonen. Ons ondernemingsplan is ons kompas om samen met onze medewerkers, huurders en partners onze ambities waar te maken. Dat vraagt een maximaal wendbare organisatie. Met ruim 220 medewerkers gaan wij hier elke dag opnieuw voor.

Al meer dan 100 jaar!

Binnen de Raad van Commissarissen (RvC) van Domijn ontstaan per 1 januari 2023 twee vacatures:

voorzitter Raad van Commissarissen en een lid Raad van Commissarissen profiel Financiën & Control

 

De RvC van Domijn heeft als taak om integraal toezicht uit te oefenen op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen Domijn. De RvC heeft drie verschillende rollen; werkgever, toezichthouder en klankbord. Vertrouwen, betrokken en integer vormen haar belangrijkste kernwaarden. Diversiteit binnen het team, onder meer op het gebied van gender, leeftijd, achtergrond en specifieke deskundigheid ziet de RvC als een belangrijke meerwaarde. Twee van de vijf RvC leden worden benoemd op voordracht van de huurders. Samen vormen zij een multidisciplinair team waarin de vereiste expertise en deskundigheden zijn geborgd en waarin de leden ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en de organisatie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. We verwijzen voor deze vacatures ook naar onze algemene profielschets waarin de taken, vereiste specifieke inhoudelijke kwaliteiten, achtergronden en competenties zijn beschreven. Per 1 januari 2023 lopen volgens het rooster van aftreden de termijn van de huidige voorzitter af en van de commissaris met het financiële kwaliteitsprofiel. De overige kwaliteitsprofielen (volkshuisvesting/ vastgoedontwikkeling, juridische zaken en digitalisering en informatisering) zijn belegd bij de huidige commissarissen.

page1image1039549072

Profiel voorzitter RvC

 • Je beschikt over leiderschapskwaliteiten en nodigt uit tot dialoog. Je bent verbindend en ontwikkelt actief de sfeer en de teamgeest binnen de RvC.
 • Je hebt een visie op betrokken en waardegedreven toezicht, compliance en governance.
 • Je hebt hart voor volkshuisvesting, beschikt over een generalistische basishouding en je weet de verschillende deelaspecten te verbinden tot hoofdlijnen van adviseren en toezicht.
 • Je verzorgt de agendavoorbereiding en leidt vergaderingen, waarbij je recht doet aan ieders persoon en inbreng en streeft naar overeenstemming.
 • Je hebt ervaring met sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van organisaties.
 • Je fungeert als aanspreekpunt en klankbord voor de directeur-bestuurder en weet te inspireren.
 • Je hebt een goed gevoel voor verhoudingen en relaties en kunt goed luisteren.
 • Je beschikt over een stevig fundament op strategisch HR gebied en organisatieontwikkeling en je weet dit te vertalen naar een maatschappelijke organisatie.
 • Je voelt je thuis in een organisatie waarbij de bedoeling leidend is en de verantwoordelijkheden laag liggen.
 • Je hebt affiniteit met de belangen van de huurders en woningzoekenden van Domijn en brengt daarin een eigen netwerk mee.

Als RvC voorzitter word je lid van de renumeratiecommissie.

 

Profiel lid RvC Financiën & Control

Wat neem je mee?

 • Je hebt een brede financiële achtergrond en een breed inzicht in vraagstukken rond bedrijfsvoering, financiering en financiële continuïteit van een (maatschappelijke) organisatie.
 • Je hebt kennis van en inzicht in financiële risico’s en je kent de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury en beleggingen.
 • Je bent in staat om investeringsbeslissingen en financieringsvoorstellen, begrotingen en jaarstukken te beoordelen op risico’s en te toetsen aan de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging.
 • Je hebt kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement).
 • Je hebt kennis van vastgoed waarderingsmethoden.
 • Je hebt een brede blik, ook op niet financiële onderwerpen en kijkt ook achter het verhaal van de cijfers.

Als lid en beoogd voorzitter van de auditcommissie ben je ook klankbord op financiee gebied richting RvC leden, directeur-bestuurder en de organisatie.

 

Voor beide kandidaten geldt (functie-eisen en competenties)

  • Je beschikt over HBO/academisch werk- en denkniveau.
  • Je hebt inzicht in volkshuisvestelijke ontwikkelingen en bewaakt de invulling van de strategie van Domijn.
  • Je beschikt over bestuurlijke intuïtie en intelligentie en bij voorkeur over toezichthoudende ervaring.
  • Je weet de complexiteit van het maatschappelijk en politiek speelveld goed te duiden en je bent in staat ontwikkelingen in het kennisgebied te vertalen naar de opgave van Domijn.
  • Je bent aantoonbaar betrokken bij Twente en maatschappelijk actief.
  • Je bent omgevingsbewust en je hebt ervaring met strategische besluitvormingsprocessen.
  • Je bent toegankelijk en benaderbaar en goed in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming.
  • Je bent een integere en authentieke persoonlijkheid die zelfreflectie kan toepassen.
  • Je bent samenwerkingsgericht met oog voor de ander en een betrokken teamspeler.

page1image1039492752


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

 1. Zie jij jezelf op basis van het voorzittersprofiel of het financiële profiel als geschikte kandidaat voor de rol van commissaris bij Domijn? Dan nodigen we je van harte uit jouw motivatie voor één van beide profielen en CV te sturen aan Diane Hemstra, adviseur Mens & Organisatie, e-mail: d.hemstra@domijn.nl, telefoon 06-22922513. We behandelen jouw gegevens uiteraard vertrouwelijk. Meer informatie over de vacature is in te winnen bij Frank Roerdinkholder, manager financiën & automatisering en bestuurssecretaris, bereikbaar op telefoonnummer 06-32059683. Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.Als je geselecteerd wordt als benoembare kandidaat dan draagt de RvC je voor aan de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) voor de fit & proper toets. Meer informatie kun je vinden op de website van de Aw. Daarnaast is een Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen een voorwaarde voor benoeming. De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging. De vergoeding van de RvC past binnen de wettelijke kaders en de voor alleleden bindende ‘beroepsregeling bezoldiging commissarissen’ van de VTW.

page3image1039190640

Goed om te weten; onze planning

Je kunt reageren tot : 11 april 2022
Je ontvangt bericht van ons uiterlijk : 28 april 2022

De gesprekken zijn gepland op 12 en 16 mei 2022

Ingangsdatum benoeming 1 januari 2023


Sluit 11 april 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"