Home Instead Thuisservice Brabant Zuid-Oost.

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Someren | Noord-Brabant
Sluit 21 juni 2022


Omschrijving Vacature

 

Wegens uitbreiding van de Raad van Commissarissen zijn wij op zoek naar een toezichthouder met een netwerk en relaties in de sector zorg en welzijn, de lokale politiek of het bedrijfsleven in Zuid Oost Brabant.

Home Instead Thuisservice Brabant Zuid Oost, kortweg HIT Bzo, is een organisatie die niet-medische zorg biedt aan mensen, veelal ouderen, die nog thuis wonen maar in hun dagelijkse leven enige vorm van ondersteuning of aandacht nodig hebben. HIT Bzo is gespecialiseerd in de omgang met mensen met dementie. Het werk van HIT Bzo dient twee doelen: er mede voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en mantelzorgers ontlasten zodat zij hun zware taak kunnen blijven volbrengen.

Op dit moment heeft HIT Bzo twee interne toezichthouders. De per 01.01.2022 in werking getreden Wet Toetreding Zorg Aanbieders vereist onder andere dat de raad van toezicht bestaat uit minimaal drie leden.

De twee zittende toezichthouders brengen kennis en kunde over het financiën en bedrijfsvoering en de Zorg, en HR en Ondernemerschap in. Zij zijn op zoek naar een derde lid die niet alleen hart heeft voor de zorg, misschien zelfs ervaring heeft als zorg- of welzijnsmedewerker, maar bovenal de Nederlandse zorg kent en ervaring heeft met samenwerking in netwerken.

Profiel vacature Lid Raad van Commissarissen

Het profiel voor het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen is opgesteld door de zittende RvC en ter toetsing voorgelegd aan bestuurder.

De huidige Raad van Commissarissen bestaat uit twee leden. Samen behandelen zij momenteel alle aandachtsgebieden. Anticiperend op de komst van een derde lid, wordt de volgende rolverdeling beoogd:

 • (Financiële) bedrijfsvoering, risicomanagement en compliance (reeds bezet)
 • Ondernemerschap, Personeel en organisatie (reeds bezet)
 • Kwaliteit zorg/Maatschappelijke impact / ketenzorg / netwerken (vacant)

Als algemene profielkenmerken wordt gevraagd:

 • academisch denk- en werkniveau;
 • bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en/of management- en ervaringsdeskundigheid;
 • gevoel voor het ervaren en verlenen van zorg en dienstverlening;
 • affiniteit met oudere Brabanders die hulp nodig hebben;
 • kennis van de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur;
 • beschikking over een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen en verder te ontwikkelen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor de functie en de doelstelling van Home Instead Thuisservice Brabant Zuid Oost.

Voor invulling van het aandachtsgebied Maatschappelijke Impact, Ketenzorg en Netwerken zijn we op zoek naar een kandidaat met de volgende specifieke kenmerken:

 • beschikking over een relevant netwerk in Zuid Oost Brabant; maatschappelijk actief;
 • goed inzicht in de Brabantse zorgstructuur en financiering;
 • zo mogelijk ervaring in en/of visie op ondernemend samenwerken in de zorg.

De vergoeding voor de Raad van Commissarissen is gekoppeld aan de WNT-klasse waartoe HIT Bzo behoord en valt ruim binnen de adviesnorm die de NVTZ hiervoor afgeeft.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Procedure werving

Voor vragen kunt u contact opnemen met Stephan van Bussel (Bestuurder) via svanbussel@homeinstead.nl. Een uitgebreider informatiepakket is verkrijgbaar via info.brabantzo@homeinstead.nl.

Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 21 juni 2022, voorzien van een motivatiebrief en Curriculum Vitae.


Sluit 21 juni 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"