Stichting Zonboog

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

Financieel Profiel

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Capelle aan de IJssel | Zeeland
Sluit 25 april 2022


Omschrijving Vacature

 

Per 1 juli komt een een positie vrij in de Raad van Commissarissen van Stichting Zonboog

Lid Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

De RvC is het toezichthoudende orgaan van de stichting ZONBOOG. De RvC vormt een klankbord, geeft vertrouwen en is een (positief) kritisch sparringpartner voor de bestuurder. De RvC houdt integraal toezicht op strategisch niveau, de doelrealisatie, strategische en beleidsmatige doelen van het bestuur en de middelen die het bestuur inzet en de samenhang tussen deze hoofdzaken. Het toezicht blijft niet beperkt tot het jaarlijks voldoen aan wet- en regelgeving, maar strekt zich verder uit zodat kan worden gerekend op een ethisch handelende stichting met oog voor haar maatschappelijk doel en haar belanghebbenden. De RvC functioneert vanuit een maatschappelijk perspectief en ziet erop toe dat de maatschappelijk gewenste doelen worden behaald, zoals vastgelegd is in de statuten. Een gezonde bedrijfsvoering is daarbij een voorwaarde. Net als oog voor de politieke en maatschappelijke context waarin Zonboog zich bevindt. De RvC wil naast zijn toezichthoudende taak ook waarde toevoegen aan het functioneren van de organisatie door relevante vraagstukken uit de samenleving te agenderen en zich als ambassadeur van Zonboog op te stellen. De RvC streeft ernaar zichzelf continu te ontwikkelen en evalueert zijn functioneren, als collectief en per individu. Alle leden hebben een uitstekend gevoel voor een zorgorganisatie als Zonboog.

Wat wordt er verwacht van de leden van de RvC?

Om goed te kunnen functioneren is het van belang dat de leden van de Raad van Commissarissen beschikken over de volgende basiskwaliteiten:

 • algemene bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
 • affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de stichting en interesse voor de problematiek en uitdagingen in de sector;
 • affiniteit en/of ervaring met de eerstelijnszorg;
 • inzicht in het veld van externe stakeholders en aandachtspunten in relatie tot de zorg;
 • een actief (bestuurlijk/functioneel) netwerk;
 • voldoende tijd om de functie naar behoren te kunnen uitoefenen;
 • rolvast, en in staat tot het goede gesprek in een veilige, open en onbevangen sfeer, waarin tijdig dilemma’s wederzijds gedeeld worden.
 • ten opzichte van elkaar en de Bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;
 • de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Bestuurder op adequate wijze kunnen invullen;
 • een juist evenwicht kunnen handhaven in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen bezitten om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • de capaciteit hebben om een functionele open cultuur te handhaven waarin scherpe zakelijke discussies gevoerd kunnen worden met behoud van goede relaties;
 • inzicht hebben in de eisen die rechtmatigheid, kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • het vermogen hebben om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Bestuurder voorgelegde aangelegenheden.

Van de leden van de Raad van Commissarissen wordt verder verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de organisatie in het bijzonder.

Profiel lid RvC

Voor deze vacature zoeken we een kandidaat met een stevig financieel profiel. Een commissaris die het voortouw neemt in de audit commissie en complexe issues op het werkterrein van de auditcommissie weet te doorgronden en van onderbouwd advies en commentaar te voorzien.

Iemand…

 • voor wie de jaarrekening, begroting en financiële rapportages geen geheimen kent.
 • die goede vragen stelt over de financiën, graag vooruit kijkt, denkt in kansen en ervaring heeft met risicomanagement.
 • die strategisch kijkt en het overzicht behoudt
 • die relevante ontwikkelingen kan duiden en vertalen naar consequenties voor Zonboog.
 • die CFO is of net onder de RvB opereert in een financiële functie.
 • Iemand die een opleiding als toezichthouder heeft gevolgd, of bereid is deze te gaan volgen.

Een commissaris die

 • bij voorkeur kennis heeft van de bekostiging in de zorg, met name de eerstelijns zorg.
 • werkzaam is in de zorg en ervaring heeft als toezichthouder.
 • jong van geest en rolbewust is.

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Solliciteer direct


Sluit 25 april 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"