Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)

Extern Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Den Bosch | Noord-Brabant
Sluit 2 juli 2022


Omschrijving Vacature

 

De Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) is een kwaliteitsregistratie van gewrichtsprothesen. Hierin staan de gewrichtsprothesen (heup, knie, enkel, schouder, elleboog, pols, vinger en duim) die in Nederland geplaatst zijn; zowel de primaire als de revisieoperaties. Ook zijn er patiëntvragenlijsten (PROMs) opgenomen in de LROI. In 2007 is de LROI van start gegaan en sindsdien zijn er al bijna 900.000 gewrichtsprothesen geregistreerd. Uitgangspunt voor de oprichting van de LROI was het realiseren van een continu proces van feedback over de resultaten van in Nederland gebruikte gewrichtsimplantaten, zowel op prothese-niveau als op afdelingsniveau. Daarnaast speelt de LROI een belangrijke rol bij het bewaken van de veiligheid van gewrichtsimplantaten (traceringsfunctie). De stichting LROI is opgezet door en wordt aangestuurd vanuit de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). De NOV is de wetenschappelijke vereniging van orthopedisch chirurgen in Nederland en heeft bijna 1.500 leden.

 

De Raad van Toezicht (RvT) van de LROI is per 1 september 2022 op zoek naar een nieuw (extern) lid. De RvT houdt toezicht op het voorgenomen en gevoerde beleid (proactief en achteraf) van de stichting LROI. Goedkeuring van de RvT is vereist voor bijvoorbeeld de visie, het meerjarenplan, het jaarplan en de begroting. Wij zoeken een extra toezichthouder. Deze toezichthouder is geen lid van de NOV.

De RvT bestaat uit vijf toezichthouders en is als volgt samengesteld:

  1. Drie bestuursleden van de NOV zijn qualitate qua toezichthouders van de LROI.
  2. Eén extra toezichthouder uit de leden van de NOV (zijnde een praktiserend orthopedisch chirurg).
  3. Eén extra toezichthouder met bijzondere kennis van de externe omgeving, maar niet werkzaam voor één van de externe stakeholders.

Een toezichthouder kan geen zitting nemen in een van drie raden van de LROI (Registratie Adviesraad, Wetenschappelijke Adviesraad en Stakeholdersraad) of in het bestuur van de LROI.

Vaardigheden

Het nieuwe lid van de RvT moet:

 • geen lid van de NOV zijn;
 • geen zitting hebben (of moet bereid zijn om zitting op te geven) in een van de drie raden van de LROI (Registratie Adviesraad, Wetenschappelijke Adviesraad en Stakeholdersraad) of in het bestuur van de NOV en LROI;
 • bijzondere kennis hebben van de externe omgeving;
 • ervaring hebben binnen bestuur of Raad van Toezicht van organisaties;
 • proactief en kritisch zijn;
 • kunnen samenwerken.

Taken RvT

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur, zowel anticiperend als reflecterend op beslissingen van het bestuur.
 • Toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Bijvoorbeeld vooraf goedkeuring van visie, meerjarenplan en begroting en achteraf goedkeuring geven aan het gevoerde beleid op basis van het jaarverslag, de jaarrekening en tussentijdse rapportages.

Zittingstermijn

De leden van de RvT worden gekozen voor drie jaren en zijn eenmaal herkiesbaar.

Tijdsbeslag

 • Aantal vergaderingen: minimaal 3 maal per jaar.

Vergoeding

 • De leden van de RvT ontvangen ter zake van hun werkzaamheden vacatiegeld. Deze vergoeding is gebaseerd op de vergoedingsregeling zoals die wordt gehanteerd binnen de NOV.
 • Leden van de RvT hebben recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met Geke Denissen (directeur LROI) via lroi@orthopeden.org. Heeft u interesse in deze positie, dan ontvangen wij graag uiterlijk 1 juli 2022 uw cv en korte motivatie. U kunt uw reactie sturen naar de LROI t.a.v. dr. A. Giesberts (lroi@orthopeden.org) onder vermelding van sollicitatiecommissie RvT LROI.


Sluit 2 juli 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"