Koningin Wilhelmina College (KWC)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Juridisch

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Culemborg | Gelderland
Sluit 17 juni 2022


Omschrijving Vacature

 

Binnen de Raad van Toezicht van het Koningin Wilhelmina College ontstaat per 1 september 2022 een vacature voor een lid met als deskundigheid juridische zaken. Wij zoeken een betrokken kandidaat die zijn of haar expertise en enthousiasme wil inzetten om de kwaliteit van het KWC te borgen en versterken.

Koningin Wilhelmina College (KWC)
Het Koningin Wilhelmina College (KWC) te Culemborg is een algemeen christelijke scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo, praktijkonderwijs en agora-onderwijs met ongeveer 1700 leerlingen. Op elke afdeling is tweetalig onderwijs (tto) te volgen. De school werkt met kleine teams en is gehuisvest in een goed geoutilleerd gebouw. Aandacht voor elkaar en het bieden van kansen zijn twee belangrijke waarden die passen bij de identiteit van de school. De school wil jonge mensen stimuleren bij het ontdekken en versterken van hun eigenheid, hen verrijken met kennis en hen zo opleiden tot mensen die een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

De Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de grondslag en doelstelling van de school, alsmede op het functioneren van de rector. Bovendien treedt de raad op als kritisch klankbord voor de rector ten aanzien van strategische vraagstukken. De strategische afwegingen van de rector worden door de raad getoetst aan de organisatiedoelstellingen en de belangen van interne en externe stakeholders.

De Raad van Toezicht van het KWC bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De vijf betrokken professionals ondersteunen, adviseren en controleren de directie van het KWC.

De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode. De raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een collectieve bijdrage te leveren. De Code Goed Bestuur zoals die is vastgesteld door de VO-raad vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de school.

Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleids- en controlcyclus van het KWC. Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans vijf per jaar. Jaarlijks evalueert de raad zijn functioneren.

De Raad van Toezicht werkt collegiaal en op basis van onderling respect samen. Er is sprake van een goede verstandhouding met de rector waarbij openheid en vertrouwen kenmerkend zijn. De raad streeft een zodanige samenstelling na dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de rector onafhankelijk en kritisch opereren. Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de school en de leden van de Raad van Toezicht wordt vermeden. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven informeren over de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs en dat zij gevoel hebben voor de maatschappelijke doelstelling van het KWC.

Profiel lid Raad van Toezicht

Meer informatie
Voor vragen en aanvullende informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met mw. dr. R.M. Filius, voorzitter van de benoemingsadviescommissie, bereikbaar via telefoonnummer 06-13 21 36 82 (avonduren) of via de mail r.filius@gmail.com.

Solliciteren
Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en curriculum vitae, ontvangen wij graag uiterlijk 16 juni 2022 t.a.v. mw. dr. R. Filius, r.filius@gmail.com.

Gesprekken
Gesprekken vinden plaats op 27 juni en 6 juli, beiden in de avond.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Sluit 17 juni 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Toezicht vacature bij de Stichting Monumentenzorg.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting SIG te Beverwijk.
Lid Raad van Toezicht - RvT - Vacature bij de Nederlandse Kampeerauto Club.
Vacature lid Raad van Toezicht bij Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel.
Voorzitter Raad van Toezicht vacature bij Erfgoed Gelderland te Arnhem.
Natuur en Milieu Overijssel zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Maatvast Haarlemmermeer zoekt Lid Raad van Toezicht -RvT-.
Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft vacature voor Lid Raad Toezicht - RvT -.
DOK is de innovatieve openbare bibliotheek van Delft zoekt Lid RvT met profiel financin.
DOK is de innovatieve openbare bibliotheek van Delft zoekt Lid RvT met HR profiel.
Stichting Wolderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht met Bedrijfskundig profiel.
Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra zoekt Lid Raad van Toezicht met als profiel finance en control
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel financin - fondswerving
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel diversiteitsbeleid.
Gezondheidscentrum De Rubenshoek te Den Haag heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht, ervaring met achterstandswijkproblematiek.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Voorzitter Raad van Toezicht.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Organisatietransitie.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met het profiel financile zaken.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met het profiel juridische zaken waaronder arbeidsrecht.

"Naar begin pagina"