Kraamzorg de Eilanden

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Economisch en / of juridische achtergrond

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Stellendam | Zuid-Holland
Sluit 16 januari 2023


Omschrijving Vacature

 

De Raad van Toezicht zoekt voor Kraamzorg de Eilanden een nieuw lid Raad van Toezicht

De organisatie

Kraamzorg de Eilanden (KdE) levert al meer dan 75 jaar betrouwbare kraamzorg. Cliënten kunnen bij KdE rekenen op de allerbeste zorg en begeleiding op een manier die bij de cliënt past. Onze gediplomeerde kraamverzorgenden hebben hart voor hun vak en doen er alles aan om cliënten de beste start te geven. Het adagium daarbij is: “onze wereld draait om jou”.

Onze kraamverzorgenden werken in de regio’s Delfland, Drechtsteden, Rotterdam, Voorne-Putten, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. We kennen niet alleen de regio, maar werken ook intensief samen met de betrokken verloskundigen en ziekenhuizen. Kraamzorg de Eilanden spant zich ervoor in om samen goede en veilige geboortezorg te bieden.

Kraamzorg de Eilanden kenmerkt zich door een slagvaardige organisatiestructuur met korte lijnen en directe contacten met de medewerkers.

De eenhoofdige Raad van Bestuur is integraal verantwoordelijk voor de strategie, kwaliteit van zorg,  bedrijfsvoering en resultaatontwikkeling van KdE. De bestuurder legt verantwoording af aan de (driehoofdige) Raad van Toezicht over visie/strategie, meerjarenbeleidsplan, veiligheid en kwaliteit van zorg, begroting en jaarplan en behaalde resultaten. De Raad van Toezicht vervult een actieve rol t.a.v. de strategie en de maatschappelijke functie van Kraamzorg de Eilanden.

Meer informatie, o.a. de jaarverslagen van RvB en RvT, is te vinden op de website:   www.kraamzorgdeeilanden.nl

Goede kwaliteit staat voorop

Al meer dan 75 jaar staat goede kwaliteit bij KdE voorop. Kraamzorg de Eilanden beschikt over het HKZ- en borstvoedingscertificaat. En natuurlijk kunnen cliënten bij KdE vertrouwen op uitstekend opgeleide kraamverzorgenden. Zij zijn geregistreerd bij het Kenniscentrum Kraamzorg en volgen jaarlijks bijscholingen. Zo blijft KdE in staat om de cliënt  en haar gezin uitstekende professionele zorg en begeleiding te bieden.

De vacature

Vanwege het per 1 januari 2023 bereiken van de maximale zittingstermijn van één van de leden van de Raad van Toezicht ontstaat per die datum een vacature in de raad.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van Kraamzorg de Eilanden en bewaakt dat de organisatie steeds handelt in het belang van de doelstellingen van de organisatie, relevante ontwikkelingen en maatschappelijke belangen. Dit gebeurt zonder uitdrukkelijke voorafgaande opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen. De Governancecode Zorg is daarbij een belangrijk richtsnoer.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad bestaan uit de volgende taken en zijn uitvoerig beschreven in de Statuten en het Reglement Raad van Toezicht:

 • toezicht houden op het bestuur en het besturen van de organisatie;
 • sparring partner zijn van het bestuur;
 • zorgdragen voor de interne regelgeving in de zin van good governance;
 • aanstellen van het bestuur en het optreden als bevoegd werkgever van het bestuur;
 • De Raad van Toezicht heeft zijn visie op het toezicht vastgelegd in de “toezichtvisie”, die op de website van KdE is te lezen.

Het lid Raad van Toezicht waar wij naar zoeken, heeft het volgende profiel:

 • Een economisch/juridische achtergrond en beschikkend over een goed conceptueel en strategisch denkvermogen, een innovatieve instelling met een goed beeld van de financiering, wetgeving en trends in de sector waarin Kraamzorg de Eilanden actief is, dan wel de bereidheid zich daarin te bekwamen.
 • Affiniteit met de doelstelling en functie van KdE in de geboortezorg, c.q. bereid zich daarin te verdiepen.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder van KdE met raad en als klankbord ter zijde te staan. Gelet op de omvang van de organisatie en de RvT is een hands-on instelling gewenst.
 • Kan zich goed inleven in het werken met en voor cliënten en professionals in het werkveld van Kraamzorg de Eilanden en heeft een heldere visie op de zorg en dienstverlening voor cliënten.
 • Is verbindend, zoekt samenwerking in- en extern en heeft gevoel voor humor.
 • Inzicht in bedrijfsvoering en begrijpt met name de dynamiek van een kleine organisatie
 • Inzicht in regionale samenwerkingsverbanden in de zorg.
 • Staat midden in het maatschappelijk leven en beschikt over een relevant netwerk.
 • Is bij voorkeur woonachtig in of verbonden met het werkgebied van Kraamzorg de Eilanden.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Het nieuwe lid van de RvT heeft gevoel voor de juiste mix van innoveren met passie en ondernemen met gezond verstand.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Sollicitaties, voorzien van CV en motivatiebrief, kunt u voor 15 januari 2023 richten aan de Raad van Toezicht, ter attentie van de heer drs. C. Verhoeven, via: rvt@kraameiland.nl.

Informatie

Indien u meer wilt weten over onze organisatie, kijk dan op de hierboven genoemde website van Kraamzorg de Eilanden. Voor nadere informatie over de inhoud van de functie en voor vragen over de procedure kunt u tijdens kantooruren  contact opnemen met de heer C. Verhoeven, aankomend voorzitter van de Raad van Toezicht (06 51193140), en bij de bestuurder mevrouw M.T. Baar-van Dinther (06 52017214).

Het hoofdkantoor van Kraamzorg de Eilanden is gevestigd:
Deltageul 19
3251 NG Stellendam
Telefoon: 0181 – 39 14 40 (op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur)


Sluit 16 januari 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"