Stichting Ouders & Onderwijs

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Onderwijs

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Onbezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 15 september 2022


Omschrijving Vacature

 

Ouders & Onderwijs zoekt een lid voor de Raad van Toezicht. Als lid houd je onder meer toezicht op de verwezenlijking van de doelen van de stichting, het functioneren van de directeur-bestuurder en op de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving.

 

Stichting Ouders & Onderwijs informeert en adviseert ouders met schoolgaande kinderen (4-18 jaar) die vragen hebben over onderwijs en vertegenwoordigt het ouderbelang in de onderwijssector. Lees meer over onze organisatie.

Ouders & Onderwijs heeft 17 medewerkers en is gevestigd in Utrecht. Ouders & Onderwijs kent een bestuursmodel met een Raad van Toezicht, een directeur-bestuurder en een Ouderadviesraad. Momenteel zijn we op zoek naar één nieuw lid. We zijn specifiek op zoek naar een kandidaat met ervaring en affiniteit met onderwijs.

Ouders & Onderwijs vindt gelijke kansen en diversiteit belangrijk. We selecteren sollicitanten op basis van competenties. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. We sporen dan ook iedereen aan om te reageren.

Functieprofiel 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de doelen van de stichting, het functioneren van de directeur-bestuurder en op de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving. De Raad van Toezicht fungeert als klankbord voor het bestuur en kan gevraagd en ongevraagd adviseren. De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar. De Raad van Toezicht werkt met een Auditcommissie en een Benoemings- en Remuneratiecommissie. Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht wordt tevens lid van de Benoemings- en Remuneratiecommissie.

Profiel

  • Kennis van en affiniteit met het onderwijs en de positie van ouders hierin;
  • Politiek, maatschappelijk en strategisch inzicht;
  • Relevant netwerk bij publieke en private organisaties;
  • In staat tot helikopterview op het werkveld en stakeholders van Ouders & Onderwijs;
  • Ervaring met een toezichthoudende functie bij maatschappelijke organisaties;
  • In staat tot opbouwend kritische reflectie op het functioneren van het bestuur en de organisatie.

Ouders & Onderwijs is een ANBI-instelling. Het betreft een onbezoldigde functie.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Solliciteren?

Stuur ons voor 15 september 2022 een korte motivatie en uw cv. U kunt deze sturen naar lobke.vlaming@oudersenonderwijs.nl.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Lobke Vlaming, directeur-bestuurder via 088-6050101.

 


Sluit 15 september 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"