RTV Noord - de publieke regionale omroep

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Bezoldigde functie | Groningen | Groningen
Sluit 31 augustus 2022


Omschrijving Vacature

 

RTV Noord is de publieke regionale omroep in de provincie Groningen. We zijn hét platform voor nieuws en regiocultuur. Van alle 13 regionale omroepen in Nederland heeft RTV Noord het beste bereik én de hoogste waarderingscijfers. RTV Noord brengt 24/7 relevant en onafhankelijk nieuws. We vervullen –via eigen televisie-, radio-,  online- en social-kanalen- een verbindende rol bij de Groninger cultuur, belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en de meningsvorming daarover. Daarnaast is RTV Noord aangewezen als de officiële rampenzender voor Groningen tijdens calamiteiten.

 

Taken
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen en ziet toe op – en adviseert gevraagd en ongevraagd over – het beleid, de strategie, de missie, de financiële bedrijfsvoering en de organisatorische continuïteit van RTV Noord. De Raad van Toezicht overlegt daartoe regelmatig met de directeur/bestuurder en blijft op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het publieke omroepbedrijf.

Tot het toezicht behoort in ieder geval:

 • Het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving;
 • Het toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de organisatie;
 • Het toezicht op de financiële jaarcyclus, waaronder het goedkeuren van de jaarrekening en -begroting;
 • Het opstellen van een verslag van de Raad van Toezicht, als onderdeel van het jaarverslag;
 • Het benoemen, schorsen en ontslaan van de directie.

De Raad van Toezicht beoordeelt het beleid en de activiteiten van RTV Noord in het licht van de Mediawet en actuele maatschappelijke, politieke en bestuurlijke ontwikkelingen. De leden van de Raad van Toezicht kunnen inschatten wat daarbij gevoeligheden en risico’s zijn. Zij voelen zich verbonden met het gedachtegoed, de uitgangspunten en de doelstellingen van RTV Noord. Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijkheid zijn vanzelfsprekende eigenschappen.

De leden van de Raad van Toezicht:

 • Hebben kennis en inzicht in regels en opvattingen over goed bestuur (governance);
 • Beschikken over strategisch denkvermogen en bestuurlijke kennis;
 • Zijn in staat maatschappelijke, politieke en technologische ontwikkelingen in te schatten en de gevolgen daarvan naar RTV Noord te vertalen;
 • Zijn in staat het functioneren van de Raad van Toezicht kritisch te evalueren en verbeterpunten bespreekbaar te maken;
 • Hebben een sterke binding met de provincie Groningen;
 • Zijn inspirerend, deskundig en positief-kritisch.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor meer informatie of vragen over de functie kunt u zich wenden tot Rein Swart (Raad van Toezicht) via +31 6 22 24 29 73 of Pieter Sijperma (directeur/ bestuurder) via +31 503 19 99 99 of psijpersma@rtvnoord.nl.

Het medialandschap en het publieke debat veranderen snel. Om die reden wordt gezocht naar een RvT-lid met een profiel dat hierbij past. Mocht deze vacature u aanspreken en beschikt u over de gevraagde competenties dan verzoeken wij u een korte motivatie met cv te sturen aan peno@rtvnoord.nl.

U kunt tot uiterlijk 31 augustus 2022 reageren. De gesprekken vinden na de zomervakantie plaats.


Sluit 31 augustus 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
RvT lid vacature bij Interzorg Thuiszorg BV te Oss.
RvT lid Vacature te Leiden bij Defence for Childeren.
Voorzitter Raad van Toezicht -RvT- vacature bij Simavi Amsterdam.
Vacature Lid van de raad van commissarissen voor belevenispark Steinerbos.
RvC lid vacature bij Doorpakkers welzijn gezondheid en forensische zorg te Eindhoven.
Vacature voor een Lid Raad van Commissarissen bij Doorpakkers te Eindhoven met Financieel profiel.
RvT-Lid Vacature bij Stichting Alkcare te Alkmaar.
RvT-Lid Vacature bij Stichting De Waalboog te Nijmegen.
RvT-Lid Vacature bij Stichting Sociaal Team Houten met profiel Sociaal domein.
RvT-Lid gezocht door Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis Onderwijs dat Past.
RvT-Lid Vacature van Zorgbelang Brabant|Zeeland.
RvC-Lid gezocht door Kanteel Kinderopvang te Rosmalen.
RvT-Lid gezocht door VSO JH Donnerschool te Hilversum.
Vacature Lid Raad van Toezicht bij Winkler Prins Onderwijs.
Commissaris gezocht door De Graafschap Betaald Voetbal.
Toezichthouder gevraagd bij Welzijn MensenWerk te Meppel

"Naar begin pagina"