Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis Onderwijs dat Past.

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Financiën en/of Risicomanagement

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Schiedam | Zuid-Holland
Sluit 31 oktober 2022


Omschrijving Vacature

 

de Raad van Toezicht van

SAMENWERKINGSVERBAND SCHIEDAM VLAARDINGEN MAASSLUIS,

                                                                                                            onderwijs dat past

zoekt per 1 december 2022

Lid voor de Raad van Toezicht

met aandachtsgebied Financiën en Risicomanagement

 

De Raad van Toezicht van deze Stichting bestaat momenteel uit drie leden. Deze werving betreft een uitbreiding met een vierde lid.

Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis Onderwijs dat Past

Het Samenwerkingsverband draagt zorg voor het Passend Onderwijs in de regio voor 52 scholen, 3 SBO scholen en 1 school voor speciaal onderwijs met in totaal 15.700 leerlingen.

Het Samenwerkingsverband wordt in stand gehouden door een stichting. Het bevoegd gezag van de stichting bestaat uit een éénhoofdig college van bestuur; de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en wordt hierbij ondersteund door een stafbureau met 20 medewerkers.

Profiel lid Raad van Toezicht
Onze nieuwe toezichthouders onderscheiden zich door een open blik op onderwijsontwikkeling, brede maatschappelijke interesse en een interessant netwerk. Je bent in staat als stevige mee- en tegendenker op te treden voor de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband.

Je bent een professional die zich laat aanspreken door begrippen als: innovatie, strategie, menselijke maat, aandacht, vakmanschap, beroepstrots, beleid en bestuur en weet hierbij voortdurend het kind en het (passend) onderwijs als centraal aandachtspunt te houden.


 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

De uitgebreide profielschets vind je op onze website. Informatie over de inhoud kan ingewonnen worden bij Johan Vriesema, voorzitter Raad van Toezicht Samenwerkingsverband op telefoonnummer 06-10930042 of per email j.vriesema@floreokids.nl. Praktische informatie over de procedure, vergaderfrequenties, etc. kan gevraagd worden aan Marjan Boonzaaijer, interim ambtelijk-secretaris van het Samenwerkingsverband op 06-51111530 of per email mboonzaaijer@onderwijsdatpast.info.

Jouw motivatie en een actueel curriculum vitae ontvangen we graag vóór 31 oktober 2022  via mboonzaaijer@onderwijsdatpast.info of per post naar SWV Onderwijs dat past, Piersonstraat 31, 3119 RG  Schiedam, ter attentie van mw. M. Boonzaaijer.

De gesprekken staan gepland op 9 november tussen 9:30-13:00 uur en op 16 november tussen 13:30-17:00 uur. De benoeming zal ingaan per 1 december 2022.


Sluit 31 oktober 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Toezicht vacature bij de Stichting Monumentenzorg.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting SIG te Beverwijk.
Lid Raad van Toezicht - RvT - Vacature bij de Nederlandse Kampeerauto Club.
Vacature lid Raad van Toezicht bij Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel.
Voorzitter Raad van Toezicht vacature bij Erfgoed Gelderland te Arnhem.
Natuur en Milieu Overijssel zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Maatvast Haarlemmermeer zoekt Lid Raad van Toezicht -RvT-.
Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft vacature voor Lid Raad Toezicht - RvT -.
DOK is de innovatieve openbare bibliotheek van Delft zoekt Lid RvT met profiel financin.
DOK is de innovatieve openbare bibliotheek van Delft zoekt Lid RvT met HR profiel.
Stichting Wolderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht met Bedrijfskundig profiel.
Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra zoekt Lid Raad van Toezicht met als profiel finance en control
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel financin - fondswerving
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel diversiteitsbeleid.
Gezondheidscentrum De Rubenshoek te Den Haag heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht, ervaring met achterstandswijkproblematiek.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Voorzitter Raad van Toezicht.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Organisatietransitie.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met het profiel financile zaken.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met het profiel juridische zaken waaronder arbeidsrecht.
Stichting Monton zoekt een Lid Raad van Toezicht met expertise op het gebied van onderwijs.

"Naar begin pagina"