Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis Onderwijs dat Past.

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Financiën en/of Risicomanagement

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Schiedam | Zuid-Holland
Sluit 31 oktober 2022


Omschrijving Vacature

 

de Raad van Toezicht van

SAMENWERKINGSVERBAND SCHIEDAM VLAARDINGEN MAASSLUIS,

                                                                                                            onderwijs dat past

zoekt per 1 december 2022

Lid voor de Raad van Toezicht

met aandachtsgebied Financiën en Risicomanagement

 

De Raad van Toezicht van deze Stichting bestaat momenteel uit drie leden. Deze werving betreft een uitbreiding met een vierde lid.

Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis Onderwijs dat Past

Het Samenwerkingsverband draagt zorg voor het Passend Onderwijs in de regio voor 52 scholen, 3 SBO scholen en 1 school voor speciaal onderwijs met in totaal 15.700 leerlingen.

Het Samenwerkingsverband wordt in stand gehouden door een stichting. Het bevoegd gezag van de stichting bestaat uit een éénhoofdig college van bestuur; de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en wordt hierbij ondersteund door een stafbureau met 20 medewerkers.

Profiel lid Raad van Toezicht
Onze nieuwe toezichthouders onderscheiden zich door een open blik op onderwijsontwikkeling, brede maatschappelijke interesse en een interessant netwerk. Je bent in staat als stevige mee- en tegendenker op te treden voor de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband.

Je bent een professional die zich laat aanspreken door begrippen als: innovatie, strategie, menselijke maat, aandacht, vakmanschap, beroepstrots, beleid en bestuur en weet hierbij voortdurend het kind en het (passend) onderwijs als centraal aandachtspunt te houden.


 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

De uitgebreide profielschets vind je op onze website. Informatie over de inhoud kan ingewonnen worden bij Johan Vriesema, voorzitter Raad van Toezicht Samenwerkingsverband op telefoonnummer 06-10930042 of per email j.vriesema@floreokids.nl. Praktische informatie over de procedure, vergaderfrequenties, etc. kan gevraagd worden aan Marjan Boonzaaijer, interim ambtelijk-secretaris van het Samenwerkingsverband op 06-51111530 of per email mboonzaaijer@onderwijsdatpast.info.

Jouw motivatie en een actueel curriculum vitae ontvangen we graag vóór 31 oktober 2022  via mboonzaaijer@onderwijsdatpast.info of per post naar SWV Onderwijs dat past, Piersonstraat 31, 3119 RG  Schiedam, ter attentie van mw. M. Boonzaaijer.

De gesprekken staan gepland op 9 november tussen 9:30-13:00 uur en op 16 november tussen 13:30-17:00 uur. De benoeming zal ingaan per 1 december 2022.


Sluit 31 oktober 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.

"Naar begin pagina"