De J.H. Donnerschool

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Financiële kennis en ervaring in het onderwijs

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Hilversum | Utrecht
Sluit 16 oktober 2022


Omschrijving Vacature

 

De J.H. Donnerschool is een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, die werkt vanuit de kwaliteiten en de talenten van leerlingen in de leeftijd van 5 tot 20 jaar met sociaal- emotionele problemen. De J.H. Donnerschool streeft naar optimale  afstemming van het onderwijs- en zorgaanbod. De school heeft meerdere locaties.

De J.H. Donnerschool is per 1 december 2022 op zoek naar een lid van de raad van toezicht (commissie financiën).

De raad van toezicht (RvT) ziet toe op de besturing in lijn met missie, visie en doelstellingen van de J.H. Donnerschool. De RvT opereert daarbij volgens de Code Goed Bestuur van de PO-Raad en werkt als een prettig en collegiaal team. De RvT telt drie commissies: de commissie onderwijs, de financiële commissie en de remuneratiecommissie. Jaarlijks zijn er minimaal vier vergaderingen met de gehele RvT, de onderlinge commissies hebben hun eigen vergaderschema. Daarnaast vinden informele activiteiten en werkbezoeken plaats.

Generieke functie-eisen

  • Affiniteit met het speciaal onderwijs;
  • Ervaring in bestuurlijke of eindverantwoordelijke rol;
  • Kritisch, analytisch en onafhankelijk kunnen denken;
  • Collegiaal en teamgericht kunnen werken;
  • Het vermogen hebben om rolvast te opereren als toezichthouder;
  • Bereidheid hebben tot reflectie, evaluatie en transparantie m.b.t. governance.
  • Kennis van financiering van (speciaal) onderwijs en zorg is een pré.

Specifieke functie-eisen

Het lid van de RvT heeft bij voorkeur financiële kennis en ervaring in het onderwijs en is in staat de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen van de organisatie te beoordelen en daarover te adviseren.

Het lid van de RvT weet de financiële gegevens te doorgronden en heeft inzicht in de strategische implicaties voor de  langere termijn en is daarmee een klankbord voor de directeur-bestuurder.

Aanbod

Een betekenisvolle positie in de RvT van een mooie organisatie die staat voor de kernwaarden betrouwbaar, stabiel en toekomstgericht. Het betreft een vacature waarvan de benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar, eventueel te verlengen met een tweede termijn van nog eens vier jaar.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor vragen kunt u terecht bij Dhr. Ir. K. de Waard, voorzitter van de raad van toezicht, per mail kwaard1953@kpnmail.nl of via 06-12083486 tussen 17:00 en 19:00 uur.

Reageren?

Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling tot uiterlijk 16 oktober a.s. kenbaar maken door een cv en begeleidende brief te richten aan de selectiecommissie van de raad van toezicht, ter attentie van Dhr. Ir. K. de Waard. Dit kan door een e-mail met bovengenoemde bijlagen te sturen naar het secretariaat via: fortman@donnerschool.nl


Sluit 16 oktober 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Toezicht vacature bij de Stichting Monumentenzorg.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting SIG te Beverwijk.
Lid Raad van Toezicht - RvT - Vacature bij de Nederlandse Kampeerauto Club.
Vacature lid Raad van Toezicht bij Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel.
Voorzitter Raad van Toezicht vacature bij Erfgoed Gelderland te Arnhem.
Natuur en Milieu Overijssel zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Maatvast Haarlemmermeer zoekt Lid Raad van Toezicht -RvT-.
Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft vacature voor Lid Raad Toezicht - RvT -.
DOK is de innovatieve openbare bibliotheek van Delft zoekt Lid RvT met profiel financin.
DOK is de innovatieve openbare bibliotheek van Delft zoekt Lid RvT met HR profiel.
Stichting Wolderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht met Bedrijfskundig profiel.
Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra zoekt Lid Raad van Toezicht met als profiel finance en control
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel financin - fondswerving
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel diversiteitsbeleid.
Gezondheidscentrum De Rubenshoek te Den Haag heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht, ervaring met achterstandswijkproblematiek.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Voorzitter Raad van Toezicht.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Organisatietransitie.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met het profiel financile zaken.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met het profiel juridische zaken waaronder arbeidsrecht.
Stichting Monton zoekt een Lid Raad van Toezicht met expertise op het gebied van onderwijs.

"Naar begin pagina"