Stichting Cultuureducatie (SCe)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Financien

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Dordrecht | Zuid-Holland
Sluit 17 januari 2023


Omschrijving Vacature

 

Stichting Cultuureducatie (SCe) is een middelgrote publieke, culturele onderneming in Zuid-Holland-Zuid. Wij richten ons op cultuureducatie en -participatie in onderwijs, vrije tijd en sociaal domein. Onze missie is het inspireren en activeren van mensen door middel van kunst en cultuur om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen. Onze focus ligt daarbij op kinderen, jeugd, jongeren en mensen die niet vanzelfsprekend met kunst en cultuur in aanraking komen.

Dit doen we via onze vier labels: SOC, Popcentrale, ToBe cultuurcentrum en Muziekschool Ridderkerk, met elk hun eigen kennisgebied en expertise. We geloven in de kracht van samen; we zoeken de verbinding niet alleen binnen de organisatie, maar zoeken ook graag de samenwerking op met andere instellingen.
Onze organisatie heeft een informele cultuur. De directie stuurt samen met het MT zo’n vijftig medewerkers aan. Daarnaast geeft SCe opdrachten aan meer dan 150 zzp’ers.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een enthousiast en betrokken lid voor de Raad van Toezicht. Iemand met inzicht in financiële processen, interne bedrijfsprocessen en ICT en ervaring op het vlak van financieel management en bedrijfsvoering in de non-profit sector. Daarnaast is het een pré als je affiniteit hebt met kunst en cultuur én met de regio. Als lid van de RvT met profiel financiën ben je tevens voorzitter van de auditcommissie.


Rol en functioneren van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit ten minste 5 personen die elkaar in expertise aanvullen. Zij houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de organisatie. De leden oordelen daarbij zelfstandig, kritisch en onafhankelijk van elkaar. De leden hebben geen belangen die tegenstrijdig zijn met die van SCe. Zowel de RvT als de directeur-bestuurder committeren zich aan de Governance Code Cultuur.
Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview en die daarnaast elk een specifiek aandachtsgebied of invalshoek hebben. Binnen de raad is een goede onderlinge vertrouwensrelatie essentieel, zodat de raad als een multidisciplinair team kan optreden en alle leden tot elkaar en welk ander belang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
De RvT vergadert in de regel zes maal per jaar. Van de leden wordt verwacht dat zij voldoende tijd kunnen vrijmaken voor de raad. De stichting kent een vergoedingsregeling voor de leden van de raad.

Algemeen profiel lid RvT

 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 • Het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan; een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Inzicht in de eisen van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van een maatschappelijke onderneming; zowel waarde gedreven als resultaatgericht
 • Vermogen om het algemene, artistieke en zakelijke beleid van de organisatie op hoofdlijnen te kunnen beoordelen
 • Inhoud geven aan de rol van ambassadeur van de stichting in (eigen) netwerken en bij externe gelegenheden
 • Actieve betrokkenheid bij en sociale binding met de stad Dordrecht en de directe regio.
 • Affiniteit met de doelstelling van de stichting
 • Voldoende beschikbaarheid


Competenties en persoonlijke kwaliteiten

 • Integer, verantwoordelijk en onafhankelijk
 • Vernieuwend en innovatief
 • Open en kritisch

Benoeming
De aanstelling van de leden van de RvT geschiedt voor een periode van 4 jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode. Herbenoeming vindt plaats via een zorgvuldige procedure conform de Governance Code Cultuur. Een evenwichtige samenstelling, de actuele profielschets en een evaluatie van het functioneren van de betrokken toezichthouder vormen hiervoor de basis. De RvT streeft naar diversiteit in haar samenstelling, onder meer wat betreft gender, leeftijd, culturele bagage en specifieke deskundigheid.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Bij vragen over de functie of organisatie kun je contact opnemen met Rinette Reynvaan (voorzitter RvT) via 06-13179019 en/of Jeroen Kunstman (directeur-bestuurder) via 06-48519711.

Solliciteren
Spreekt deze functie je aan? Stuur dan je motivatie en cv naar Denise Nusteling, secretaris RvT, via het e-mailadres directiesecretariaat@sce.nu. Je wordt verzocht uiterlijk 17 januari te reageren. Een eerste gespreksronde wordt gepland op 26 januari 2023 in de middag/avond.


Sluit 17 januari 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"