Groot Hoogwaak

Lid Raad van Toezicht (RvT)

HR en identiteit

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Noordwijk | Noord-Holland
Sluit 5 mei 2022


Omschrijving Vacature

 

Ik ben blij dat je hier bent
Groot Hoogwaak: een fijne plek om te wonen en werken

Groot Hoogwaak biedt met verschillende typen woningen altijd een thuis voor met name Noordwijkse ouderen. Wonen bij Groot Hoogwaak is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan, en deel willen uitmaken van, een vitale en veilige leefgemeenschap. Iedereen is welkom met of zonder zorgvraag. Mensen zijn vrij om te kiezen welk type woning het beste bij de leefsituatie past. Wonen en leef-plezier staan voorop, zorg en ondersteuning is hier een aanvulling op.
Een deel van de huisvesting is bestemd voor mensen met dementie. Hier is 24 uur professionele ondersteuning aanwezig.
Groot Hoogwaak ondersteunt Noordwijkers om tevreden, op eigen wijze, oud te worden. Onder dit motto biedt Groot Hoogwaak zorg en diensten thuis en in het woon- en zorgcentrum, vanuit de kernwaarden: met waardering aandacht en deelname voor en van iedereen. Groot Hoogwaak is lokaal gericht en herkenbaar. Er wordt met betrokken en gemotiveerde medewerkers gewerkt en een grote groep vrijwilligers.

Met begeleiding vanuit ‘Waardigheid en trots’ is een stevige kwaliteitsslag gemaakt.
Dit werpt zowel in de zorg- en dienstverlening als in het werkplezier van medewerkers
zijn vruchten af.
Groot Hoogwaak heeft de open cultuur, toewijding en betrokkenheid hoog in het vaandel staan. Er wordt gestreefd naar een open en laagdrempelige sfeer met respect voor de normen en waarden van de ander. Van medewerkers wordt verwacht dat zij, naast het signaleren van problemen, meedenken over oplossingen. Beslissingen worden zoveel mogelijk daar genomen waar ze uitgevoerd worden.

Meer informatie over onze organisatie en het organisatiebeleid vindt u op: www.groothoogwaak.nl

De Raad van Toezicht (RVT) houdt integraal toezicht op het beleid en functioneren van de organisatie en de bestuurder, overeenkomstig de uitgangspunten van de Governance Code Zorg. Daarnaast staat de RVT de bestuurder met raad terzijde (klankbordfunctie) en oefent zij de werkgeversfunctie uit naar de bestuurder.
De RVT heeft 3 commissies ingericht waarbij telkens meerdere leden van de RVT betrokken zijn:
– Audit- /vastgoedcommissie;
– Commissie kwaliteit en veiligheid;
– Remuneratiecommissie.

De RVT bestaat uit 5 leden en voert haar taken uit als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Groot Hoogwaak streeft naar een divers samengestelde RVT met een mix van leeftijd, culturele achtergrond, ervaring en gender. Groot Hoogwaak is ervan overtuigd dat juist een divers samengestelde RVT leidt tot interessante gesprekken en goed toezicht. Het is van belang dat leden elkaars competenties aanvullen en samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en relevante netwerken.
Wegens het aflopen van de termijn van één van de leden is de RVT op zoek naar een lid met het profiel HR en identiteit, tevens secretaris van de Raad van Toezicht. De secretaris van de Raad van Toezicht vormt samen met de voorzitter de agendacommissie.

De RVT vergadert gemiddeld 6 keer per jaar met de bestuurder en kent een aantal overlegmomenten tussen delegaties vanuit de RVT met de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Daarnaast vinden themabijeenkomsten plaats met bestuurder, managers en medewerkers van de organisatie.

Profiel lid Raad van Toezicht HR en identiteit

• Heeft affiniteit met de visie, identiteit en doelstellingen van Groot Hoogwaak;
• Heeft een visie op de rol en functie van HR binnen een zorgorganisatie;
• Heeft ervaring met HR- en arbeidsmarktvraagstukken zoals capaciteitsmanagement, vitaliteit, werving en selectie;
• Is laagdrempelig aanspreekbaar voor de OR;
• Heeft binding met of is woonachtig in de omgeving van Noordwijk;
• Beschikt over bestuurlijk en strategisch inzicht en heeft ervaring in een complexe maatschappelijke omgeving vergelijkbaar met die van Groot Hoogwaak;
• Communicatief vaardig;
• Juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling;
• Is in staat in teamverband te werken en advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
• Open, betrokken instelling, de bereidheid om daarop aangesproken te worden dan wel anderen daarop aan te spreken en in staat tot zelfreflectie.

Benoeming
Benoeming van een kandidaat is in eerste instantie voor 4 jaar.

Wat biedt Groot Hoogwaak?
Groot Hoogwaak biedt een verantwoordelijke, maatschappelijke functie in een complex, veelzijdig, boeiend en dynamisch werkveld. De RVT professionaliseert zich op basis van de Governancecode Zorg en geeft invulling aan de criteria van ‘Goed Toezicht’ van de NVTZ.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Manuelle Moens tel. 06-83 98 00 72.

Solliciteren
Indien u geïnteresseerd bent in bovengenoemde functie, verzoeken wij u uiterlijk woensdag 4 mei a.s. uw motivatiebrief en CV te sturen aan Jolanda Hooijmans via raadvantoezicht@groothoogwaak.nl .

Indien u wordt uitgenodigd, zullen de eerste en tweede ronde gesprekken plaatsvinden op:
• eerste ronde: dinsdag 10 mei tussen 17.00 en 21.30 uur
• tweede ronde: maandag 16 mei tussen 18.00 en 20.00 uur

Een strikt vertrouwelijke behandeling van reacties wordt gegarandeerd.


Sluit 5 mei 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"