Groot Hoogwaak

lid Raad van Toezicht (RvT)

Kwaliteit en Veiligheid

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Noordwijk | Zuid-Holland
Sluit 19 maart 2022


Omschrijving Vacature

 

Groot Hoogwaak: een fijne plek om te wonen en te werken

Groot Hoogwaak biedt met verschillende typen woningen altijd een thuis voor met name Noordwijkse ouderen. Wonen bij Groot Hoogwaak is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan, en deel willen uitmaken van, een vitale en veilige leefgemeenschap. Iedereen is welkom met of zonder zorgvraag. Mensen zijn vrij om te kiezen welk type woning het beste bij de leefsituatie past. Wonen en leef-plezier staan voorop, zorg en ondersteuning is hier een aanvulling op.
Een deel van de huisvesting is bestemd voor mensen met dementie. Hier is 24 uur professionele ondersteuning aanwezig.

Groot Hoogwaak ondersteunt Noordwijkers om tevreden, op eigen wijze, oud te worden. Onder dit motto biedt Groot Hoogwaak zorg en diensten thuis en in het woon-zorgcentrum, vanuit de kernwaarden: met waardering, aandacht en deelname voor en van iedereen.
Groot Hoogwaak is lokaal gericht en herkenbaar. Er wordt met betrokken en gemotiveerde medewerkers gewerkt en een grote groep vrijwilligers.

Met begeleiding vanuit ‘Waardigheid en trots’ is een stevige kwaliteitsslag gemaakt.
Dit werpt zowel in de zorg- en dienstverlening als in het werkplezier van medewerkers zijn vruchten af.

Groot Hoogwaak heeft de open cultuur, toewijding en betrokkenheid hoog in het vaandel staan. Er wordt gestreefd naar een open en laagdrempelige sfeer met respect voor de normen en waarden van de ander. Van medewerkers wordt verwacht dat zij, naast het signaleren van problemen, meedenken over oplossingen. Beslissingen worden zoveel mogelijk daar genomen waar ze uitgevoerd worden.

Meer informatie over onze organisatie en het organisatiebeleid vindt u op deze website.

De Raad van Toezicht (RVT) houdt integraal toezicht op het beleid en functioneren van de organisatie en de bestuurder overeenkomstig de uitgangspunten van de Governancecode Zorg. Daarnaast staat de RVT de bestuurder met raad terzijde (klankbordfunctie) en oefent zij de werkgeversfunctie uit naar de bestuurder.
De RVT heeft 3 commissies ingericht waarbij telkens meerdere leden van de RVT betrokken zijn:

 • Audit- /vastgoedcommissie;
 • Commissie kwaliteit en veiligheid;
 • Remuneratiecommissie.

De RVT bestaat uit 5 leden en voert haar taken uit als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Groot Hoogwaak streeft naar een divers samengestelde RVT met een mix van leeftijd, culturele achtergrond, ervaring en gender. Groot Hoogwaak is ervan overtuigd dat juist een divers samengestelde RVT leidt tot interessante gesprekken en goed toezicht. Het is van belang dat leden elkaars competenties aanvullen en samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en relevante netwerken.
Wegens het aflopen van de termijn van één van de leden is de RVT op zoek naar een lid met kennis van en ervaring met de (ouderen-)zorg, die als portefeuille binnen de RVT het aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid krijgt.

De RVT vergadert gemiddeld 6 keer per jaar met de bestuurder en kent een aantal overlegmomenten tussen delegaties vanuit de RVT met de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Daarnaast vinden themabijeenkomsten plaats met bestuurder, managers en medewerkers van de organisatie.

Profiel Lid Raad van Toezicht Kwaliteit en Veiligheid

 • Kennis van en/of ervaring met zorg met de bereidheid zich in de dynamiek van de ouderenzorg te verdiepen en in staat om deze ontwikkelingen te vertalen naar kwaliteit en veiligheid van zorg. Ervaring als toezichthouder is niet noodzakelijk;
 • Heeft affiniteit met de visie en doelstellingen van Groot Hoogwaak;
 • Heeft binding met of is woonachtig in de omgeving van Noordwijk;
 • Beschikt over bestuurlijk en strategisch inzicht en heeft ervaring in een complexe maatschappelijke omgeving vergelijkbaar met die van Groot Hoogwaak;
 • Overziet het gehele terrein van ‘zorg, kwaliteit en veiligheid’ vanuit zowel het perspectief van de cliënt, de medewerker en de organisatie;
 • Communicatief vaardig;
 • Een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • In staat om zorginnovatie binnen de organisatie te stimuleren;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling;
 • Is in staat in teamverband te werken en advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
 • Open, betrokken instelling, de bereidheid om daarop aangesproken te worden dan wel anderen daarop aan te spreken en in staat tot zelfreflectie.

Benoeming
Benoeming van een kandidaat is in eerste instantie voor 4 jaar.

Wat biedt Groot Hoogwaak?

Groot Hoogwaak biedt een verantwoordelijke, maatschappelijke functie in een complex, veelzijdig, boeiend en dynamisch werkveld. De RVT professionaliseert zich op basis van de Governancecode Zorg en geeft invulling aan de criteria van ‘Goed Toezicht’ van de NVTZ.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Manuelle Moens tel: 06-83 98 00 72.

Solliciteren
Indien u geïnteresseerd bent in bovengenoemde functie, verzoeken wij u uiterlijk vrijdag 18 maart a.s. uw motivatiebrief en CV te sturen aan Jolanda Hooijmans via raadvantoezicht@groothoogwaak.nl .

De eerste en tweede ronde gesprekken zullen plaatsvinden op:

 • eerste ronde: maandag 28 maart tussen 16.00 en 21.00 uur
 • tweede ronde: maandag 4 april tussen 18.00 en 20.00 uur

Een strikt vertrouwelijke behandeling van reacties wordt gegarandeerd


Sluit 19 maart 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"