Het Balletorkest

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 22 april 2022


Omschrijving Vacature

 

 

Het Balletorkest is hèt orkest van de dans in Nederlands. Het is de vaste begeleider van Het Nationale Ballet en het Nederlands Dans Theater en verzorgt ruim honderd voorstellingen per jaar die meer dan 120.000 bezoekers trekken, voornamelijk in Nationale Opera & Ballet in Amsterdam en tevens in verschillende grote steden in Nederland. Daarnaast verzorgt het orkest een beperkt aantal overige producties per jaar. Het Balletorkest beweegt de dans, dat is onze missie. Al de activiteiten van het orkest hebben een relatie tot dans.

Matthew Rowe is sinds januari 2013 chef dirigent van het orkest, en is daarnaast tevens aangesteld als muzikaal leider van Het Nationale Ballet. In september 2013 is Piet van Gennip aangesteld als algemeen directeur.

Het Balletorkest bestaat sinds 1 januari 2013 uit een vaste bezetting van 45 musici, aangevuld met freelancemusici. De staf bestaat naast de directeur uit 6 medewerkers. Het orkest behoort tot de Basis Infra Structuur en wordt door het rijk gesubsidieerd met een vierjaarlijkse subsidie van ca €4 mln. per jaar.

Het Balletorkest is gevestigd in het studiogebouw Q-factory, Atlantisplein 1 te Amsterdam.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (onbezoldigd) houdt toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van Het Balletorkest, mede in het licht van de opdracht van het orkest zoals gegeven door de Staatssecretaris van Cultuur. De Raad van Toezicht is werkgever van de directeur en bestaat momenteel uit vijf leden. Naast toezicht houden brengt de Raad relevante kennis en expertise in, en beschikt zij over een voor het orkest relevant netwerk.

De Raad van Toezicht is belast met toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en met het toezicht op de directie en het door de directie gevoerde beheer.
Op grond van haar statutaire bevoegdheden keurt de Raad begroting, de jaarrekening en het beleidsplan goed. Voorts is zij verantwoordelijk voor het vaststellen van een bestuursreglement waarin nadere regels zijn vastgelegd over de werkwijze van de directie en de Raad van Toezicht. Tevens geeft de Raad advies aan de directeur. De Raad van Toezicht komt ca. 4 keer per jaar samen in de avonduren, het bezoeken van voorstellingen is daarin niet meegenomen.

Het Balletorkest zoekt een sectordeskundige voor de Raad van Toezicht. Hij/zij beschikt over ruime bestuurlijke ervaring, en bij voorkeur tevens over toezichthoudende ervaring. Hij/zij is binnen de RvT sparringpartner van de algemeen directeur inzake sectorspecifieke zaken. Meer specifiek gaat het om het volgende profiel:

  • Heeft kennis en ervaring in de sector, zowel met klassieke symfonische muziek als met dans. Weet wat het krachtenveld is en is bekend met de werking van rijks gesubsidieerde culturele instellingen
  • Heeft een breed netwerk in de sector; kent collega-instellingen en de belangrijkste spelers in de sector, bij voorkeur ook de ambtenaren op het ministerie en leden van de raad voor cultuur
  • Is een handig communicator en denkt strategisch
  • Heeft bij voorkeur ook ervaring opgedaan in de commerciële sector
  • Wij streven naar een meer diverse samenstelling van de Raad en moedigen potentiële kandidaten aan om daaraan een bijdrage te leveren

     

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

U kunt uw interesse kenbaar maken door uw cv en motivatie brief te mailen naar: info@hetballetorkest.nl. Wij ontvangen deze graag uiterlijk op 21 april 2022. De selectiegesprekken worden gepland op 9 en 23 mei 2022 op ons kantoor in Q-Factory.

Het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van de procedure. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen via: info@hetballetorkest.nl.


Sluit 22 april 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"