het Mauritshuis

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Den Haag | Zuid-Holland
Sluit 16 april 2022


Omschrijving Vacature

 

Het Mauritshuis heeft een unieke positie binnen de internationale museumwereld. De hoogwaardige collectie beslaat een afgebakend verzamelgebied (de Noord-Europese schilderkunst uit de periode 1500-1800), met als zwaartepunt Nederlandse schilderkunst uit de 17de eeuw. Het museum beheert ongeveer 850 objecten, het merendeel schilderijen. Ook de Galerij Prins Willem V aan het Buitenhof, waar een deel van de collectie te zien is in een historische setting en klassieke 18de-eeuwse opstelling, behoort tot het Mauritshuis. Het museum herbergt iconische werken als Rembrandt’s Anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp en Vermeer’s Meisje met de parel, waardoor het Mauritshuis een wereldwijde allure en uitstraling heeft.

Het Mauritshuis is een moderne en professionele organisatie, en staat in de top van de Nederlandse musea met – pre-corona – jaarlijks gemiddeld 440.000 bezoekers. De tweehoofdige directie, bestaande uit een algemeen directeur en een zakelijk directeur, stuurt samen met het Managementteam een organisatie aan van circa vijfenzeventig medewerkers. In de begroting van ruim twaalf miljoen euro staat, naast forse eigen inkomsten, een bijdrage van ruim vier miljoen van het Ministerie van OCW.

De missie en visie van het Mauritshuis zijn als volgt geformuleerd:
Missie: In ons huis voelt iedereen zich thuis, je wordt er geraakt en geïnspireerd.
Visie  : Het bieden van een meesterlijke ervaring, waarbij menselijke verhalen en perspectieven leiden tot reflectie en verbeelding.

Deze bieden de directie en de Raad van Toezicht een kader voor de strategie, beleid en uitvoering, en geven aan hoe de organisatie zich wenst te verhouden tot de samenleving en de toekomst. Het museum weegt daarbij de artistieke en zakelijke belangen zorgvuldig en evenwichtig af, evenals die van de interne en externe belanghebbenden.

Vanwege de afloop van de bestuurstermijn van één van de leden is de Raad van Toezicht van het Mauritshuis op zoek naar een:

Lid Raad van Toezicht (onbezoldigd)

 

We zoeken een kandidaat met een digitaal profiel die haar/zijn sporen heeft verdiend op het gebied van digitale marketing en communicatie. De kandidaat beschikt over een goed netwerk en is bereid dit in te zetten voor het Mauritshuis.  In het licht van de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen en is samengesteld op basis van complementaire profielen. De leden beschikken gezamenlijk over het totaal van de benodigde toezichthoudende kennis en ervaring: cultuur en wetenschap, bestuurlijk, financiën, organisatie, politiek, juridisch, marketing, diversiteit en regio Den Haag. De Raad van Toezicht en de directie verhouden zich tot elkaar volgens het Raad-van-Toezicht-model, zoals is beschreven in de Code Governance Cultuur.

De Raad van Toezicht komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen voor de reguliere vergaderingen, en houdt jaarlijks een verdiepingsdag. Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De sfeer binnen de Raad van Toezicht is informeel en constructief met ruimte voor onafhankelijke en kritische gedachtenuitwisseling.

Profiel Lid

De Raad van Toezicht van het Mauritshuis verwelkomt graag een nieuw lid met een open houding en nieuwsgierige blik, die goed zicht heeft op en geworteld is in de samenleving, in het bijzonder het bedrijfsleven. Bij voorkeur heeft de kandidaat een professionele achtergrond in de digitale wereld. Het Mauritshuis is zich bewust van het groeiend belang van digitale- en ICT-ontwikkelingen en -toepassingen, zowel wat betreft de interne organisatie als de aan te bieden producten en diensten. Om deze reden zoeken we versterking op dit hoog dynamische domein.

Naast deze kern dient het nieuwe lid te voldoen aan de algemene eisen die gesteld worden aan de leden van de Raad van Toezicht: affiniteit met de missie, ambitie en strategie van het Mauritshuis; in staat tot onafhankelijke oordeels- en besluitvorming (zonder conflicterend of zakelijk belang); brede maatschappelijke belangstelling; inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen; toezichthoudende kwaliteiten (gewenst maar ervaring niet vereist in het licht van de huidige samenstelling); bekendheid met de museumwereld in het algemeen; beschikken over een breed netwerk en bereidheid tot inzet daarvan; bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daarop voor te bereiden.

De Raad van Toezicht van het Mauritshuis hecht aan diversiteit in samenstelling, vanuit de kennis en ervaring dat een verscheidenheid aan achtergronden en opvattingen de verdere ontwikkeling van het museum ten goede komt. Van alle leden vraagt dit een open en nieuwsgierige en tegelijkertijd betrokken en respectvolle houding. De benoeming van een lid van de Raad van Toezicht wordt voorgelegd en bekrachtigd door de Minister van OCW.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Graag ontvangen wij uw sollicitatiebrief met curriculum vitae via o.derooy@mauritshuis.nl, t.a.v. Lokke Moerel (voorzitter Raad van Toezicht). De inzendingsdatum is uiterlijk 15 april 2022. Voor nadere informatie met betrekking tot de functie kan contact worden opgenomen met Renée Jongejan (zakelijk directeur), via (070) 30.23.421.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 16 april 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"